Mobil Delvac™ 1 Gear Oil 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

W pełni syntetyczny środek smarny do układów przeniesienia napędu pracujących w trudnych warunkach

Opis produktu

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 to w pełni syntetyczny środek smarny do układów przeniesienia napędu zaprojektowany, aby spełnić bardzo wysokie wymagania co do okresów pomiędzy wymianą i gwarancji. Produkt ten przeznaczony jest do stosowania w układach przeniesienia napędu pracujących w trudnych warunkach, które wymagają doskonałej nośności i gdzie występują skrajne naciski i obciążenia uderzeniowe.  Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 stworzono na bazie oleju syntetycznego wraz z zaawansowanymi dodatkami uszlachetniającymi, co zapewnia znaczne korzyści w porównaniu z tradycyjnymi olejami przekładniowymi.

 Ta najnowocześniejsza technologia oleju Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 zapewnia mu doskonałą wydajność, lepiej chroni przed degradacją termiczną i utlenianiem, a także przyczynia się do zmniejszenia zużycia i korozji, poprawy stabilności wytrzymałości na ścinanie i przedłużenia żywotności.

 

Właściwości i zalety

Postęp techniczny, dzięki nowatorskim konstrukcjom układów przeniesienia napędu, znacznie zwiększył możliwości maszyn do pracy w trudnych warunkach drogowych i terenowych co do ich obciążalności, momentu obrotowego, prędkości i sterowania. Konstrukcje te zmieniły i podwyższyły wymagania wobec środków smarnych w odniesieniu do ich osiągów, wydajności i kosztów eksploatacyjnych. Dla napędów głównych pracujących w trudnych warunkach ograniczenie tarcia, ochrona przed zużyciem, stabilność termiczna, wytrzymałość na ścinanie, zapobieganie rdzy i korozji oraz ochrona uszczelnień to właściwości, które trzeba optymalnie wyważyć, aby przyczyniały się do przedłużenia żywotności przekładni i uszczelnień, bezzakłóceniowego działania, możliwości oszczędności zużycia paliwa i osiągania dużego momentu obrotowego przy znacznych obciążeniach w szerokim zakresie zastosowań.

 

Najważniejsze korzyści ze stosowania Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach

Długa trwałość przekładni i łożysk ze względu na minimalne osady

Długa trwałość uszczelnień

Doskonała ochrona przed zużyciem przy niewielkich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych i powstawaniem wżerów przy znacznych prędkościach.

Zwiększona nośność.

Przyczynia się do zmniejszenia kosztów konserwacji i przedłużenia trwałości urządzeń

Wyjątkowa stabilność na ścinanie

Przyczynia się do utrzymania lepkości i wytrzymałości powłoki folii w uciążliwych warunkach eksploatacyjnych, co zapobiega zużyciu.

Wzmocnione właściwości ograniczania tarcia

Umożliwia oszczędności paliwa i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych

Znakomita płynność w niskich temperaturach w porównaniu z olejami konwencjonalnymi

Przyczynia się do zmniejszenia zużycia i ułatwia rozruch

Dobra odporność na pienienie

Przyczynia się do utrzymania wytrzymałości powłoki, a tym samym niezawodnego smarowania

Kompatybilny z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami

Ograniczenie ryzyka wycieków do minimum i zmniejszenie zanieczyszczeń

 

Zastosowania

     •  Ręczne, niezsynchronizowane skrzynie biegów, osie i przekładnie główne do pracy w trudnych warunkach, wymagające użycia oleju klasy API GL-5 lub MT-1.

     • Lekkie i ciężkie pojazdy drogowe: ciężarówki, autobusy i samochody dostawcze

     •  Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: górnictwo, wydobycie kruszyw, budownictwo i rolnictwo

     •  Inne przemysłowe napędy przekładniowe do pracy w trudnych warunkach, w tym przekładnie hipoidalne i ślimakowe do pracy przy przeważnie wysokich prędkościach/ obciążeniach uderzeniowych, wysokich prędkościach / niskich momentach obrotowych oraz niskich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych.

     •  Olej Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 przeznaczony jest do napełniania początkowego, uzupełniania i ponownego napełniania dyferencjałów, napędów głównych przekładnie i skrzynek rozdzielczych biegów.

     •  Zalecany do urządzeń takich jak przekładnie redukcyjne wciągarek i napędy zębate pojazdów gąsienicowych, które są narażone na szczególnie niskie temperatury.

     •  Zalecany tam, gdzie wymaga się wydłużonych okresów między przeglądami i gwarancyjnych.

     •  Nie jest zalecany do zastosowań wymagających oleju o jakości klasy API GL - 4.

     •  Nie jest przeznaczony do automatycznych, ręcznych lub półautomatycznych skrzyń biegów, dla których zaleca się olej silnikowy lub oleje do przekładni automatycznych.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Dana SHAES 256 Rev C

Dana SHAES 429

Detroit Fluids Specification 93K219.01

HYUNDAI DYMOS P110SS AXLE - Low Floor Rear Axle

Mack GO-J Plus

MAN 342 Typ M2

MB-Approval 235.8

Navistar, Inc. MPAPS B-6821

SAE J2360

Voith Turbo 132.00374401

Voith Turbo 132.00374402

VOLVO 97312

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 12L

ZF TE-ML 12N

ZF TE-ML 16F

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19C

ZF TE-ML 21A

Siemens Traction Gears GmbH (former Flender Rail) T7302

Meritor O-95 
Daimler Truck DTFR 12B140

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w warunkach wymagających:

Eaton PS-163

MIL (US) MIL-PRF-2105E

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API GL-5

API MT-1

R. Bosch AS TE-ML 08

ISUZU Axle Oil

ISUZU Large Manual Transmission Oil

ISUZU LCV Front Axle Oil

Meritor O-76-N

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 75W-90

Gęstość w 15.6ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,86

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

205

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

15,0

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

120

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-48

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

140

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

04-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.