Mobilcut 320-New

Mobil industrial , Poland

Chłodziwo wodne do obróbki metali

Opis produktu

Mobilcut to marka linii produktów należących do grupy przemysłowych środków smarnych firmy Mobil, mieszalnych z wodą wysokiej jakości chłodziw do obróbki metali. Formułowane z najlepszej jakości olejów bazowych, dodatków uszlachetniających i emulgatorów bezchlorowe produkty z serii Mobilcut zapewniają niezawodne działanie w szerokim zakresie procesów obróbczych.

 Produkty te są przeznaczone do przygotowania chłodziwa z wodą o różnym stopniu twardości, wykazują niską skłonność do pienienia, zapewniają długotrwałą ochronę przed korozją narzędzi skrawających i obrabianych elementów. Niskie wymogi serwisowe i naturalna wysoka stabilność powoduje, że Mobilcut-y są produktami odpowiednimi dla nowoczesnego warsztatu, w którym długi czas pracy produktu, skuteczna obróbka maszynowa oraz względy zdrowotne i środowiskowe są czynnikami wpływającymi na zwiększenie produktywności.

 Produkty te są dostarczane w postaci koncentratu i wymagają rozcieńczenia wodą w miejscu użytkowania. Wszystkie produkty Mobilcut nie zawierają związków uwalniających formaldehyd (FAD).

Mobilcut 320-New to nie zawierający boru, wysokiej jakości syntetyczny płyn do obróbki metalu mieszalny z wodą. Mobilcut 320-New  rekomendowany jest szlifowania stali i żeliwa, do obróbki w której podstawowe wymagania dla chłodziwa to wysoka jakość wykańczanych powierzchni, doskonałe chłodzenie i niska skłonność do pienienia.

 

Właściwości i zalety

Produkty serii Mobilcut zostały zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności nowoczesnych warsztatów mechanicznych poprzez zapewnienie wysokiej wydajności

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Stabilny w postaci emulsji i roztworu

Łatwość użytkowania i konserwacji

Wysoka naturalna stabilność w długim okresie czasu

Zwiększona trwałość partii produkcyjnej i mniejsza ilość nieprzyjemnych zapachów

Niewielkie ryzyko pienienia produktu

Udoskonalona wydajność, również w układach wysokociśnieniowych

Odporny na tworzenie kleistych pozostałości

Większa czystość elementów obrabiarek

Wysoki stopień ochrony przed korozją

Zmniejsza potrzeby konserwacji maszyn i ponownej obróbki materiałów

Dobra separacja wiórów

Lepsza filtrowalność i wykończenie obrabianej powierzchni

Szeroki zakres zastosowań

Możliwość unifikacji produktów i zmniejszenia zapasów magazynowych

Kompatybilny z olejami do prowadnic serii Mobil Vactra No.

‎Łatwa separacja i usunięcie szlamu olejowego

Neutralny zapach

Przyczynia się do poprawy warunków pracy

 

Zastosowania

Mobilcut 320-New: Chłodziwo na bazie oleju syntetycznego (nie zawiera oleju mineralnego), zalecany do szlifowania stali i żeliwa.  Nie jest zalecany do obróbki węglika wolframu. Roztwór. Rekomendowana twardość wody do przygotowania emulsji to 0-20 °dH, w eksploatacji możliwość zastosowania wody o twardości do 40°dH. Współczynnik refrakcji to 1,4.

 

Zalecane stężenia dla typowych operacji:

 

Szlifowanie lekkich stali: 5-8%

Szlifowanie stali węglowych: 8-10%

Szlifowanie powierzchni cylindrycznych i powierzchniowych: 5-8%

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd, koncentrat AA.Lab.101

Ciecz, Żółta

Wygląd, emulsja 5.0% w wodzie 20 °dH, AA.Lab.101

Przejrzysta, bezbarwna

Lepkość kinem. w 20°C, [mm2/s], DIN EN ISO 3104

70

Gęstość 15°C, [kg/m3], DIN EN ISO12185

1085

pH 5.0% roztw. w wodzie 20 °dH, DIN 51369

9.5

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

 

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

11-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.