Seria Mobilgrease XHP™ Mine

Mobil grease , Poland

Smar jakości premium zagęszczony kompleksem litowym z dwusiarczkiem molibdenu.

Opis produktu

Produkty z serii Mobilgrease XHP™ Mine stworzono specjalnie do smarowania maszyn do pracy w szczególnie ciężkich warunkach terenowych i w kopalniach. Smary tej serii, dostępne w pełnym zakresie klas NLGI, zagęszczone kompleksem litowym, z zawartością 5% dwusiarczku molibdenu, można stosować w celu poprawy osiągów w szerokim zakresie warunków pracy i temperatur.  Oprócz wyjątkowej zdolności do pozostawania w miejscu aplikacji, bardzo dobrej odporności na wymywanie wodą, oraz wydłużonej przydatności w trudnych warunkach eksploatacyjnych Seria Mobilgrease XHP Mine utrzymuje doskonałe osiągi przy wysokich obciążeniach i właściwości ochrony przed zużyciem. Te smary do zastosowań w wyjątkowo ciężkich warunkach wykazują doskonałą stabilność strukturalną. Nie powodują korozji stali ani łożyskowych stopów miedzi i są kompatybilne z konwencjonalnych materiałami uszczelniającymi.

 

Mobilgrease XHP 320 Mine, 321 Mine,oraz 322 Mine stworzono specjalnie dla lepszych osiągów w siłownikach łyżek, sworzniach przegubu łyżek i mocno obciążonych elementach podwozia. Mobilgrease XHP 100 Mine oraz 320 Mine szczególnie nadają się do systemów centralnego smarowania ciężkich maszyn wymagających smaru klasy NLGI 0. ExxonMobil zaleca Mobilgrease XHP 100 Mine oraz 320 Mine do stosowania w układach centralnego smarowania terenowych i górniczych maszyn roboczych. Mobilgrease XHP 100 Mine wykazuje dobrą dyspergowalność w temperaturach do -50°C. Mobilgrease XHP 321 Mine jest smarem klasy NLGI 1 o bardzo dobrej pompowalności w niskich temperaturach specjalnie do takich zastosowań. Mobilgrease XHP 322 Mine jest smarem klasy NLGI 2 do stosowania jako środek smarny ogólnego przeznaczenia do smarowania podwozi.

 

Właściwości i zalety

Smary Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine, oraz 322 Mine są wiodącymi produktami należącymi do rodziny produktów Mobilgrease, które zdobyły uznanie dzięki swojej innowacyjności i doskonałych osiągach. Seria Mobilgrease XHP Mine została opracowana przez technologów ExxonMobil we współpracy z technologami na całym świecie.

Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine, oraz 322 Mine zaprojektowano specjalnie, aby zaspokoić potrzeby urządzeń terenowych i górniczych, które wymagały wyjątkowych osiągów przy wysokich ciśnieniach (EP) oraz ochrony przed zużyciem oraz aby pozostawały w miejscu aplikacji nawet w trudnych warunkach wymywania wodą, dużego tarcia ślizgowego i wysokich temperatur. Smary te oferują następujące cechy, zalety i potencjalne korzyści:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed zużyciem i zdolność do przenoszenia dużych obciążeń (ang. Extreme Pressure - EP)

Doskonała ochrona urządzeń i potencjalne przedłużenie ich trwałości nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych

Wysoka zawartość dwusiarczku molibdenu

Optymalna ochrona urządzeń w mechanizmach o dużym tarciu ślizgowym i przy wydłużonych okresów pomiędzy wymianami smaru

Doskonała odporność na wymywanie wodą

Zapewnia prawidłowe smarowanie i ochronę nawet w trudnych warunkach pracy

Bardzo dobra pompowalność w niskich temperaturach i przydatność do scentralizowanych układów smarowania (Mobilgrease XHP 100 Mine oraz 320 Mine)

Zapewnia doskonałą pompowalność i łatwość uruchamiania w niskich temperaturach, co stanowi podstawową zaletę przy zastosowaniach zdalnych.

 

Zastosowania

Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine, oraz 322 Mine zaleca się do stosowania w ciężkich warunkach terenowych i w kopalniach pod względem ciężkich warunków pracy i wymywania wodą.  Do specjalnych zastosowań należą:

     •  Kołki czerpaków, kołki przegubów ramion czerpaków i mocno obciążone elementy podwozia.

     • Systemy centralnego smarowania maszyn ciężkich

     •  Smarowanie podwozi ogólnego przeznaczenia

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

MOBILGREASE XHP 100 MINE

MOBILGREASE XHP 320 MINE

MOBILGREASE XHP 321 MINE

MOBILGREASE XHP 322 MINE

Klasa lepkości

0

0

1

2

Rodzaj zagęszczacza

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kolor

Szaro-czarny

Szaro-czarny

Szaro-czarny

Szaro-czarny

Korozja na miedzi, 24h, 100ºC, klasyfikacja, ASTM D4048

1A

1A

1A

1A

Ochrona przed korozją, Ocena, ASTM D 1743

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

200

270

270

270

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2596

315

400

400

400

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, [mm], ASTM D2266

0,4

0,4

0,4

0,4

Zawartość MoS2, [%wag.], Obliczony

5

5

5

5

Penetracja, 60 cykli, [0.1 mm], ASTM D217

370

370

325

280

Stabilność po rolowaniu, Zmiana konsystencji, [0,1 mm], ASTM D1831

+14

0

±10

±10

Test "US Steel Mobility" w temp. -29°C, [g/min], AMS 1390

32

 

 

 

Test "US Steel Mobility" w temp. -12°C, [g/min], AMS 1390

 

 

 

11

Test "US Steel Mobility" w temp. -6,7°C, [g/min], AMS 1390

 

 

15

 

Lepkość kin. w 40°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

100

320

320

320

Test na spryskiwanie wodą, ubytek, [%wag]., ASTM D4049

 

 

28

16

Test na wymywanie wodą, ubytek w 79°C, [%wag]., ASTM D1264

 

 

10

2

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.