Seria UNIREX™ N

Mobil grease , Poland

View the Unirex N Series
Smary do łożysk pracujących w wysokich temperaturach

Opis produktu

UNIREX N to wysokiej jakości smary na bazie kompleksu litowego, odpowiednie do łożysk tocznych pracujących w wysokich temperaturach. Te uniwersalne smary mogą być stosowane w różnorodnych aplikacjach przemysłowych; w szczególności zalecane są do smarowania silników elektrycznych.

 

Nie zaleca się wykorzystywania smarów UNIREX N w warunkach bardzo dużych obciążeń, w których wymagane są dodatkowe właściwości przeciwzatarciowe.

 

UNIREX N 2 spełnia wymagania norm DIN 51825 - K2N - 20L oraz ISO L-XBDGB 2.

 

UNIREX N 3 spełnia wymagania norm DIN 51825 - K3N - 20L oraz XBDHA 3.

 

Właściwości i zalety

Smary Unirex N prezentują doskonałe rezultaty w wysokich i niskich temperaturach, odporność na wymywanie wodą i korozję oraz trwałość w różnorodnych zastosowaniach.

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonałe rezultaty w wysokich temperaturach

Zagęszczacz w postaci kompleksu litowego nie jest podatny na utratę konsystencji / wyciek z łożysk w temperaturze do 190°C

Wyjątkowa trwałość smaru

Laboratoryjne badania wykazały doskonałe rezultaty w łożyskach pracujących w temperaturze do 140°C

Bardzo dobre właściwości w niskich temperaturach

Zapotrzebowanie na moc rozruchową jest niskie w temperaturach do co najmniej -20 ° C. Spełnia wymagania normy DIN 51825 dla momentu obrotowego w temp. -20°C.

Doskonała stabilność mechaniczna

Wykazuje wysoką odporność na utratę konsystencji podczas pracy

Doskonała odporność na wodę i korozję.

Odporny na wypłukiwanie wodą i chroni łożyska przed korozją.

Doskonała praca w łożyskach wysokoobrotowych.

Doskonałe smarowaniewysokoobrotowych łożysk kulkowych. Unirex N3 zalecany jest w przypadkach, kiedy indeks obrotów DmN (obroty x średnia średnica łożyska) przekracza od 360 000.

 

Zastosowania

UNIREX N 2 jest zalecany do smarowania silników elektrycznych. Można go stosować w silnikach elektrycznych w izolacji NEMA (National Electric Manufacturer's Association) typu A, B i F .

 

W większości zastosowań UNIREX N aplikowany jest ręcznie. Mimo że UNIREX N 2 może być zastosowany w automatycznych systemach dozujących, sprzęt obsługiwany przez te systemy zwykle nie wymaga tak długiej żywotności smaru, jaka charakteryzuje UNIREX N, gdyż jedną z funkcji systemów automatycznych jest wydzielanie smaru w określonych krótkich odstępach czasu. UNIREX N 3 nie powinien być wykorzystywany w takim systemie.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

2

3

DIN 51825:2004-06 - K 2 N -20 L

X

 

DIN 51825:2004-06 - K 3 N -20 L

 

X

ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 2

X

 

ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 3

 

X

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

2

3

Klasa lepkości

NLGI 2

3

Typ zagęszczacza

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Lepkość oleju bazowego w 40°C, [ mm2/s ], AMS 1697

115

115

Kolor

Zielony

Zielony

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

210

210

Wydzielanie oleju, 30 godz. w 100 C, % wagi, ASTM D6184

1,5

0,6

Penetracja, 60 cykli, [100 mm], ASTM D217

25

30

Penetracja, 60 cykli, [0.1 mm], ASTM D217

280

235

Test SKF Emcor, Odp. na rdzę, Woda dest., Łożysko 1, ASTM D6138

0

0

Test SKF Emcor, Odp. na rdzę, Woda dest., Łożysko 2, ASTM D6138

1

1

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

95

95

Odporność na wodę, 1 godz w 79 C, % wagi, ASTM D1264

3.7

3.5

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

08-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.