Mobil SHC™ Grease 102 WT

Mobil industrial , Poland

Wysokiej jakości syntetyczny smar do turbin wiatrowych

Opis produktu

Smar Mobil SHC™ Grease 102 WT został naukowo opracowany, aby spełnić lub przewyższyć rygorystyczne wymagania w mechanizmach nastawiania kierunku oraz kąta nachylenia łopat turbin wiatrowych w ekstremalnie niskich temperaturach. Wyjątkowe właściwości syntetycznych olejów bazowych zostały połączone z wysokiej jakości zagęszczaczem litowym.  Dzięki swej udoskonalonej recepturze znakomicie nadaje się do zastosowań w skrajnie niskich jak i wysokich temperaturach, posiada również wysoką stabilność strukturalną i odporność na wodę.

 

Właściwości i zalety

•  Niskie tarcie wewnętrzne i wysoki naturalny wskaźnik lepkości olejów bazowych umożliwiają poprawę startu w niskich temperaturach, roboczy moment obrotowy oraz pompowalność nawet do -50°C.

•  Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie w porównaniu z konwencjonalnymi smarami przyczyniają się do przedłużenia okresu eksploatacji przy dłuższych okresach pomiędzy wymianą smaru.

•  Doskonała ochrona przed rdzewieniem i korozją zapewnia doskonałe osiągi w warunkach zawilgocenia oraz zmniejszenie przestojów i kosztów serwisowania w porównaniu do smarów konwencjonalnych.

•  Doskonała stabilność strukturalna w obecności wody przyczynia się do zachowania konsystencji smaru w niesprzyjających środowiskach wodnych.

•  Doskonała pompowalność zapewnia niezawodne smarowanie łożysk za pomocą scentralizowanego systemu smarowania lub dozowników smaru

•  Niski współczynnik tarcia umożliwia poprawę trwałości mechanicznej i zmniejszenie kosztów energii w porównaniu ze smarami konwencjonalnymi.

 

Zastosowania

     •  Smar Mobil SHC Grease 102 WT spełnia większość norm producentów turbin wiatrowych oraz dostawców ich komponentów oraz wykazał znakomitą jakość przy smarowaniu łożysk mechanizmów nastawiania kierunku i kąta nachylenia łopat turbin oraz łożysk generatorów, zarówno ręcznym, jak i za pomocą scentralizowanych systemów smarowania lub dozowników smaru.

     •  Turbiny wiatrowe działające w warunkach skrajnie niskich temperatur.

     •  Zalecany zakres temperatur zastosowania przy pracy ciągłej od -50°C do 120°C.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada aprobaty następujących producentów:

Przetestowany i zatwierdzony pod kątem kompatybilności materiałowej przez IMO

Przetestowany i zatwierdzony pod kątem kompatybilności z uszczelnieniami przez ThyssenKrupp Rothe Erde

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

DIN 51825: 2004-06 KPHC2K-50

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

2

Test na korozję; Łożyska, 48 godz., 52 C; Stopień, ASTM D1743

Spełnia

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

263

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2596

315

Penetracja, 60 cykli, [0.1 mm], ASTM D217

285

Test SKF Emcor, Odp. na rdzę, Woda dest., ASTM D6138

0, 0

Test na wymywanie wodą, Ubytek w 79°C, [%wag.], ASTM D1264

6

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

06-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.