Mobil DTE™ 20 Ultra Series

Mobil industrial , Poland

Opis produktu

Oleje serii Mobil DTE™ 20 Ultra to wysokiej jakości oleje hydrauliczne o właściwościach przeciwzużyciowych i przedłużonej trwałości eksploatacyjnej. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że wymienia się je do 2 razy rzadziej niż podobne oleje konkurencyjne (*).

 

Spełniają rygorystyczne wymagania wysokociśnieniowych układów hydraulicznych, wysokowydajnych pomp, jak również innych, krytycznych elementów układów hydraulicznych, takich jak serwozawory o małym prześwicie i numerycznie sterowane obrabiarki. Produkty te odznaczają się niezrównaną stabilnością termiczną i właściwościami przeciwutleniającymi, co umożliwia wydłużoną trwałość oleju i ograniczenie tworzenia się osadów w systemach hydraulicznych działających w trudnych warunkach z wykorzystaniem wysokowydajnych pomp wysokociśnieniowych. Właściwości zapewniające utrzymanie układu w czystości chronią przed awariami krytycznych elementów układu hydraulicznego, takich jak serwozawory oraz zawory proporcjonalne o malej tolerancji stosowane w wielu nowoczesnych układach hydraulicznych.

 

Produkty te spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania wielu producentów układów i elementów hydraulicznych, umożliwiając stosowanie jednego produktu o doskonałych właściwościach użytkowych.

 

(*) przy wskaźniku lepkości ok. 100 i opartym na cynku układzie przeciwzużyciowym - spełniającym co najmniej wymagania ISO 11158 (L-HM) oraz/ lub DIN 51524-2 (typ HLP).

 

Właściwości i zalety

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Niezrównane działanie czyszczące

Zmniejszenie osadów i szlamu w układzie przyczynia się do ochrony urządzeń i wydłużenia ich trwałości eksploatacyjnej, zmniejszenia kosztów utrzymania i poprawy ogólnej wydajności układu.

Wzmocnione działanie przeciwzużyciowe

Spełnia lub przekracza wymagania głównych producentów pomp, przyczynia się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej elementów.

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Przyczynia się do skrócenia czasu i zmniejszenia kosztów przestojów konserwacyjnych poprzez poprawę czystości układu i zmniejszenie osadów, nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych iwysokiej gęstości mocy.

Lepsze zabezpieczenie przed korozją

Przyczynia się do zapewnienia ochrony elementów wykonanych z wielu różnych metali.

Przeciwdziała emulgowaniu

Chroni układy przed oddziaływaniem małej i dużej zawartości wody oraz przyczynia się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej filtrów.

Rezerwa jakościowa

Utrzymuje parametry wydajności nawet w trudnych warunkach pracy i przy wydłużonych okresach pomiędzy wymianą oleju.

 

Zastosowania

• Układy hydrauliczne narażone na nadmierne gromadzenie się osadów lub takie, gdzie przy stosowaniu produktów konwencjonalnych tworzą się szlam i osady

• Układy hydrauliczne wymagające wysokiej nośności i ochrony przeciwzużyciowej, a ochrona przed korozją cienkiej warstwy oleju jest atutem

• Układy, w których nie da się uniknąć występowania niewielkich ilości wody

• Układy zawierające koła zębate i łożyska

• Maszyny o wielu komponentach wykonanych z różnych metali

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MOBIL DTE 21 ULTRA

MOBIL DTE 22 ULTRA

MOBIL DTE 24 ULTRA

MOBIL DTE 25 ULTRA

MOBIL DTE 26 ULTRA

MOBIL DTE 27 ULTRA

Płyn hydrauliczny Arburg

 

 

 

X

 

 

Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245

 

 

X

X

X

 

Denison HF-0

 

 

X

X

X

 

Denison HF-1

 

 

X

X

X

 

Denison HF-2

 

 

X

X

X

 

Eaton E-FDGN-TB002-E

 

 

X

X

X

 

FRAMO Hydraulic System

 

 

 

X

 

 

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

 

X

X

X

X

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

 

 

 

 

 

 

Fives Cincinnati P-68

 

 

X

 

 

 

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

 

X

 

Fives Cincinnati P-70

 

 

 

X

 

 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

 

 

 

 

 

 

ASTM D6158 (Klasa HMHP)

 

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM(General)

 

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM(HP)

 

 

X

X

X

X

DIN 51524-2:2017-06

X

X

X

X

X

X

ISO L-HM (ISO 11158:2023)

X

X

X

X

X

X

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

MOBIL DTE 21 ULTRA

MOBIL DTE 22 ULTRA

MOBIL DTE 24 ULTRA

MOBIL DTE 25 ULTRA

MOBIL DTE 26 ULTRA

MOBIL DTE 27 ULTRA

Klasa lepkości

ISO 10

ISO 22

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1A

1A

1A

1A

1A

1A

Gęstość w 15.6ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,8373

0,8524

0,8596

0,8667

0,8743

0,8797

Test FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

-

-

11

11

11

12

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

174

234

231

238

252

278

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

20

20

10

10

10

50

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

10

10

10

10

20

30

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

20

10

10

10

0

20

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

2.8

4,4

5,8

7,1.

8,9

11,9

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

10,7

21,4

33,4

46,2

68,6

100,2

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-45

-39

-36

-33

-30

-33

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

106

115

115

110

104

108

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

04-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.