Mobil Pegasus™ 1

Mobil industrial , Poland

OLEJ DO SILNIKÓW GAZOWYCH

Opis produktu

Mobil Pegasus™ 1 to wysokiej jakości syntetyczny olej do silników gazowych zaprojektowany, aby spełnić najwyższe wymagania dotyczące wydajności najbardziej wymagających wolnossących i turbodoładowanych silników gazowych na mieszanki stechiometryczne i ubogie. Jego formulacja składa się z bezwoskowych syntetycznych olejów bazowych i zrównoważonego pakietu dodatków uszlachetniających, co zapewnia jakość, której nie można osiągnąć w przypadku konwencjonalnych olejów silnikowych na bazie oleju mineralnego. Potencjalną korzyścią są oszczędności finansowe dzięki wydłużeniu żywotności silnika i oleju, zmniejszeniu kosztów konserwacji i paliwa.

 

Unikalna formulacja Mobil Pegasus 1 minimalizuje osady popiołu, osady na powierzchniach bocznych i rowkach pierścieniowych tłoków, wżery tulei oraz zużycie gniazd i przylgni zaworów. Olej ten jest wyjątkowo odporny na utlenianie, a naturalnie wysoki wskaźnik lepkości składowych syntetycznych olejów bazowych zapewnia ochronny film smarny w wysokich temperaturach znacznie powyżej limitu dla produktów na bazie olejów mineralnych. Mobil Pegasus 1 wykazuje niską lotność, charakterystyczną cechę, która przyczynia się do zmniejszenia zużycia oleju i wyraźnej poprawy jakości smarowania zaworów. Jego wyjątkowa lepkość i niski współczynnik trakcji zmniejszają straty mocy i zapewniają potencjalne korzyści z oszczędności paliwa, szczególnie przy zmiennych obciążeniach, prędkości i temperaturze.

 

Właściwości i zalety

Najnowocześniejsza technologia zastosowana w Mobil Pegasus 1 służy zapewnieniu wysokiej wydajności wielu różnych silników gazowych dużej mocy. Jego wyjątkowa odporność na utlenianie i stabilność termiczna zapewniają wydłużenie czasu pracy zarówno silnika, jak i oleju. Ponadto unikalne właściwości oleju Pegasus 1 spowodują niższe tarcie wewnętrzne w warunkach zimnego rozruchu i pracy oleju przy wysokiej temperaturze, co skutkuje zmniejszeniem zużycia silnika i może skutkować zmniejszeniem zużycia paliwa. Stosowanie tego produktu spowoduje obniżenie kosztów konserwacji dzięki przedłużeniu trwałości eksploatacyjnej zarówno oleju, jak i silnika, oraz zmniejszeniu kosztów filtrów.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Zrównoważona, syntetyczna formulacja

Wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju i dłuższy czas pracy silnika

Możliwość wydłużenia czasu pracy filtrów

Czystsze silniki

Wyjątkowa odporność na utlenianie i stabilność termiczna

Mniej osadów węglowych na powierzchni bocznej i w rowku pierścienia

Lepsze działanie prowadnic zaworów

Mniej osadów węgla/ koksu

Doskonała skuteczność w wysokich i niskich temperaturach

Skuteczne smarowanie w warunkach rozruchu na zimno

Łatwiejszy rozruch silnika w niskich temperaturach

Lepsza ochrona silnika w wysokich temperaturach

Naturalnie wysoki wskaźnik lepkości

Skuteczność w szerokim zakresie temperatur

Niska lotność

Zmniejszone zużycie oleju

Mniej osadów w krytycznych obszarach silnika

Wyjątkowa ochrona przed zużyciem i wżerami

Odporność na zużycie i wżery tulei cylindrów i tłoków, szczególnie w silnikach o wysokim średnim ciśnieniu efektywnym.

Niski współczynnik trakcji

Możliwość obniżenia kosztów paliwa

Zwiększenie mocy silnika

Łatwiejszy rozruch

 

Zastosowania

     •  Mobil Pegasus 1 jest zalecany do wielu różnych silników gazowych.

     •  Produkt ten szczególnie nadaje się do wysokoobrotowych, czterosuwowych, turbodoładowanych i wolnossących silników gazowych, które wymagają oleju silnikowego o nominalnej zawartości popiołu 0,5%.

     •  Jest to doskonały środek smarny do silników na mieszanki stechiometryczne i ubogie.

     •  Idealnie nadaje się do zastosowań kogeneracyjnych i chłodzonych cieczą ze względu na jakość w szerokim zakresie temperatur oraz przedłużoną ochronę silnika i trwałość eksploatacyjną oleju.

     •  Mobil Pegasus 1 jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi uszczelnieniami powszechnie stosowanymi w silnikach gazowych i z olejami mineralnymi, ale domieszka oleju mineralnego obniży korzyści skuteczności, które można uzyskać dzięki temu wyjątkowemu środkowi smarnemu.

     •  Może być stosowany w silnikach gazowych na paliwa gazowe z alternatywnych źródeł energii zawierające do 0,3% siarki w postaci siarkowodoru

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MAN M 3271-1

MAN M 3271-2

MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines

SILNIKI AUTOBUSOWE VOLVO NA GAZ CNG

WARTSILA W25SG

INNIO Waukesha Engine 220GL Applications Using Pipeline Quality Gas

INNIO Waukesha Engine Cogeneration / Gas Compression Applications Using Pipeline Quality Gas

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Oleje smarne do silników gazowych (CG132, CG170, CG260)

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

Caterpillar Acceptance

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 15W-40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,5

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

238

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13,0

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

94

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-48

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

137

Ciężar właściwy w 15°C, kg/l, OBLICZONY

0,846

Liczba zasadowa - Ksylen / kwas octowy, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)

6.8

 

(*) użycie innych, zgodnych z normą ASTM, rozpuszczalników może powodować odmienne rezultaty.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

06-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.