Mobilgrease® Special

Mobil grease , Poland

Smar plastyczny

Opis produktu

Mobilgrease Special jest wysokiej jakości smarem typu EP z zagęszczaczem na bazie hydroksystearynianu litu . Jego formulacja zapewnia ochronę przed zużyciem, rdzą i korozją, wymywaniem wodą i utlenianiem w wysokiej temperaturze Zawiera on także dwusiarczek molibdenu (moli) polepszający ochronę przeciwzużyciową.

Mobilgrease Special jest uniwersalnym smarem samochodowym  do zastosowań przy wysokich obciążeniach w samochodach osobowych, ciężarówkach, traktorach, sprzęcie budowlanym, konstrukcyjnym i górniczym oraz  innym sprzęcie ruchomym. Zalecany zakres temperatur pracy od –20 °C do +130 °C. Z powodu dodatkowego zabezpieczenia przeciwzużyciowego uzyskanego dzięki dodaniu dwusiarczku molibdenu, Mobilgrease Special jest szczególnie odpowiedni do wysokoobciążonych łożysk w ruchu ciernym, wahadłowym lub ślizgowym.

Własności i zalety

Mobilgrease Special jest członkiem rodziny produktów Mobilgrease, które zdobyły uznanie na całym świecie dzięki swojej innowacyjności i wyśmienitemu działaniu. Zostały one opracowane przez technologów ExxonMobil we współpracy z personelem technicznym na całym świecie.

Mobilgrease Special został zaprojektowany jako uniwersalny, wysoko wydajny smar do łożysk  i elementów podwozia o szerokim zastosowaniu w pojazdach samochodowych i sprzęcie przemysłowym. Mobilgrease Special oferuje następujące właściwości i potencjalne korzyści

  • Lepsze zabezpieczenie przed zużyciem przy dużym obciążeniu i wibracjach niż w przypadku konwencjonalnych smarów EP
  • Dobra ochrona przed rdzą i korozją ograniczająca przerwy konserwacyjne i okresy postoju
  • Dobra odporność na wymywanie wodą zapewnia właściwe smarowanie nawet w obecności zanieczyszczeń wodnych
  • Dobra pompowalność w centralnych układach smarowania

Zastosowania

Mobilgrease Special jest uniwersalnym smarem samochodowym  do zastosowań przy wysokich obciążeniach w samochodach osobowych, ciężarówkach, traktorach, sprzęcie budowlanym, konstrukcyjnym i górniczym oraz  innym sprzęcie ruchomym. Smar stosowany jest do takich elementów, jak:

  • Łożyska kół, szczególnie w ruchu ciernym, wahadłowym lub ślizgowym
  • Elementy podwozia działające w ciężkich warunkach

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilgrease Special
Klasa konsystencji NLGI 2
Rodzaj zagęszczacza Hydroksystearynian litu
Kolor Szaro-czarny
Penetracja robocza w temp. 25ºC, ASTM D 217, mm/10 280
Temp kroplenia, °C, ASTM D 2265 190
Lepkość oleju bazowego, ASTM D 445
cSt w temp. 40ºC 160
Aparat 4-kulowy, obciążenie zespawania, ASTM D 2596, Kg 250
Aparat czterokulowy, ASTM D 2266, średnica skazy, mm 0.4
Test Timkena, ASTM D 2509, kg 40
Odporność korozyjna, ASTM D 1743 Spełnia


Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS). Karty charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Logo firmy Mobil oraz wizerunek Biegnącego Pegaza, są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji należących do ExxonMobil Corporation.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.