Mobil DTE™ PM Series

Mobil industrial , Poland

Środki smarne do maszyn papierniczych

Opis produktu

Produkty z Serii Mobil DTE™ PM to wysokiej jakości, o wysokiej skuteczności środki smarne przeznaczone dla wymagających systemów obiegowych maszyn w branży papierniczej. Zaprojektowano je, aby zapewnić wyjątkową jakość smarowania, przy jednoczesnej ochronie elementów systemu przed rdzą i korozją. Jest to szczególnie ważne w części mokrej, gdzie woda i zanieczyszczenia chemiczne mogą przenikać do układu smarowania. Receptura olejów z Serii Mobil DTE PM zapewnia maksymalną ochronę przekładni i łożysk pracujących w trudnych warunkach. Wykazują dobrą charakterystykę lepkości, co pozwala skrócić czas rozruchu przed podjęciem produkcji przy jednoczesnym zachowaniu znakomitej charakterystyki lepkości w wysokich temperaturach. Oleje z Serii DTE PM zapewniają doskonałą odporność na utlenianie i rozkład termiczny, wyjątkową ochronę przed rdzą i korozją, a także wysoką odporność na zużycie.

Receptura olejów z Serii Mobil DTE PM składa się z wybranych olejów bazowych wysokiej jakości i zestawu oryginalnych, technologicznie zaawansowanych dodatków starannie wyważonych, aby osiągnąć wysokie standardy skuteczności. Płyny te umożliwiają stosowanie wysokiego ciśnienia pary, wysokich temperatur i prędkości maszyn powszechnych w wysokowydajnych maszynach papierniczych. Ich szczególna zdolność do demulgowania i filtracji zapewnia doskonałą wydajność przy obecności wody i możliwość utrzymania skutecznej filtracji nawet na bardzo wysokich poziomach. Łatwo oddzielają wodę i zachowują swoistą barwę przez dłuższy czas pracy.

 

Właściwości i zalety

Oleje z Serii Mobil DTE PM wykazały się skutecznością smarowania nowoczesnych wysokowydajnych maszyn papierniczych. Ich doskonałe właściwości w dziedzinie ochrony przed zużyciem, zwiększonej odporności na utlenianie, stabilności chemicznej, skutecznej ochrony przed rdzą i korozją, stabilności barwy i filtracji przyczyniają się do wydłużenia okresów pomiędzy serwisowaniem. Skutkuje to zmniejszeniem potrzeb konserwacji, wydłużeniem trwałości urządzeń i zwiększeniem zdolności produkcyjnej.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed zużyciem

Poprawiona skuteczność łożysk i przekładni

Wyjątkowa odporność na utlenianie i stabilność termiczna

Przedłużona trwałość oleju

 

Niższe koszty wymiany filtrów

 

Czyściejsze układy

 

Mniej osadów w układach

Skuteczna separacja wody

Można łatwiej usuwać wodę

 

Zmniejsza tworzenie się emulsji w układach

Dobra odporność na zmęczenie

Mniej awarii zmęczeniowych łożysk i przekładni

Doskonała filtracja

Bez osadów w przewodach olejowych i mechanizmach kontroli przepływu

 

Lepsza płynność oleju i skuteczność chłodzenia

 

Niższe koszty wymiany filtrów

Ochrona na wysokim poziomie przed rdzewieniem i korozją

Ochrona przekładni i łożysk w środowiskach mokrych

 

Ochrona przed korozją w środowiskach mokrych i wilgotnych

 

Zastosowania

     •  Smarowanie układów obiegowych maszyn papierniczych

     •  Zastosowania w systemach obiegowych działających w szerokim zakresie temperatur

     •  Systemy, które trzeba szybko uruchamiać i włączać do ruchu.

     •  Systemy obiegowe do smarowania przekładni zębatych i łożysk

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

100

150

220

320

Klasa lepkości

ISO 100

ISO 150

ISO 220

ISO 320

Korozja na miedzi, 3h, 100º C, stopień, ASTM D130

1A

1A

1A

1A

Deemulgowalność, Czas do 3ml emulsji, 82ºC, [min], ASTM D1401

10

20

20

20

Test FZG 4-Square Load Support, DIN 51354, etap awarii

12

12

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

240

250

260

250

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

10

10

10

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

40

30

30

30

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

10

10

10

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,4

14,7

19

25,4

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

100

150

220

320

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-6

-6

-6

-6

Ochrona przed rdzą,Proc. A, ASTM D665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Ciężar właściwy, [15,6°C/15,6°C], ASTM D1298

0,884

0,888

0,889

0,892

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

95

95

95

95

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

07-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.