Seria UNIREX™ N

Mobil grease , Poland

View the Unirex N Series
Smary do łożysk pracujących w wysokich temperaturach

Opis produktu

UNIREX™ N to wysokiej jakości smary na bazie kompleksu litowego, odpowiednie do łożysk tocznych pracujących w wysokich temperaturach. Te uniwersalne smary mogą być stosowane w różnorodnych aplikacjach przemysłowych; w szczególności zalecane są do smarowania silników elektrycznych.

 

Nie zaleca się wykorzystywania smarów UNIREX N w warunkach bardzo dużych obciążeń, w których wymagane są dodatkowe właściwości przeciwzatarciowe.

 

UNIREX N 2 spełnia wymagania norm DIN 51825 - K2N - 20L oraz ISO L-XBDGB 2.

 

UNIREX N 3 spełnia wymagania norm DIN 51825 - K3N - 20L oraz XBDHA 3.

 

Właściwości i zalety

Smary Unirex N prezentują doskonałe rezultaty w wysokich i niskich temperaturach, odporność na wymywanie wodą i korozję oraz trwałość w różnorodnych zastosowaniach.

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonałe rezultaty w wysokich temperaturach

Zagęszczacz w postaci kompleksu litowego nie jest podatny na utratę konsystencji / wyciek z łożysk w temperaturze do 190°C

Wyjątkowa trwałość smaru

Laboratoryjne badania wykazały doskonałe rezultaty włożyskach pracujących w temperaturze do 140°C

Bardzo dobre właściwości w niskich temperaturach

Zapotrzebowanie na moc rozruchową jest niskie w temperaturach do co najmniej -20 ° C. Spełnia wymagania normy DIN 51825 dla momentu obrotowego w temp. -20°C.

Doskonała stabilność mechaniczna

Wykazuje wysoką odporność na utratę konsystencji podczas pracy

Doskonała odporność na wodę i korozję.

Odporny na wypłukiwanie wodą i chroni łożyska przed korozją.

Doskonała praca w łożyskach wysokoobrotowych.

Doskonałe smarowaniewysokoobrotowych łożysk kulkowych. Unirex N3 zalecany jest w przypadkach, kiedy indeks obrotów DmN (obroty x średnia średnica łożyska) przekracza od 360 000.

 

Zastosowania

UNIREX N 2 jest zalecany do smarowania silników elektrycznych. Można go stosować w silnikach elektrycznych w izolacji NEMA (National Electric Manufacturer's Association) typu A, B i F .

 

W większości zastosowań UNIREX N aplikowany jest ręcznie. Mimo że UNIREX N 2 może być zastosowany w automatycznych systemach dozujących, sprzęt obsługiwany przez te systemy zwykle nie wymaga tak długiej żywotności smaru, jaka charakteryzuje UNIREX N, gdyż jedną z funkcji systemów automatycznych jest wydzielanie smaru w określonych krótkich odstępach czasu. UNIREX N 3 nie powinien być wykorzystywany w takim systemie.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

2

3

DIN 51825: 2004-06 K2N-20L

X

 

DIN 51825: 2004-06 K3N-20L

 

X

ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 2

X

 

ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 3

 

X

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

2

3

Klasa lepkości

NLGI 2

NLGI 3

Typ zagęszczacza

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kolor, Wygląd

Zielony

Zielony

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

210

210

Wydzielanie oleju, 30 godz. w 100 C, [%wagi], ASTM D6184

1,5

0,6

Penetracja, 100 KX, 0,1 mm, ASTM D217

25

30

Penetracja, 60 cykli, 0,1 mm, ASTM D217

280

235

Test SKF Emcor, Odp. na rdzę, Woda dest., ASTM D6138

0 , 1

0 , 1

Lepkość kin. w 100°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

12,2

12,2

Lepkość kin. w 40°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

115

115

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

95

95

Test na wymywanie wodą, ubytek w 79°C, [%wag.], ASTM D1264

3,7

3,5

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.