Mobil Delvac 1 LE 5W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

W pełni syntetyczny olej do wysokoobciążonych silników Diesla

Opis produktu

Mobil Delvac 1™ LE 5W-30 to w pełni syntetyczny, wysokowydajny olej do wysokoobciążonych silników Diesla, który łączy w sobie zaawansowaną technologię ochrony silnika w nowoczesnych pojazdach niskoemisyjnych z większymi możliwościami w zakresie oszczędności paliwa oraz innymi korzyściami związanymi ze stabilnym funkcjonowaniem silnika, takim jak trwałość, ochrona systemu emisji i wydłużone okresy między wymianami oleju.

Najnowsze technologie zastosowane w oleju silnikowym Mobil Delvac 1 LE 5W-30 zapewniają jego wyjątkowo skuteczne działanie, dzięki czemu produkt ten sprawdza się w pojazdach komercyjnych napędzanych silnikami Diesla, wykorzystywanych w sektorze drogowym i przemysłowym, na przykład w transporcie, kopalnictwie, branży budowlanej i w rolnictwie. Mobil Delvac 1 LE 5W-30 spełnia lub przekracza bardzo szeroki zakres specyfikacji branżowych i producentów z całego świata.

 

Właściwości i zalety

Wymogi technologiczne wysokowydajnych niskoemisyjnych silników znacząco zwiększają potrzebę stosowania wysokiej jakości olejów. Modele silników o bardziej ekonomicznej konstrukcji obniżają zużycie oleju, co w efekcie prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na świeży olej w celu uzupełnienia zużytych dodatków. Wpływ wysokich temperatur na stosowany olej zwiększa się w związku z zastosowaniem chłodnic powietrza i turbosprężarek. Wyższe ciśnienie towarzyszące wtryskowi paliwa oraz opóźnieniu zapłonu powoduje większą wydajność spalania, ale zwiększa też temperaturę silnika, lotność oleju i powoduje tworzenie się w jego objętości zwiększonej ilości sadzy. Zaawansowana technologicznie formulacja Mobil Delvac 1 LE 5W-30 gwarantuje znakomitą wydajność w ciężkich warunkach eksploatacyjnych, zapewniając jednocześnie ochronę systemu kontroli spalin.

Właściwości Zalety i potencjalne korzyści
Zaawansowana ochrona przeciwzużyciowa Dłuższe życie silnika
Zwiększone możliwości w zakresie oszczędności paliwa1 Zmniejszone zużycie paliwa
Dłuższe przerwy pomiędzy wymianami oleju Mniej zmian oleju i mniej zużytego oleju do utylizacji
Ochrona systemu kontroli spalin Trwałość i wydajność systemu kontroli spalin
Doskonałe działanie w niskich temperaturach Łatwiejszy rozruch w niskich temperaturach

1 W porównaniu z konwencjonalnym olejem silnikowym 15W-40 - Uzyskane oszczędności zależą od rodzaju pojazdu/silnika, temperatury zewnętrznej, warunków jazdy i lepkości aktualnie używanego oleju silnikowego.

 

Zastosowania2

  • Wysokoobciążone silniki Diesla, w tym zgodne z normą z Euro V/VI oraz US EPA 2007/2010, w nowoczesnych niskoemisyjnych pojazdach, w których zastosowano następujące technologie: filtry cząstek stałych (DPF), selektywna redukcja katalityczna (SCR), stale odnawialny system filtracji (CRT), katalizatory utleniające (DOC) oraz systemy recyrkulacji spalin (EGR)
  • Wysokoobciążone silniki Diesla zasilane paliwem Diesla o niskiej zawartości siarki I wielu innymi typami paliw Biodiesel
  • Sprzęt zasilany wolnossącymi silnikami Diesla oraz silnikami Diesla z turbo-doładowaniem
  • Pojazdy drogowe na krótkie i długie dystanse oraz autobusy
  • Pojazdy specjalne wykorzystywane w przemyśle górniczym, budownictwie oraz maszyny rolnicze

2 Więcej informacji dotyczących Państwa pojazdu lub sprzętu oraz terminy wymiany oleju znaleźć można w instrukcji użytkowania/ specyfikacji producenta OEM

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 spełnia lub przewyższa następujące wymagania: 5W-30
ACEA E9 X
ACEA E7 X
ACEA E6 X
API CJ-4 X
API CI-4 PLUS X
API CI-4 X
API SN X
Caterpillar ECF-3 X
Cummins CES 20081 X
DAF Extended Drain X
Ford WSS-M2C171-E X
Scania Low Ash X

 

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 posiada następujące aprobaty producentów: 5W-30
MB-Approval 228.51 X
MB-Approval 228.31 X
MAN M 3677 X
MAN M 3477 X
MAN M 3271-1 X
Volvo VDS-4 X
Volvo VDS-3 X
Deutz DQC IV-10 LA X
Detroit Fluids Specification 93K218 X
Mack EO-O Premium Plus X
MTU Oil Category 3.1 X
Renault Truck RLD-3 X
Renault Truck RLD-2 X
Scania LDF-4 X
Avtodisel YaMZ-6-12
X

 

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających: 5W-30
Renault Truck RGD X
Renault Truck RXD X

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Delvac 1 LE 5W-30
Klasa lepkości SAE 5W-30
Lepkość, ASTM D 445
cSt w 40ºC 69
cSt w 100ºC 11,8
Wskaźnik lepkości, ASTM D 2270 168
Popiół siarczanowy, [wt%], ASTM D 874 1,0
Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D 2896 10
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -51
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 234
Gęstość w 15°C, [kg/l], ASTM D 4052 0,855

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa (MSDS). Kartę Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora lub przez Internet. Produkt nie powinien być używany inaczej, niż zgodnie z przeznaczeniem. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

01-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.