Mobilube GX 80W-90, 140

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Samochodowe oleje przekładniowe

Opis produktów

Mobilube GX 80W-90, 140 to wysokiej jakości samochodowe oleje przekładniowe, opracowane na bazie najwyższej jakości mineralnych olejów bazowych z pakietem nowoczesnych dodatków uszlachetniających. Oleje te przewidziane są dla wysokoobciążonych przekładni samochodowych, jak i mostów napędowych, przekładni głównych, gdzie ważna jest ochrona przeciwzużyciowa i przeciwzatarciowa. ExxonMobil zaleca użycie tych olejów w aplikacjach, gdzie wymagane są produkty klasy API GL-4.

 

Właściwości i zalety

Nowoczesne konstrukcje pojazdów i maszyn roboczych stawiają środkom smarującym przekładnie coraz wyższe wymagania. Wyższe prędkości obrotowe, momenty obrotowe i większe obciążenia wymagają ulepszonych formulacji , przedłużających trwałość zespołów układu napędowego i optymalizujących koszty eksploatacji. Wydłużenie przebiegów międzyobsługowych stawia dodatkowe wymagania w zakresie jakości oleju bazowego jak i dodatków uszlachetniających. Oleje Mobilube GX 80W-90 i 140 opracowano z myślą o tych właśnie wymogach. Główne ich zalety, to:

WłaściwościZalety i potencjalne korzyści
Dobra stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturachWydłużona żywotność przekładni i łożysk dzięki redukcji osadów
 Zwiększona trwałość uszczelek
Doskonałe zabezpieczenie przed występowaniem rdzy i korozjiWydłużona żywotność elementów układu napędowego
Wyjątkowa płynność w niskich temperaturach otoczeniaZmniejszenie zużycia przy rozruchu
 Ułatwienie rozruchu
Kompatybilność z powszechnie stosowanymi materiałami uszczelnieńMinimalne ryzyko wycieków i zanieczyszczenia oleju z zewnątrz poprzez wadliwe uszczelnienia

 

Zastosowanie

      Zalecany przez ExxonMobil do użytku w następujących aplikacjach:

  • Manuelle girkasser, bakaksler og sluttdrev i tungt materiell som krever API GL-4
  • Vare- og lastebiler i både lett og tung drift
  • Anleggsutstyr, også i bygningsindustrien og landbruket
  • Andre tunge industrielle og automotive girdrifter, som opererer under moderate til harde driftsforhold

 

Specyfikacje

Mobilube GX  jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:80W-90140
API GL-4XX

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Właściwości olejów przekładniowych Mobilube GX80W-90140
Klasa lepkości SAE80W-90140
Lepkość kin., ASTM D 445  
[cSt] w 40ºC135447
[cSt] w 100ºC14.530.0
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 227010495
Temp. płynięcia, [ºC], ASTM D 97-33-6
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92240260
Ciężar właściwy w 15ºC [kg/l], ASTM D 40520.890.91

 

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS). Karty Charakterytstyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Logo firmy Mobil, wizerunek Biegnącego Pegaza, oraz nazwa Mobilube GX są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.