Mobiltemp SHC™ Series

Mobil grease , Poland

Smary plastyczne

Opis produktu

Produkty z Serii Mobiltemp SHC™ to najwyższej jakości smary o właściwościach przeciwzużyciowych, przeznaczone przede wszystkim do stosowania w wysokich temperaturach. Łączą unikalne własności poli-alfa-olefinowych (PAO) syntetycznych olejów bazowych i zagęszczacza bentonitowego. Doskonała odporność na degradację termiczną/oksydacyjną dzięki bazie PAO w połączeniu z doskonałą stabilnością strukturalną w wysokich temperaturach i wysoką temperaturą kroplenia zagęszczacza skutkują niezrównanymi właściwościami wysokotemperaturowymi tych smarów. Bezparafinowy charakter syntetycznego oleju bazowego oraz jego wysoki wskaźnik lepkości zapewniają także znakomite smarowanie w niskich temperaturach oraz doskonałą ochronę filmu smarnego w wysokich temperaturach.

 

Ponieważ olej bazowy PAO ma niski współczynnik przyczepności (w porównaniu z olejami mineralnymi), smary Serii Mobiltemp SHC umożliwiają także oszczędność energii poprzez zmniejszenie tarcia i momentu obrotowego oraz obniżenie temperatur w strefie obciążenia łożysk tocznych. Seria Mobiltemp SHC zawiera trzy produkty: Mobiltemp SHC 32 to smar NLGI klasy 1 1/2 z olejem bazowym ISO VG 32; Mobiltemp SHC 100 to smar NLGI 2 klasy 2 z olejem bazowym ISO VG 100; Mobiltemp SHC 460 Special to smar NLGI klasy 1 z olejem bazowym ISO VG 460 oraz dwusiarczkiem molibdenu do zwiększenia ochrony przed zużyciem.

 

Smary Serii Mobiltemp SHC stosowane są w wielu zastosowaniach w wysokich temperaturach, a także takich, przy których ważny jest rozruch lub rozruchowy moment obrotowy w niskiej temperaturze. Zapewniają doskonałą trwałość smaru w wysokich temperaturach i umożliwiają przedłużenie okresów pomiędzy ponownym smarowaniem oraz oszczędności energii.

 

Smary Serii Mobiltemp SHC są preferowane i wybierane przez wielu użytkowników w różnych branżach na całym świecie. Ich reputacja opiera się na bardzo szerokim zakresie temperatur stosowania i ich doskonałej ogólnej wydajności.

 

Właściwości i zalety

Marka smarów i olejów Mobil SHC jest znana i ceniona na całym świecie ze względu na swoją innowacyjność i niezrównaną jakość. Te syntetyczne produkty o molekularnej konstrukcji na bazie oleju PAO, opracowane po raz pierwszy przez naukowców ExxonMobil, są wyrazem nieustannego zaangażowania na rzecz korzystania z zaawansowanych technologii w celu dostarczania niezrównanych produktów. Ważnym czynnikiem przy tworzeniu produktów Serii Mobiltemp SHC była ścisła współpraca naszych naukowców i specjalistów od zastosowań z kluczowymi producentami oryginalnego sprzętu (OEM), aby zapewnić oferowanym przez nas produktom wyjątkową wydajność wobec nieustanej ewolucji konstrukcji urządzeń przemysłowych.

 

Współpraca z producentami sprzętu pomogła nam potwierdzić wyniki testów w naszych laboratoriach wykazujące wyjątkową jakość środków smarnych z Serii Mobiltemp SHC. Korzyści te to doskonała wydajność w wysokich temperaturach, w tym integralność zagęszczacza i trwała odporność na utlenianie przy lepszej ochronie i wydłużeniu trwałości łożysk.

 

Aby podnieść odporność na działanie wysokich temperatur, nasi specjaliści od formulacji wybrali dla olejów z Serii Mobiltemp SHC syntetyczne oleje bazowe PAO, ze względu na ich wyjątkowy potencjał odporności na wysokie temperatury i utlenianie. Zastosowali także specjalny zagęszczacz bentonitowy, aby zapewnić doskonałą stabilność strukturalną i wysoką temperaturę kroplenia. Smary Serii Mobiltemp SHC oferują następujące korzyści:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Niezrównana jakość w wysokich i niskich temperaturach

Ograniczenie przestojów i kosztów utrzymania

Doskonała odporność na utlenianie i utrzymanie struktury smaru w wysokich temperaturach

Wydłużona trwałość użytkowa i dłuższe przerwy pomiędzy ponownym smarowaniem

Niski współczynnik przyczepności

Możliwość zmniejszenia zużycia energii

Niezrównana pompowalność w niskich temperaturach

Łatwiejszy rozruch i niższy rozruchowy moment obrotowy w niskiej temperaturze

Bardzo dobra ochrona przed zużyciem

Wydłużenie trwałości użytkowej łożyska, zmniejszenie nieprzewidzianych przestojów

 

Zastosowania

Smary Mobiltemp SHC zapewniają doskonałą trwałość smaru w wysokich temperaturach, ochronę łożysk i integralność smaru, a także doskonałą wydajność w niskich temperaturach i dobrą ochronę przed zużyciem. Wybrane konkretne zastosowania

 

Mobiltemp SHC 32

     •  Toczne łożyska kulkowe i wałeczkowe zamknięte i nadające się do uzupełniania smaru (re-packable)

     •  Wielowypusty, śruby i niektóre przekładnie zamknięte

     •  Zastosowania w skrajnych temperaturach z zalecanym zakresem temperatur roboczych od -50 ° C do 180 ° C (przy odpowiednich odstępami czasu między ponownym smarowaniem)

 

Mobiltemp SHC 100

     •  Łożyska wysokoobrotowe i łożyska wzdłużne tam, gdzie pożądany jest szeroki zakres temperatur

     •  Szczególnie nadaje się do stosowania w łożyskach silników elektrycznych, gdzie warunki eksploatacyjne pracy wymagają mniejszego tarcia, niskiego zużycia i długiej trwałości użytkowej.

     •  Zastosowania w skrajnych temperaturach z zalecanym zakresem temperatur roboczych od -50 ° C do 200 ° C (przy odpowiednich odstępach czasu między ponownym smarowaniem)

 

Mobiltemp SHC 460 Special

     •  Dzięki zawartości dwusiarczku molibdenu smar ten szczególnie nadaje się do smarowania ślizgowych elementów maszyn, takich jak krzywki i prowadnice, w warunkach długich okresów pomiędzy ponownym smarowaniem, ograniczonej ruchomości lub obciążeń udarowych.

     •  Otwarte łożyska przenośników lub pieców narażone na działanie wysokich temperatur lub okresowych zmian temperatur z wysokich na normalne

     •  Zastosowania w skrajnych temperaturach z zalecanym zakresem temperatur roboczych od -40° C do 180° C (przy odpowiednich odstępach czasu między ponownym smarowaniem)

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

32

DIN 51825:2004-06 - KP HC 1-2 K -50

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

32

100

460 SPECIAL

Klasa

1.5

2

1

Typ zagęszczacza

Bentonitowy

Bentonitowy

Bentonitowy

Lepkość oleju bazowego w 40°C, mm2/s, AMS 1697

32

 

 

Kolor, Wygląd

 

Jasnobrązowy

Szary

Temperatura kroplenia, °C, ASTM D2265

260+

260+

260+

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, kG, ASTM D2596

200+

200+

250+

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, mm, ASTM D2266

 

0,4

0,4

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, 40 kg, 1200 obr./min. 1 godz., 75C, mm, ASTM D2266

0,7

 

 

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

 

100

460

Penetracja, 60 cykli, [0.1 mm], ASTM D217

 

280

325

Penetracja robocza 0,1 mm, ASTM D217

315

 

 

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

08-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.