Mobilcut™ 260

Mobil industrial , Poland

Olej do obróbki metali mieszalny z wodą

Opis produktu

Mobilcut™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym przemysłowych środków smarnych firmy Mobil dla wysokiej jakości, mieszalnych z wodą olejów do obróbki metali skrawaniem. Formulacja tych olejów z najlepszych olejów bazowych, dodatków i emulgatorów, gwarantuje, że bezchlorowe produkty z serii Mobilcut zapewniają niezawodne działanie w wielu procesach obróbki metali skrawaniem.

Mobilcut 260 to wysokiej jakości , semisyntetyczny płyn, który z łatwością emulguje w wodzie tworząc trwałą mikroemulsję. Produkt ten przeznaczony jest do stosowania z wodą o różnym stopniu twardości, zwłaszcza z wodą miękką oraz jest odporny na pienie nawet w układach pracujących przy wysokich ciśnieniach.

Przy niewielkiej zawartości stabilizatorów, jest niezwykle trwały i odporny na brud i zanieczyszczenia, dzięki czemu zapewnia zwiększoną żywotność chłodziwa, w porównaniu z konwencjonalnymi olejami mieszalnymi z wodą. Jest jednoczesnie łatwy w utrzymaniu i obsłudze. Mobilcut 260 nie zawiera boru ani jego związków.

Chłodziwo to zapewnia znakomitą i trwałą ochronę przeciw korozji oraz bardzo dobre właściwości zwilżające i myjące. Olej bazowy, dodatki EP i dodatki smarne zapewniają wysokiej jakości obróbkę mechaniczną detali. Mobilcut 260 spełnia wymagania normy VDI 3035, co oznacza dobrą kompatybilność z częściami maszyn, farbami oraz materiałami uszczelniającymi i izolacyjnymi.

W badaniach nie stwierdzono szkodliwego działania dermatologicznego Mobilcut 260 .

 

Zalety

Mobilcut 260 - mieszalny z wodą olej do obróbki skrawaniem, jest zaprojektowany w celu poprawy produktywności nowoczesnych warsztatów mechanicznych, zapewniając jednoczesnie wysoką jakość obróbki detali dzięki swoim właściwościom.

WłaściwościZalety
Znakomita trwałość i odporność na brud i zanieczyszczeniaŁatwość użytkowania i konserwacji, mniejsze ryzyko pojawienia się nieprzyjemnego zapachu
Bardzo mała zawartość stabilizatorówŁatwiejszy do zaakceptowania przez użytkowników
Szeroki zakres akceptacji twardości wody , od bardzo miękkiej do twardej ( 5 ° dH do 60 ° dH )Odporny na pienie, bardzo stabilny, rozwiązuje typowe problemy z jakością wody
Wysoki stopień ochrony przed korozjąOgranicza potrzebę zarówno konserwacji maszyn jak i ponownej obróbki detali
Szeroki zakres zastosowańMożliwość unifikacji produktów i redukcja asortymentu chłodziw
Nadaje się do obróbki rozmaitych materiałów, w tym aluminium i stopów miedzi Nie pozostawia plam na gotowych elementach

 

Zastosowanie

Mobilcut 260 to wysokiej jakości, semisyntetyczny płyn do prawie wszystkich operacji obróbki mechanicznej metali. W szczególności zwiększa wydajność przy obróbce aluminium i jego stopów oraz zapewnia brak plamienia na wrażliwych elementach.

Mobilcut 260 nadaje się do obróbki mechanicznej stopów miedzi. Przy obróbce stopów miedzi emulsja może zmienić barwę na zieloną, natomiast nie będzie plamić obrabianych elementów.

Minimalne stężenie oleju powinno wynosić 5 %. Dla wymagających aplikacji lub materiałów stężenie można zwiększyć do 10%. Zalecana twardość wody powinna wynosić od 5 ° dH do 30 ° dH. Możliwe jest zastosowanie wody o wyjatkowo dużej twardości do 60 ° dH. Stosując Mobilcut 260 unika się problemów, związanych z użyciem skrajnie miękkiej wody (5 ° dH) oraz w aplikacjach wymagających trwałości i odporności chłodziwa na brud i zanieczyszczenia.

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilcut 260 
Wygląd koncentratuŻółty płyn
Wygląd chłodziwaMleczne, dobra dyspersja
Rodzaj chłodziwaSemisyntetyczne
Zawartość oleju mineralnego (w koncentracie)40%
pH dla 5% emulsji9,8
Ochrona przed korozją ( DIN 51360/II ) Breakpoint %5%
Współczynnik refraktometryczny1,02

 

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa (MSDS). Karty można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.

Logo Mobil, a także wizerunek Biegnącego Pegaza są zarejestrowanymi znakami handlowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.