Mobil SHC Cibus™ Series

Mobil industrial , Poland

Wysokiej jakości środki smarne do maszyn spożywczych, z dopuszczeniem NSF H1


Opis produktu

Środki smarne z Serii Mobil SHC Cibus™ to sprężarkowe, przekładniowe i łożyskowe oleje hydrauliczne o wyjątkowej jakości, zaprojektowane w celu zapewnienia doskonałej ochrony urządzeń, długiej trwałości eksploatacyjnej oleju i bezproblemowej pracy w przemyśle środków spożywczych i opakowań. Ich formulacja składa się z dopuszczonych przez FDA i NSF węglowodorowych płynów bazowych i dodatków. Połączenie naturalnie wysokiego wskaźnika lepkości i oryginalnego zestawu dodatków uszlachetniających pozwala środkom smarnym serii Mobil SHC Cibus zapewnić wyjątkową skuteczność w szerokim zakresie zastosowań w wysokich i niskich temperaturach, przy dużym obciążeniu oraz w obszarach o wysokim stopniu wymywania znacznie powyżej możliwości typowych olejów mineralnych.

 

 Środki smarne Mobil SHC Cibus są zarejestrowane przez NSF jako produkty klasy H1 a także spełniają wymagania Art. 21 CFR 178.3570 wydanego przez Food and Drug Administration (USA) w odniesieniu do środków smarnych wchodzących w incydentalne kontakty z żywnością. Ponadto środki smarne Mobil SHC Cibus są wytwarzane w zakładach posiadających certyfikat ISO 22000, które również spełniają wymagania normy ISO 21469, co przyczynia się do zachowania najwyższego poziomu integralności produktu. Nadają się również do przygotowywania potraw koszernych i halal do zastosowań wielowyznaniowych i oferują inżynierom przetwórstwa maksymalną elastyczność podczas operacji. Produkty mają jasne barwy i słaby zapach, a także nie zawierają materiałów pochodzenia zwierzęcego i alergenów z orzechów, pszenicy lub glutenu.

 

 Produkty z Serii Mobil SHC Cibus mają niskie współczynniki przyczepności, które wynikają ze struktury molekularnej zastosowanych olejów bazowych.  Skutkuje to niskim tarciem płynu w strefie obciążenia nieprzystających do siebie powierzchni.  Niskie tarcie płynu obniża temperatury robocze i poprawia sprawność urządzeń, co może przekładać się na mniejsze zużycie energii.  Te starannie zaprojektowane produkty przyczyniają się także do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej części maszyn i umożliwiają bardziej ekonomiczne konstrukcje urządzeń.  Co więcej, zastosowany w tych olejach zestaw dodatków został dobrany w celu zapewnienia dobrej ochrony przed zużyciem, doskonałej i stabilnej odporności na utlenianie, ochrony przed rdzewieniem i korozją nawet w wilgotnym otoczeniu oraz zapewnienia dobrej czystości układu.  Oleje z Serii Mobil SHC Cibus są także kompatybilne z uszczelnieniami i innymi materiałami konstrukcyjnymi stosowanymi w urządzeniach zwykle smarowanych olejami mineralnymi.

 

 Oleje z Serii Mobil SHC Cibus można stosować jako oleje hydrauliczne, przekładniowe, łożyskowe i obiegowe we wszystkich obszarach zakładu przetwórstwa spożywczego i mogą być włączone jako część planu HACCP.   Produkty te spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania jakościowe wielu producentów komponentów stosujących różne konstrukcje wielometalowe, co umożliwia ich skuteczne smarowanie przy użyciu produktów z jednej serii.  Ponieważ produkty Mobil SHC Cibus zapewniają korzyści związane z produktywnością i dopuszczeniem NSF H1, można je stosować zarówno powyżej, jak i poniżej linii technologicznej, w celu zmniejszenia kosztów magazynowych i zmniejszenia ryzyka dozowania smarów niedopuszczonych wg normy H1 w obszarach o wysokim ryzyku zanieczyszczenia.

 

Dzięki wyjątkowym właściwościom trakcyjnym środki smarne z Serii Mobil SHC Cibus wykazały potencjał znacznych oszczędności energii - 3,6% w zastosowaniach przekładniowych * i 3,5% w zastosowaniach hydraulicznych ** - w porównaniu do konwencjonalnych olejów w statystycznie zweryfikowanych testach terenowych i laboratoryjnych.

 

* Sprawność energetyczna dotyczy wyłącznie osiągów tych płynów w porównaniu z konwencjonalnymi (mineralnymi) olejami odniesienia o tej samej klasie lepkości w zastosowaniach obiegowych i przekładniowych. Zastosowana tu technologia pozwala na wzrost sprawności nawet o 3,6% w porównaniu do produktów referencyjnych przy próbie w przekładni ślimakowej w warunkach laboratoryjnych. Poprawa sprawności zależy od warunków pracy i zastosowania.

 

**Sprawność energetyczna odnosi się wyłącznie do osiągów tego płynu w porównaniu z Mobil DTE™ 25. Zastosowana tu technologia zapewnia wzrost sprawności nawet o 3,5% w porównaniu do produktów referencyjnych przy próbie w pompie łopatkowej Eaton 25VMQ w warunkach laboratoryjnych. Poprawa sprawności zależy od warunków pracy i zastosowania.

 

Właściwości i zalety

Środki smarne marki Mobil SHC są rozpoznawane i uznawane na całym świecie dzięki swojej innowacyjności i niezrównanej jakości.  Te produkty stworzone molekularnie na bazie materiałów syntetycznych symbolizują nasze nieustanne zaangażowanie w stosowanie zaawansowanych technologii w celu zapewnienia doskonałych produktów smarnych.  Wśród korzyści jest także potencjał poprawy wydajności w porównaniu do olejów mineralnych.

 

Oleje z Serii Mobil SHC Cibus oferują następujące właściwości i potencjalne korzyści:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Środki smarne z certyfikatem NSF H1

Mogą być używane do zastosowań w zakresie pakowania oraz przetwórstwa produktów spożywczych i napojów.

Produkowany w zakładach posiadających atest ISO 22000 oraz zarejestrowanych zgodnie z ISO 21469

Niezależna weryfikacja gwarancji jakości produktu.

Wysoki wskaźnik lepkości

Utrzymuje lepkość i grubość warstwy olejowej w wysokich temperaturach, co przyczynia się do ochrony sprzętu

Wyjątkowa skuteczność w niskich temperaturach, w tym niskie zużycie energii przy rozruchu.

Wysoka nośność

Przyczynia się do ochrony i przedłużenia trwałości eksploatacyjnej urządzeń.

Minimalizuje nieoczekiwane przestoje i wydłuża okresy pomiędzy serwisowaniem.

Dobra kompatybilność z uszczelnieniami

Przyczynia się do zmniejszenia potencjalnych wycieków oleju

Doskonała i stabilna odporność na utlenianie

Zapewnia długą trwałość eksploatacyjną oleju i przedłuża trwałość urządzeń.

Doskonałe oddzielanie wody i dobra ochrona przed korozją

Przyczynia się do zapobiegania korozji systemów wewnętrznych nawet w przypadku obecności dużych ilości wody.

Utrzymuje skuteczność smarowania nawet po myciu wysokociśnieniowym.

Spełnia wymogi wielu różnych rodzajów urządzeń.

Nadaje się do stosowania przy różnych czynnikach roboczych - jeden produkt może zastąpić kilka

Przyczynia się do zminimalizowania wymagań dotyczących zapasów i zmniejsza ryzyko niewłaściwego zastosowania produktu

 

Zastosowania

Zalecane zasady przechowywania

 Zaleca się przechowywanie środków smarnych Mobil SHC Cibus w pomieszczeniach, z dala od innych olejów nie należących do klasy NSF H1.  Idealnie jest przechowywać je w wyraźnie oznaczonym, osobnym pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu.  Pojemniki (beczki, wiadra) z produktem nie powinny być składowane poniżej ani powyżej innych olejów nie należących do klasy NSF H1.  Nowe pojemniki powinny być nieuszkodzone i szczelnie zamknięte.  Należy zapisać datę dostawy, numer partii i datę ważności.  Należy zapisać datę otwarcia opakowania i zużyć zawartość przed datą upływu ważności, stosując odpowiednią rotację zapasów.  Po użyciu należy szczelnie zamknąć pojemnik.  Nie dolewać niezużytego oleju do pojemnika.  Do transportu wewnątrz zakładu używać wyraźnie oznaczonego sprzętu przeznaczonego do tego celu.  W stosownych przypadkach, oznaczyć sprzęt nazwą używanego w danym urządzeniu oleju klasy NSF H1.

 

Zamiana środków smarnych

 Choć pod względem właściwości fizycznych oleje z Serii Mobil SHC Cibus mogą być kompatybilne z innymi produktami na bazie olejów mineralnych z dopuszczeniem NSF H1 lub bez niego, mieszanie olejów  może obniżyć ich skuteczność oraz zmienić status rejestracji NSF.  Dlatego zaleca się, aby przed zamianą w układzie środków smarnych bez dopuszczenia H1 na olej z Serii Mobil SHC Cibus, a nawet w przypadku zupełnie nowych urządzeń, układ taki dokładnie oczyścić i wypłukać w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści eksploatacyjnych i zgodności z wymogami rejestracji klasy H1.

 

Zastosowania

 Środki smarne Serii Mobil SHC Cibus zaleca się do wielu różnych zastosowań hydraulicznych, sprężarkowych, przekładniowych i łożyskowych w przetwórstwie żywności i napojów, produkcji opakowań i farmaceutyków.  Produkty te są skuteczne w wielu zastosowaniach w tym także zastosowaniach o wysokich kosztach konserwacji przy wymianie elementów, czyszczeniu systemu i wymianie środków smarnych.

 

- Mobil SHC Cibus 32, 46 i 68 to wysokiej jakości płyny przeznaczone do zastosowań w układach hydraulicznych, obiegowych, sprężarkach i pompach próżniowych

 

- Mobil SHC Cibus 100, 150, 220, 320 i 460 są przeznaczone do przekładni, łożysk i układów obiegowych

 

Odpowiedni program analizy zużytego oleju, taki jak Mobil Serv Lubricant Analysis firmy ExxonMobil, może pomóc w monitorowaniu stężenia zużytych metali i dostarczyć wskazówek co do odpowiednich działań.

 

Przypadkowy kontakt z żywnością tylko według FDA 21CFR 178,3570

 Środki smarne Serii Mobil SHC Cibus są zarejestrowane zgodnie z wymaganiami NSF H1 dla środków smarnych dopuszczonych tylko do przypadkowego kontaktu z żywnością, co oznacza ograniczenie zanieczyszczenia produktu spożywczego olejem do 10 ppm według FDA 21CFR 178.3570.  Nie mogą być stosowane jako środki smarne do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

Halal

X

X

X

X

X

X

X

X

Koszerny (Parve)

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Ten produkt jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami:

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

NSF H1

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

Kanadyjska Agencja Inspekcji Żywności,

 

 

 

 

X

X

X

X

DIN 51506:2013-12 VDL

X

X

X

X

 

 

 

 

DIN 51517-2:2014-02

 

 

 

X

 

 

 

 

DIN 51517-3:2014-02

 

 

 

 

X

X

X

X

DIN 51524-2:2006-09

X

X

X

X

 

 

 

 

Wymagania próby pomp Eaton 35VQ25 według Broszury nr 03-401-2010, Wersja 1

X

X

X

 

 

 

 

 

FDA 21 CFR 178.3570

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

Klasa lepkości

32

46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1B

1B

1B

1A

1A

1B

1B

1B

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,843

0,846

0,851

0,839

0,843

0,843

0,854

0,856

Nośność FZG Load Carrying Capacity, A/8.3/90, DIN ISO 14635-1

>12

>12

>12

 

 

 

 

 

Test zacierana FZG, A/8.3/90, Obciążenie zacierające, Stopień, DIN 51354

 

 

 

 

>13

 

 

 

Test zacierania FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

 

 

 

12

 

>13

>13

>13

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

244

244

258

270

226

274

284

294

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

5,8

7.9

10,4

14,6

20.7

24,5

32,7

43,6

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

30,7

46,4

67,5

100

162

222

311

458

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-51

-50

-47

-45

-21

-24

-42

-42

Ochrona przed rdzą,Proc. A, ASTM D665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

134

140

140

143

150

139

147

148

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

01-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.