MOBILCUT 140 BF

Mobil industrial , Poland

Chłodziwo wodne bez zawartości boru do obróbki metali

Opis produktu

Mobilcut™ to znak towarowy odnoszący się do linii produktów należących do grupy przemysłowych środków smarnych firmy Mobil, wysokiej jakości chłodziw mieszalnych z wodą do obróbki metali. Formułowane z najwyższej jakości olejów bazowych, dodatków uszlachetniających i emulgatorów bezchlorowe produkty z serii Mobilcut zapewniają niezawodne działanie w szerokim zakresie procesów obróbczych. Produkty te są przeznaczone do przygotowania chłodziwa z wodą o różnym stopniu twardości, wykazują niską skłonność do pienienia, zapewniają długotrwałą ochronę przed korozją narzędzi skrawających i obrabianych elementów. Dzięki niskim wymogom serwisowym i naturalnej wysokiej stabilności produkty Mobilcut są przeznaczone dla nowoczesnych warsztatów mechanicznych, w których trwałość eksploatacyjna produktów, skuteczna obróbka maszynowa oraz względy zdrowotne i środowiskowe są czynnikami wpływającymi na zwiększenie produktywności. Produkty te są dostarczane w postaci koncentratu i wymagają rozcieńczenia wodą w miejscu użytkowania. Wszystkie produkty Mobilcut są wolne od produktów uwalniających formaldehyd (FAD).

 

Mobilcut 140-BF jest rozpuszczalnym w wodzie, pozbawionym zawartości boru chłodziwem do obróbki metali, które zapewnia długi czas pracy i idealnie nadaje się do szlifowania i obróbki ogólnej w nowoczesnych warsztatach maszynowych. Produkt ten został opracowany, aby zapewnić długą żywotność i dobrą stabilność emulsji oraz jednocześnie zwiększyć trwałość narzędzia i dokładność wykończenia powierzchni, nawet w trudnych procesach obróbczych. Mobilcut 140 BF to idealny wybór, do zastosowań, w których jest wymagana doskonała wydajność obróbki dla szerokiej gamy materiałów, przy jednoczesnym zachowaniu łatwości użycia i serwisowania. Tworzy emulsję z wodą bardzo miękką (5°dH), która zachowuje stabilność także przy zastosowaniu w wodzie bardzo twardej (do 60 °dH).

 

Właściwości i zalety

Produkty serii Mobilcut zostały zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności nowoczesnych warsztatów mechanicznych poprzez zapewnienie wysokiej wydajności.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Tworzy stabilne emulsje i roztwory

Łatwość użytkowania i konserwacji

Wysoka naturalna stabilność w długim okresie czasu

Zwiększona trwałość partii produkcyjnej i mniejsza ilość nieprzyjemnych zapachów

Niewielkie ryzyko pienienia produktu

Podwyższona wydajność, nawet w układach wysokociśnieniowych

Odporny na tworzenie kleistych pozostałości

Większa czystość elementów obrabiarek

Wysoki stopień ochrony przed korozją

Zmniejsza potrzeby konserwacji maszyn i ponownej obróbki materiałów

Dobra separacja wiórów

Poprawiona filtrowalność i dokładniejsze wykończenie obrabianej powierzchni

Szeroki zakres zastosowań

Możliwość konsolidacji produktów i zmniejszenia zapasów magazynowych

Kompatybilny z olejami do prowadnic serii Mobil Vactra No

‎Łatwa separacja i usunięcie szlamu olejowego

Neutralny zapach

Przyczynia się do poprawy warunków pracy

Bez zawartości boru

Zapewnia zgodność z przepisami.

 

Zastosowania

Mobilcut 140 BF: Szlifowanie i obróbka żeliwa i wielu innych materiałów w średnich do ciężkich operacjach obróbczych takich jak frezowanie, toczenie, piłowanie, wiercenie i rozwiercanie, jak również zalecany do aplikacji, w których wymagana jest dobra smarność produktu.

 

Rodzaj płynu to mikroemulsja. Typowa zawartość oleju mineralnego to 30%. Optymalna twardość wody to od 5 do 30 °dH. Typowy współczynnik refraktometru wynosi 1,3, ze względu na tolerancje produkcyjne wartość ta może się nieznacznie różnić.

 

 

Zalecane stężenia dla typowych operacji:

 

Szlifowanie powierzchni cylindrycznych i płaskich: 5-7%

 

Lekkie stale stopowe - frezowanie, toczenie: 6-8%

 

Stale węglowe, trudna obróbka: 8-12%

 

Obróbka aluminium: 8-10%

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Lepkość kinematyczna w 20°C, [mm2/s], ASTM D7042

120

pH 5.0% roztw. w wodzie 20 °dH, DIN 51369

10,1

Gęstość 15°C, [kg/m3], DIN EN ISO12185

986

Wygląd, koncentrat AA.Lab.101

żółty, mętny

Wygląd, emulsja 5.0% w wodzie 20 °dH, AA.Lab.101

półprzezroczysty

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.