Mobil Pegasus™ 805

Mobil industrial , Poland

Olej do silników gazowych

Opis produktu

Mobil Pegasus™ 805 jest wysokiej jakości olejem do silników gazowych stworzonym w celu sprostania rygorystycznym wymaganiom nowoczesnych wysokiej mocy silników czterosuwowych. Został zaprojektowany tak, aby zredukować emisję substancji szkodliwych i zwiększyć oszczędność paliwa. Silniki te zazwyczaj pracują przy wysokich obciążeniach i wysokich temperaturach. Olej Mobil Pegasus 805 składa się z wysokiej jakości mineralnych olejów bazowych oraz zestawu technologicznie zaawansowanych dodatków uszlachetniających, które zapewniają wyjątkową stabilność oksydacyjną, odporność na nitrację i stabilność termiczną. Niskopopiołowa formulacja oleju Mobil Pegasus 805 zapewnia doskonałą ochronę gniazd zaworowych, a dodatki myjąco-dyspergujące ograniczają powstawanie osadów, laków i szlamu, dzięki czemu silnik utrzymany jest w czystości, olej pracuje dłużej pomiędzy kolejnymi wymianami, a ponoszone koszty filtrów są niższe.

 

Olej Mobil Pegasus 805 zapewnia także wyjątkowo skuteczną ochronę przeciw zacieraniu i zużywaniu się pierścieni i tulei. Cechuje się znakomitą odpornością na pienienie, dobrym oddzielaniem wody i właściwościami antykorozyjnymi. W jego składzie znajduje się bardzo niska zawartość cynku i fosforu, co czyni go odpowiednim do silników wyposażonych w katalizatory, które wymagają olejów niskopopiołowych.

 

Właściwości i zalety

Formulacja oleju Mobil Pegasus 805 zapewnia optymalną długość życia silnika i niskie koszty eksploatacyjne. Olej swoimi parametrami spełnia wymagania producentów silników, co czyni go idealnym produktem do wysokoobrotowych czterosuwowych silników. Zastosowana w nim wyjątkowa innowacyjna technologia umożliwia kontrolę zużycia mechanizmu rozrządu zaworowego i zmniejsza występowanie zatarcia oraz szybkiego zużywania tłoków i pierścieni, co w rezultacie obniża koszty eksploatacji silnika. Efektem końcowym są niższe koszty eksploatacji i utrzymania silników gazowych.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa odporność na utlenianie i nitrację

Czystsze silniki

Wydłużony czas pracy oleju i filtra

Podwyższona efektywność pracy silnika

Doskonała ochrona przed zużyciem i zacieraniem

Zredukowane zacieranie oraz zużywanie się tłoków i tulei

Wysoki poziom ochrony w silnikach przy pełnym obciążeniu

Niższe koszty utrzymania

Zaawansowana technologia niskopopiołowa

Doskonała ochrona komponentów mechanizmu rozrządu zaworowego

Redukuje ilość powstającego popiołu w komorze spalania

Zwiększa trwałość świec zapłonowych

Bardzo efektywne działanie antykorozyjne

Chroni wewnętrzne elementy silnika przed wodą, chłodziwem i substancjami kwasowymi.

Neutralizuje kwasy powstałe w wyniku spalania i starzenia się oleju

Znakomite właściwości detergencyjno-dyspergujące

Chronielementy mechanizmu rozrządu zaworowego

Zmniejsza osady popiołu i osady węglowe w komorze spalania

Zwiększa trwałość i wydajność świec zapłonowych

Obniża koszty wymiany filtrów

 

Zastosowania

     •  Silniki Caterpillar, Superior, Waukesha i inne silniki z turbodoładowaniem, zarówno szybkoobrotowe jak i wolnossące, które wymagają stosowania oleju niskopopiołowego

     •  Silniki podatne na zużycie przylg i gniazd zaworowych

     •  Silniki przystosowane do pracy na mieszance ubogiej i na mieszance stechiometrycznej

     •  Silniki wyposażone w katalizatory

     •  Zastosowania zasilane paliwem zawierające niewielkie ilości siarkowodoru lub chloru

S) jest wykorzystywany jako paliwo2     •  Aplikacje, w których gaz kwaśny (o niskim poziomie H

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Oleje smarne do silników gazowych (CG132, CG170, CG260)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Type 2, 3, 4 & 6)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 4 & 6)

INNIO Waukesha Engine 220GL Applications Using Pipeline Quality Gas

INNIO Waukesha Engine Cogeneration / Gas Compression Applications Using Pipeline Quality Gas

MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) 4-suwowe silniki średnio-obrotowe na gaz LNG

MTU Gas Engines S4000 L32, L33 using natural gas

MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines

Perkins Gas Engine Oil - Natural Gas

Wartsila 220SG

Wartsila 28SG

Wartsila 32DF

Wartsila 34SG

Rolls-Royce Solutions Augsburg (former MTU Onsite Energy) Gas Engines Series 400 - all engines with natural gas and propane gas

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 4A, 4B & 4C) 
MTU Gas Engines S4000 L61, L62, L63 using natural gas 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

Caterpillar

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,5

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

262

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

13.5

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

130

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-12

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

99

Gęstość w 15.6ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,89

Liczba zasadowa - Ksylen / kwas octowy, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)

6,4

 

(*) użycie innych, zgodnych z normą ASTM, rozpuszczalników może powodować odmienne rezultaty.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

01-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.