MOBILCUT ™250-NEW

Mobil industrial , Poland

Chłodziwo wodne do obróbki metali

Opis produktu

Mobilcut™ to znak towarowy odnoszący się do linii produktów należących do grupy przemysłowych środków smarnych firmy Mobil, mieszalnych z wodą wysokiej jakości chłodziw do obróbki metali. Formułowane z najlepszej jakości olejów bazowych, dodatków uszlachetniających i emulgatorów bezchlorowe produkty z serii Mobilcut zapewniają niezawodne działanie w szerokim zakresie procesów obróbczych. Produkty te są przeznaczone do przygotowania chłodziwa z wodą o różnym stopniu twardości, wykazują niską skłonność do pienienia, zapewniają długotrwałą ochronę przed korozją narzędzi skrawających i obrabianych elementów. Dzięki niskim wymogom serwisowym i naturalnej wysokiej stabilności produkty Mobilcut są przeznaczone dla nowoczesnych warsztatów mechanicznych, w których trwałość eksploatacyjna produktów, skuteczna obróbka maszynowa oraz względy zdrowotne i środowiskowe są czynnikami wpływającymi na zwiększenie produktywności. Produkty te są dostarczane w postaci koncentratu i wymagają rozcieńczenia wodą w miejscu użytkowania. Wszystkie produkty Mobilcut są wolne od produktów uwalniających formaldehyd (FAD).

Mobilcut 250 New to wysokiej jakości wodorozcieńczalny, mikroemulsyjny płyn do obróbki metali, który nie zawiera amin ani boru, do rozpuszczania w wodzie o różnej twardości w zakresie 15-25°dH z którą tworzy przezroczystą emulsję, stabilną w użyciu nawet do 60°dH. Skład produktu jest tak przygotowany, żeby zminimalizować występowanie podrażnień skórnych a jednocześnie, żeby zapewniać długi czas pracy produktu. Szczególnie rekomendowany do obróbki aluminium.

 

Właściwości i zalety

Produkty serii Mobilcut zostały zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności nowoczesnych warsztatów mechanicznych poprzez zapewnienie wysokiej jakości właściwości.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Tworzy stabilne emulsje i roztwory

Łatwość użytkowania i konserwacji

Wysoka naturalna stabilność w długim okresie czasu

Zwiększona trwałość partii produkcyjnej i mniejsza ilość nieprzyjemnych zapachów

Niewielkie ryzyko pienienia produktu

Ulepszona jakość, również w układach wysokociśnieniowych

Odporny na tworzenie kleistych pozostałości

Większa czystość elementów obrabiarek

Wysoki stopień ochrony przed korozją

Zmniejsza potrzeby konserwacji maszyn i ponownej obróbki materiałów

Dobra separacja wiórów

Poprawiona filtrowalność i dokładniejsze wykończenie obrabianej powierzchni

Szeroki zakres zastosowań

Możliwość konsolidacji produktów i zmniejszenia zapasów magazynowych

Kompatybilny z olejami do prowadnic serii Mobil Vactra No.

‎Łatwa separacja i usunięcie szlamu olejowego

Neutralny zapach

Przyczynia się do poprawy warunków pracy

 

Zastosowania

Mobilcut 250 New:  mikroemulsyjny płyn do obróbki skrawaniem, przeznaczony jest przede wszystkim do obróbki aluminium i stopów aluminium. Można go również stosować do obróbki szerokiej gamy metali żelaznych, gdzie potrzebny jest produkt uniwersalny.

Mikroemulsja. Typowa zawartość oleju mineralnego to 45%. Optymalna twardość wody to zakres 15 - 25 °dH. Współczynnik refrakcji równa się 1,0

 

Zalecane stężenia dla typowych operacji:

 

Lekkie stale stopowe - frezowanie, toczenie: 7-10%

Stale węglowe, trudna obróbka: 7-12%

Aluminium, Obróbka aluminium: 7-12%

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Safran Pr6300 dla stali stopowej 15CDV6

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd, koncentrat AA.Lab.101

Brązowa, jednorodna mętna ciecz

Wygląd, emulsja 4.0% w wodzie 20°dH, AA.Lab.101

dobrze zdyspergowana, brak piany

Lepkość kinematyczna w 20°C, [mm2/s], ASTM D7042

215

Gęstość 15°C, [kg/m3], DIN EN ISO12185

977

pH 4.0% w wodzie 20 °dH, DIN 51369

9,4

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

04-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.