UNIREX™ EP 2

Mobil grease , Poland

Smar

Opis produktu

Unirex™ EP 2 jest wysokiej jakości smarem łączącym technologię kompleksowego mydła litowego z najnowszą technologią wzbogacania polimerowego, co czyni z niego produkt o doskonałej przyczepności, odporności na wymywanie wodą, charakteryzujący się mechaniczną stabilnością i wydajnością w wysokich temperaturach. Nawet po długotrwałym mieszaniu z wodą smar Unirex EP 2 zachowuje swoją konsystencję, przyczepność i właściwości przeciwrdzewne. Unirex EP 2 zapewnia dobrą ochronę przed korozją i doskonałą ochronę przed zużyciem przy ekstremalnie wysokim ciśnieniu, nawet w warunkach obciążeń uderzeniowych.

Smar Unirex EP 2 jest szczególnie przydatny w zastosowaniach charakteryzujących się wysokim stopniem zanieczyszczenia wodą. Unirex EP 2 jest zalecany do smarowania ręcznego albo za pomocą smarownic tłokowych, w niekrytycznych systemach centralnych, jak również w siatkowych sprzęgłach elastycznych. Szczególnie nadaje się do smarowania łożysk kół pojazdów.

 

Właściwości i zalety

Właściwości Zalety i potencjalne korzyści
Opracowany z wykorzystaniem nowoczesnego zagęszczacza w postaci kompleksowego mydła litowego Umożliwia dłuższą trwałość smaru w wyższych temperaturach niż byłoby to możliwe w przypadku smarów opartych na innych rodzajach mydła.
Wyjątkowo dobre właściwości EP i przeciwzużyciowe Ochrona i potencjalne wydłużenie okresu eksploatacji sprzętu nawet w trudnych warunkach
Wysoki stopień ochrony przed korozją Zabezpiecza sprzęt przed rdzą i korozją w wysoko obciążonych urządzeniach i pojazdach.
Wysoka odporność na wymywanie i spryskiwanie wodą Wykorzystuje nową technologię polimerów.  Zwiększa ona już i tak doskonałe właściwości produktu w zakresie przyczepności oraz na wymywanie wodą.  Zapewnia prawidłowe smarowanie i ochronę nawet w niesprzyjającym wilgotnym środowisku. 

 

Zastosowania

Unirex EP 2 to doskonały uniwersalny smar do wysoko obciążonych pojazdów samochodowych i urządzeń przemysłowych. Ze względu na doskonałą wodoodporność i ochronę w warunkach ekstremalnie wysokich ciśnień, przewyższa poziomy wydajności konwencjonalnych uniwersalnych smarów przeznaczonych do pracy w warunkach lekkiego do średniego obciążenia.

Unirex EP 2 szczególnie dobrze nadaje się jako smar ogólnego stosowania w łożyskach przeciwciernych pracujących w wysokiej temperaturze. Ponadto jego właściwości w zakresie wycieku smaru są dużym plusem w sytuacjach, kiedy minimalny wyciek ma krytyczne znaczenie.

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Unirex EP 2  
Klasa konsystencji NLGI 2
Zagęszczacz Kompleks Li + polimer
Barwa, wizualnie Zielona
Penetracja robocza, 25ºC, ASTM D 217 280
Temp kroplenia, °C, ASTM D 2265 260 (min)
Lepkość oleju bazowego, ASTM D 445  
cSt w 40ºC  220
Penetracja, ASTM D 217 zmiana 60X i 100,000X, mm/10 +30
Test Timken obciążenie OK, ASTM D 2509, kg (lb ) 60
Ochrona przed korozją, ASTM D 1743 spełnia
Odporność na utlenienie, ASTM D 942, Spadek ciśnienia po 100 godz., kPa 1
Wyciek z łożysk, ASTM D 4290, g 1,3
Aparat czterokulowy, ASTM D 2266, średnica skazy, mm 0,47
Aparat czterokulowy EP, ASTM D 2596, obciążenie zespawania, kg 315
Test EMCOR, ASTM D 6138, 20% SSW, klasa 0,0
Spryskiwanie wodą, ASTM D 4049, % wagowy 30
Wymywanie wodą, ASTM D 1264, % wagowy 2,1

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

03-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.