Mobil Delvac MX™ ESP 15W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Wysokiej jakości olej silnikowy do pojazdów użytkowych, oparty o technologię syntetyczną

Opis produktu

Mobil Delvac MX ESP 15W-40 to najwyższej jakości olej do silników Diesla, który przyczynia się do wydłużenia żywotności silnika w najbardziej nawet wymagających warunkach w jeździe drogowej i terenowej zapewniając wyjątkowe osiągi nowoczesnych wysokowydajnych silników o niskiej emisji spalin, w tym silników wyposażonych w systemy recyrkulacji spalin (EGR) i systemy obróbki spalin z filtrami cząstek stałych (DPF) i katalizatorami utleniającymi do silników Diesla (DOCs). Mobil Delvac MX ESP 15W-40 jest kompatybilny ze starszymi typami silników i zapewnia ich doskonałe osiągi. Spełnia lub przewyższa wymagania API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS i CH-4 oraz wymagania kluczowych producentów sprzętu (OEM).

 

Mobil Delvac MX ESP 15W-40 powstał jako efekt kompleksowych prac badawczo-rozwojowych podjętych wspólnie z czołowymi producentami sprzętu OEM i jest zalecany przez ExxonMobil do użycia w różnorodnych zastosowaniach, w trudnych warunkach pracy m.in. w samochodach ciężarowych, maszynach roboczych w przemyśle wydobywczym, budownictwie, kamieniołomach i w rolnictwie. Olej ten zapewnia wyjątkową ochronę przeciwzużyciową w większości wymagających silników różnych producentów w tym m.in. Caterpillar, Cummins, Detroit, Deutz, Mack, Mercedes Benz, Renault, MAN, Navistar, Volvo oraz w innych. Mobil Delvac MX ESP 15W-40 spełnia lub przewyższa wymagania specyfikacji API SN / SM / SL dla silników benzynowych i flot mieszanych.

 

Właściwości i zalety

Formulacja Mobil Delvac MX ESP 15W-40 została opracowana przy wykorzystaniu specjalnego pakietu dodatków myjących, aby zapewnić niezrównaną wydajność zarówno nowych jak i starszych typów silników. Oprócz doskonałej kontroli zagęszczania oleju z powodu gromadzenia się sadzy i wyjątkowej retencji rezerwy alkalicznej (TBN) w długich okresach między wymianami, zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac ESP 15W-40W zapewnia również wyjątkową odporność na zużycie oleju, utlenianie, korozję i zużycie ścierne, a także powstawanie osadów wysokotemperaturowych.

Jego główne zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Lepsza kontrola powstawania sadzy i kontrolowania lepkości

Przyczynia się do utrzymania sprawności silnika, jego długiej żywotności oraz długiej żywotności oleju.

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Przyczynia się do zmniejszenia osadzania się szlamów w niskich i osadów w wysokich temperaturach

Doskonała kontrola zużycia oleju

Przyczynia się do obniżenia kosztów oleju ze względu na mniejszą ilość dolewek podczas pracy.

Doskonała rezerwa alkaliczna TBN

Przyczynia się do poprawy ochrony przed korozją i przedłużenia okresów między wymianami oleju

Wytrzymałość na ścinanie

Przyczynia się do utrzymania lepkości w ciężkich warunkach eksploatacyjnych oraz w wysokich temperaturach co poprawia ochronę przed zużyciem i przedłuża trwałość silnika

Doskonała pompowalność w niskich temperaturach

Szybki przepływ oleju i zmniejszenie zużycia silnika przy rozruchu w niskich temperaturach

Doskonała odporność na zużycie korozyjne i ścieranie

Opóźnienie zużycia krytycznych powierzchni

Kompatybilność z elementami układu

Przedłużenie trwałości uszczelek, uszczelnień i systemów oczyszczania spalin z filtrami cząsteczek stałych (DPF) i katalizatorami utleniającymi do silników Diesla (DOC).

Spełnia wymagania specyfikacji czołowych producentów sprzętu OEM i najnowszej specyfikacji API dla silników benzynowych

Jeden olej silnikowy do wykorzystania w taborze mieszanym.

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Wysokoobciążone silniki Diesla, w tym nowoczesne, niskoemisyjne silniki Euro V/VI wyposażone w systemy emisji spalin i technologie użytkowe takie jak: filtry cząstek stałych (DPF), selektywną redukcję katalityczną (SCR), układy ciągłej regeneracji (CRT), utleniający reaktor katalityczny (DOC) oraz system recyrkulacji spalin (EGR).

     • Wysokowydajne silniki wysokoprężne, w tym turbodoładowane konstrukcje z systemem EGR oraz silniki wysokoprężne wykorzystujące starsze, wolnossące konwencjonalne konstrukcje.

     • Pojazdy użytkowe oraz maszyny robocze pracujące w budownictwie, górnictwie, kamieniołomach i w rolnictwie.

     • Pojazdy użytkowe pracujące w warunkach wysokich prędkości/wysokich obciążeń oraz pojazdy pracujące na krótkich dystansach.

     • Maszyny robocze pracujące w warunkach niskich prędkości/wysokich obciążeń.

     • Wysokowydajne silniki benzynowe oraz tabor mieszany.

     • Urządzenia zasilane silnikami Diesla amerykańskich i europejskich producentów sprzętu OEM.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Detroit Detroit Fluids Specification 93K222

Detroit Fluids Specification 93K218

DEUTZ DQC II-10 LA

Mack EO-N Premium Plus 03

Mack EO-O Premium Plus

MACK EOS-4.5

MAN M 3575

MB-Approval 228.31

RENAULT TRUCKS RLD-3

VOLVO VDS-4.5

VOLVO VDS-4

VOLVO VDS-3

VOLVO VDS-2

Allison TES-439

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

API CG-4

API CF-4

API CF-2

API CF

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CK-4

API CJ-4

API CI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SN

API SM

API SL

CATERPILLAR ECF-3

Cummins CES 20086

ISUZU DEO (samochody z DPD )

ACEA E7

ACEA E9

JASO DH-2

MAN M 3275-1

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 15W-40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0.9

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

225

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,1

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

109

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-33

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

9,8

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

130

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

11-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.