RONEX™ MP

Mobil grease , Poland

View RONEX MP
Smary plastyczne

Opis produktu

RONEX™ MP to uniwersalny smar z zagęszczaczem litowym, na bazie oleju mineralnego, który może być stosowany w szerokim zakresie zastosowań motoryzacyjnych i przemysłowych. Smar RONEX MP dobrze sprawdza się w szerokim zakresie temperatur i przy średnich i skrajnych naciskach, jest odporny na wodę, utlenianie i chroni przed rdzą i korozją. Jest to smar klasy NLGI GC-LB przeznaczony do użytku jako smar do łożysk kół oraz do podwozia.

 

Właściwości i zalety

RONEX MP ma następujące właściwości i oferuje następujące potencjalne korzyści:

•  Doskonała odporność na degradację w wysokiej temperaturze, która przedłuża trwałość eksploatacyjną i przyczynia się do wydłużenia okresu pomiędzy przesmarowaniami.

•  Wzmocniona odporność na ekstremalne naciski i zużycie przyczynia się do ochrony powierzchni ruchomych przed zużyciem, co prowadzi do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej komponentów.

•  Doskonała skuteczność w wysokich i niskich temperaturach przyczynia się do minimalizowania problemów z rozprowadzaniem smaru przy zimnej pogodzie.

•  Dobra odporność na wodę pozwala na wydajne działanie smaru przy pracy w jej obecności.

 

Zastosowania

RONEX MP jest uniwersalnym smarem zalecanym przez ExxonMobil do zastosowań w przemyśle i motoryzacji, takich jak:

     •  Przemysł - łożyska ślizgowe i toczne, przekładnie zębate

     •  Motoryzacja - lekkie ciężarówki, autobusy i zastosowania budowlane wymagające użycia smaru klasy NLGI GC-LB, np.:

          • Łożyska kół

          • Przeguby kulowe

          • Smarowanie podwozia

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten posiada następujące aprobaty:

Ford WSS-M1C267-A1

 

Produkt ten spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -30 L

NLGI GC-LB

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

Klasa lepkości

2

Rodzaj zagęszczacza

Kompleks litowy

Lepkość oleju bazowego w 40°C, [ mm2/s ], AMS 1697

115

Kolor

Zielony

Korozja na miedzi, 24h, 100ºC, stopień, ASTM D4048

1A

Ochrona przed korozją, Ocena, ASTM D 1743

Spełnia

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

280

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2596

250

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, [mm], ASTM D2266

0,5

Penetracja, 60 cykli, [0.1 mm], ASTM D217

280

Test SKF Emcor, Odp. na rdzę, Woda dest., IP 220

0,0

Test Timken, Obciążenie [kg], ASTM D2509

45

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.