Mobil SHC™ PM Series

Mobil industrial , Poland

Środki smarne do maszyn papierniczych

Opis produktu

Produkty z Serii Mobil SHC™ PM to wysokiej jakości syntetyczne środki smarne przeznaczone dla najbardziej wymagających systemów obiegowych maszyn w branży papierniczej. Formulacja olejów z Serii Mobil SHC PM zapewnia doskonałą ochronę przekładni i łożysk pracujących w najtrudniejszych warunkach. Mają bardzo niskie temperatury płynięcia i naturalnie wysoki wskaźnik lepkości (VI), który przyczynia się do zapewnienia dobrego rozruchu w niskiej temperaturze przy zachowaniu doskonałej charakterystyki lepkości w bardzo wysokich temperaturach. Płyny te wykazują bardzo stabilną wytrzymałość na ścinanie i utrzymują lepkość nawet przy silnym ścinaniu mechanicznym w mocno obciążonych łożyskach i przekładniach. Ich niski współczynnik trakcji i wysoki wskaźnik lepkości mogą przyczynić się do obniżenia zużycia energii i temperatury pracy podzespołów.

Aby opracować najnowszą technologię Mobil SHC dla olejów Serii Mobil SHC PM, naukowcy tworzący receptury produktów ExxonMobil wybrali oleje bazowe ze względu na ich wyjątkowy potencjał odporności termicznej / oksydacyjnej i połączyli je z wyważonym zestawem dodatków, które uzupełniają korzystne właściwości tych olejów bazowych, aby osiągnąć wysokie standardy wydajności. Płyny te umożliwiają stosowanie wysokiego ciśnienia pary, wysokich temperatur i prędkości maszyn powszechnych w wysokowydajnych maszynach papierniczych i walcach kalandrów. Ich doskonała stabilność hydrolityczna i zdolność filtracyjna zapewniają doskonałą wydajność przy obecności wody i możliwość utrzymania skutecznej filtracji nawet na bardzo wysokich poziomach. Łatwo oddzielają wodę i zachowują swoistą barwę przez dłuższy czas pracy w trudnych warunkach.

 

Właściwości i zalety

Oleje Serii Mobil SHC PM stanowią postęp technologiczny w smarowaniu maszyn papierniczych. Ich doskonałe właściwości w dziedzinie ochrony przed zużyciem, zwiększonej odporności na utlenianie, stabilności chemicznej, skutecznej ochrony przed rdzą i korozją, stabilności barwy i filtracji nie tylko przyczyniają się do wydłużenia okresów pomiędzy serwisowaniem ale mogą poprawić wydajność i zdolność produkcyjną maszyny. Może to skutkować zmniejszeniem potrzeb konserwacyjnych i dłuższą trwałością eksploatacyjną urządzeń.

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonałe działanie w szerokim zakresie temperatur

Łatwiejszy rozruch i lepsze smarowanie przy zimnym rozruchu

Dodatkowy margines ochrony w podwyższonych temperaturach

Lepsza kontrola prędkości posuwu

Doskonała ochrona przed zużyciem

Lepsza jakość smarowania łożysk i przekładni

Wyjątkowa odporność na utlenianie i stabilność termiczna

Przedłużona trwałość oleju

Niższe koszty wymiany filtrów

Czyściejsze układy

Mniej osadów w systemie

Skuteczna separacja wody

Łatwiejsze usuwanie wody

Mniej niepożądanych emulsji w systemach

Niski współczynnik trakcji

Mniejsze zużycie energii

Niższe temperatury pracy

Mniejsze zużycie

Doskonała filtracja

Bez osadów w przewodach olejowych i mechanizmach kontroli przepływu

Lepsza płynność oleju i wydajność chłodzenia

Niższe koszty wymiany filtrów

Ochrona na wysokim poziomie przed rdzewieniem i korozją

Ochrona przekładni i łożysk w środowiskach mokrych

Zapewnia ochronę przestrzeni parowej w obszarach wnęk łożyskowych i przekładniowych ponad normalnie zwilżanymi powierzchniami

 

Zastosowania

     •  Smarowanie układów obiegowych maszyn papierniczych pracujących w trudnych warunkach

     •  Zastosowanie w systemach obiegowych działających w szerokim zakresie temperatur, np. w walcach kalendrów

     •  Systemy, które trzeba szybko uruchamiać i włączać do ruchu.

     •  Systemy obiegowe do smarowania przekładni zębatych i łożysk

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

150

220

320

460

Klasa lepkości

ISO 150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

Korozja na miedzi, 24h, 100ºC, Ocena, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D1298

0,857

Deemulgowalność, Czas do 40/40/0, 82ºCºC, min, ASTM D1401

15

25

30

30

Test FZG 4-Square Load Support, DIN 51354, etap awarii

11

Test FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

11

11

11

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

220

220

220

220

Stabilność hydrolityczna, zmiana liczby kwasowej, mgKOH/g, ASTM D2619

0

0

0

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

18,9

25,6

34,7

44,8

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

158

225

325

465

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-39

-36

-33

-27

Ochrona przed rdzą,Procedura A, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Ciężar właściwy, 15°C/15°C, ASTM D1298

0.863

0,865

0,874

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

124

127

130

137

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

04-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.