Mobil Rarus™ 800 Series

Mobil industrial , Poland

Olej do sprężarek powietrza

Opis produktu

Oleje Mobil Rarus™ 800 to seria najwyższej jakości olejów przeznaczonych głównie do smarowania wysokoobciążonych powietrznych sprężarek tłokowych; nie są one jednak zalecane do sprężarek stosowanych w aparatach oddechowych. Oleje te zostały opracowane z myślą o spełnianiu i przekraczaniu wymogów największych producentów sprężarek. Ich skład oparty jest na syntetycznych olejach bazowych, dostosowanych do konstrukcji sprężarek oraz zaawansowanym technologicznie pakiecie dodatków uszlachetniających gwarantującym wyjątkowe właściwości w zakresie ochrony sprzętu i niezawodność działania sprężarek pracujących w warunkach, w których produkty na bazie oleju mineralnego nie spełniają wymogów. Seria Mobil Rarus 800 zapewnia wysoką ochronę przeciwzużyciową oraz doskonałą odporność na utlenianie i degradację termiczną, znacznie przewyższające możliwości olejów mineralnych. Unikalna formuła tych olejów przyczynia się do obniżenia kosztów konserwacji przez zminimalizowanie problemów sprzętowych oraz zmniejszenie osadów na zaworach.

Oleje smarowe serii Mobil Rarus 800 znacznie zmniejszają zagrożenie pożarami i wybuchami w porównaniu do produktów opartych na olejach mineralnych. Eliminują one praktycznie tworzenie się osadów, a ich wyższe temperatury zapłonu, wpływają pozytywnie zarówno na skuteczność jak i bezpieczeństwo. Ich wyjątkowe właściwości w zakresie oddzielania wody redukują problemy z tworzeniem się emulsji i przenoszeniem zanieczyszczeń do dalszej części instalacji i sprzętu. Oleje te są rekomendowane lub posiadają aprobaty wielu wiodących producentów sprężarek.

 

Właściwości i zalety

Stosowanie olejów serii Mobil Rarus 800 może przyczynić się do zwiększenia czystości sprężarek i redukcji osadów w porównaniu z konwencjonalnymi olejami mineralnymi, co umożliwia wydłużenie okresów między serwisowych. Właściwa im dobra odporność na utlenianie oraz stabilność termiczna pozwala na bezpieczne przedłużenie żywotności, ograniczając jednocześnie tworzenie się szlamu i osadów. Oleje te oferują wyjątkowo skuteczną ochronę przed zużyciem i korozją, co przyczynia się do wydłużenia żywotności sprzętu i usprawnia jego działanie.

 

WłaściwościZalety i potencjalne korzyści
Wysokowydajne syntetyczne oleje bazoweZnacznie szersze możliwości działania w porównaniu do olejów mineralnych
Większe bezpieczeństwo
Niska zawartość popiołu i węglaLepsze działanie zaworów
Redukcja osadów w liniach wylotowych
Ograniczenie ryzyka pożarów i eksplozji w liniach wylotowych
Poprawa działania sprężarki
Wyjątkowa odporność na utlenianie i stabilność termicznaPrzedłużona trwałość oleju
Dłuższa żywotność filtra
Niższe koszty konserwacji
Dobra zdolność przenoszenia obciążeńMniejsze zużycie pierścieni, cylindrów, łożysk i przekładni
Doskonałe własności oddzielania wodyZmniejszone przenoszenie zanieczyszczeń do dalszych komponentów sprzętowych
Zmniejszone tworzenie się szlamu w skrzyni korbowej i liniach wylotowych
Zmniejszona podatność na zatykanie koalescerów
Mniejsze ryzyko tworzenia się emulsji
Skuteczne zabezpieczenie przed rdzą i korozjąLepsza ochrona zaworów i niższe zużycie pierścieni i cylindrów

 

Zastosowanie

Oleje serii Mobil Rarus 800 są zalecane do jedno- i wielostopniowych sprężarek powietrza, choć nie są zalecane do sprężarek w aparatach oddechowych. Są one szczególnie skuteczne w przypadku ciągłej pracy przy temperaturach wylotu do 200° C. Są one odpowiednie dla modeli sprężarek tłokowych i obrotowych, przy czym oleje o niższej lepkości używane są głównie w sprężarkach obrotowych. Oleje serii Rarus 800 zalecane są do sprzętu w którym dochodziło do nadmiernej degradacji oleju, niedostatecznej wydajności zaworów lub tworzenia się osadów. Produkty serii Mobil Rarus 800 są kompatybilne ze wszystkimi metalami wykorzystywanymi przy budowie sprężarek oraz ze środkami smarnymi do sprężarek opartymi na oleju mineralnym, jednak domieszka innych olejów obniża ich wydajność. Oleje serii Mobil Rarus 800 są kompatybilne z uszczelnieniami z fluorowanych węglowodorów, sylikonu, fluorosylikonu, polisiarczków, Vitonu, Teflonu oraz kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (NBR,Buna- N) o zawartości powyżej 36% akrylonitrylu. Materiały nie zalecane to kauczuk akrylonitrylo-butadienowy (NBR, Buna-N) o zawartości akrylonitrylu poniżej 30%, kauczuk naturalny i butylowy, neopren, poliakrylany, kauczuk styrenowy/butadienowy i chlorosulfonowany polietylen.

Oleje serii Mobil Rarus 800 nie mają wpływu na farby odporne na działanie olejów, ale nie zaleca się stosowania lakieru, pokostu, farb pvc lub akrylowych.

Oleje serii Mobil Rarus 800 doskonale sprawdzają się w następujących typach sprężarek:

  • Wszystkie rodzaje sprężarek powietrznych, a szczególnie tłokowe sprężarki powietrza
  • Sprzęt działający w trudnych warunkach
  • Urządzenia wielostopniowe, w których stosowane oleje mineralne ulegają nadmiernej degradacji i mogą być stosowane do smarowania cylindrów i skrzyń korbowych
  • Układy sprężarkowe z krytycznymi przekładniami i łożyskami
  • Sprężarki wykorzystywane w sprzęcie stacjonarnym i ruchomym

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Rarus 800 Series824827829
Klasa lepkości ISO32100150
Lepkość, ASTM D 445   
cSt w 40º C29,5107,5158
cSt w 100º C5,510,1213,2
Wskaźnik lepkości, ASTM D 22701276670
Całkowita liczba kwasowa, ASTM D 974, mgKOH/g0,060,150,14
Korozja na płytkach miedzi, ASTM D130, 3 godz. w 121º C1B1B1B
Ochrona przed rdzą, Proc A, ASTM D 665spełniaspełniaspełnia
Pienienie Sekw. I, ASTM D89210/010/050/0
Temp. płynięcia, ASTM D 97, °C-54-36-40
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92244270270

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa (MSDS). Kartę Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora lub przez Internet. Produkt nie powinien być używany inaczej, niż zgodnie z przeznaczeniem. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych, o ile nie podano inaczej.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.