Seria Mobil Polyrex™ EM

Mobil grease , Poland

Smar do łożysk silników elektrycznych

Opis produktu

Smary serii Super-premium Mobil Polyrex™ EM przeznaczone są do zastosowania w łożyskach silników elektrycznych. Zaawansowany chemicznie skład zagęszczacza oraz opracowane przez firmę metody produkcji zapewniają lepsze funkcjonowanie łożysk i przedłużają żywotność silników elektrycznych.

 

Właściwości i zalety

Smary Mobil Polyrex EM i Mobil Polyrex EM 103 posiadają następujące właściwości i zalety:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa trwałość smaru

Wyjątkowo długi okres użyteczności, wysokotemperaturowe smarowanie łożysk kulkowych i wałeczkowych, szczególnie w urządzeniach trwale uszczelnionych.

Zaawansowany chemicznie zagęszczacz na bazie polimocznika

Zwiększona trwałość w porównaniu z konwencjonalnymi smarami polimocznikowymi w warunkach działania sił ścinających.

Doskonała odporność na korozję

Mobil Polyrex EM i Mobil Polyrex EM 103 zapewniają ochronę przed rdzewieniem i korozją. Mobil Polyrex EM zapewnia dodatkową ochronę w warunkach łagodnego wymywania wodą słoną w porównaniu do Polyrex EM 103.

Niski poziom hałasu

Mobil Polyrex EM nadaje się również do smarowania łożysk kulkowych w wielu wrażliwych na hałas zastosowaniach.

 

Zastosowania

Smary Mobil Polyrex EM są zalecane przez wielu głównych producentów łożysk i silników elektrycznych do długotrwałego smarowania kulkowych i wałeczkowych łożysk silników elektrycznych.

 

Mobil Polyrex EM 103 jest szczególnie zalecany przy pionowo zamontowanych łożyskach lub w bardzo dużych silnikach, gdzie producent OEM może wymagać zastosowania smaru o sztywniejszej konsystencji.

 

Smary Mobil Polyrex EM są kompatybilne z wieloma smarami litowymi ExxonMobil, jak również z konkurencyjnymi mineralnymi produktami na bazie polimocznika, przeznaczonymi do zastosowania w silnikach elektrycznych, tak jak jest to określone w ASTM D 6185.  Dokładniejsze informacje dotyczące kompatybilności smarów można uzyskać od przedstawicieli marki Mobil.

 

Kluczowe zastosowania obejmują:

     • Łożyska silników elektrycznych

     • Łożyska wentylatorów z żeberkami chłodzącymi

     • Łożyska pomp wysokotemperaturowych

     • Fabrycznie napełnione, zamknięte łożyska kulkowe

     •  Łożyska kulkowe lub wałeczkowe pracujące w wysokich temperaturach, gdzie wymagana jest niska separacja oleju

     •  Mobil Polyrex EM dla łożysk kulkowych lub wałeczkowych pracujących w środowisku o dużej wrażliwości na hałas

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

MOBIL POLYREX EM

DIN 51825:2004-06 - K 2 P -20

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

MOBIL POLYREX EM

MOBIL POLYREX EM 103

Klasa konsystencji

NLGI 2

NLGI 3

Rodzaj zagęszczacza

Polimocznik

Polimocznik

Kolor i wygląd

niebieski

niebieski

Korozja na miedzi, 24h, 100ºC, klasyfikacja, ASTM D4048

1A

1A

Ochrona przed korozją, Ocena, ASTM D 1743

Spełnia

Spełnia

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

260

270

Test 4-kulowy, średnica skazy zużycia, [mm], ASTM D2266

0,41

0,6

Moment obrotowy w niskiej temperaturze, w trakcie testu, -29°C, [g-cm], ASTM D1478

405

910

Moment obrotowy w niskiej temperaturze, początek testu, -29°C, [g-cm], ASTM D1478

3630

5840

Trwałość środka smarnego w 177°C, [h], ASTM D3336

750+

750+

Wydzielanie oleju, 0.25 psi, 24 godz. w 25 C, [% wagi], ASTM D1742

0,5

0,1

Penetracja, 60 cykli, [0,1 mm], ASTM D217

285

250

Penetracja, zmiana od 60X do 100 000X, [0,1 mm], ASTM D217

40

40

Test SKF Emcor, odp. na rdzę, 10% synt. woda morska, ASTM D6138

0 , 1

 

Lepkość kin. w 100°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

12,2

12,2

Lepkość kin. w 40°C, dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

115

115

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

95

95

Test na wymywanie wodą, ubytek w 79°C, [% wagi], ASTM D1264

1,9

0,8

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

10-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.