MOBILCUT 260-NEW

Mobil industrial , Poland

Chłodziwo wodne do obróbki metali

Opis produktu

Mobilcut to marka serii przemysłowych środków smarnych Mobil, na którą składają się wysokiej jakości płyny do obróbki metali mieszalne z wodą. Wszystkie produkty Mobilcut nie zawierają związków chloru oraz związków uwalniających formaldehyd (FAD).

Mobilcut 260-New to wysokiej jakości płyn do obróbki metali, który łatwo emulguje z wodą tworząc stabilną mleczną emulsję.  Produkt ten przeznaczony do wody o różnym stopniu twardości, zwłaszcza do wody twardej, wykazuje dużą odporność na pienienie, nawet w układach wysokociśnieniowych.

Pomimo tego, że zawiera bardzo niewiele stabilizatorów, jest niezwykle odporny na brud i zanieczyszczenia, co wydłuża okres jego przydatności jako chłodziwa w porównaniu z innymi konwencjonalnymi chłodziwami, przy jednoczesnym niewielkim nakładzie czynności serwisowych. Mobilcut 260-New nie zawiera boru.

Zapewnia znakomitą i trwałą ochronę przeciwkorozyjną oraz bardzo dobre właściwości zwilżające i myjące. Dobór oleju bazowego oraz zawartość dodatków EP i dodatków poprawiających właściwości smarne zapewnia wysoką wydajność obróbki i wysoką jakość obrabianych elementów z aluminium i z jego stopów.

 

W badaniach nie stwierdzono szkodliwego działania dermatologicznego produktu Mobilcut 260-New.

 

Właściwości i zalety

Mobilcut 260-New płyn do obróbki metali mieszalny z wodą został przygotowany, żeby zwiększyć produktywność nowoczesnych warsztatów mechanicznych zapewniając wysoką wydajność.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Odpowiedni do obróbki różnych materiałów, w tym do obróbki aluminium, stopów aluminium i stopów miedzi.

Nie zostawia plam na wykańczanych elementach

Szeroki zakres zastosowań

Możliwość unifikacji produktów i zmniejszenia zapasów magazynowych

Wysoki stopień ochrony przed korozją

Zmniejsza potrzeby konserwacji maszyn i ponownej obróbki materiałów

Najwyższa odporność na brud i zanieczyszczenia

‎‎Łatwy w użyciu i serwisowaniu, mniejsze ryzyko nieprzyjemnych zapachów, dłuższy czas pracy

 

Zastosowania

Mobilcut 260-New zapewnia większą wydajność obróbki aluminium i stopów aluminium oraz rekomendowany jest do aplikacji, gdzie emulsja nie może plamić czułych elementów.

Mobilcut 260-New jest również odpowiedni do obróbki stali i stopów miedzi. Podczas obróbki stopów miedzi emulsja może zmienić barwę na zieloną, jednak nie będzie plamić obrabianych elementów.

Minimalne stężenie powinno wynosić 6%. Przy trudnych zastosowaniach lub materiałach stężenie można zwiększyć do 8-12%.

Twardość wody powinna mieścić się w zakresie 15°dH - 25°dH. W eksploatacji stabilna emulsja będzie z wodą o twardości do 60°dH. Mleczna emulsja. Typowa zawartość oleju mineralnego to 45%. Współczynnik refrakcji równa się 1,0.

 

Zalecane stężenia dla typowych operacji:

 

Stale niskostopowe - frezowanie, toczenie: 6-9%

Stale węglowe, trudna obróbka: 8-12%

Aluminium, Obróbka aluminium: 8-12%

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd, koncentrat AA.Lab.101

Żółtawy, lekko mętny

Wygląd, emulsja 5.0% w wodzie 20 °dH, AA.Lab.101

Mleczny

Lepkość kinematyczna w 20°C, [mm2/s], ASTM D7042

190

Gęstość 15°C, [kg/m3], DIN EN ISO12185

957

pH 5.0% roztw. w wodzie 20 °dH, DIN 51369

9,9

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx


O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.