Mobil™ Slideway Oil Ultra

Mobil industrial , Poland

Środki smarne do prowadnic ślizgowych

Opis produktu

Mobil™ Slideway Oil Ultra to wysokiej jakości środki smarne do prowadnic specjalnie zaprojektowane do smarowania prowadnic ruchu liniowego, śrub kulowych i prowadnic precyzyjnych obrabiarek i maszyn do obróbki metali. W szczególności Mobil Slideway Oil Ultra wykazuje wyjątkowe właściwości cierne i separację chłodziwa.

 

Receptura Mobil™ Slideway Oil Ultra składa się ze starannie dobranych olejów bazowych wysokiej jakości i najnowszych, zaawansowanych dodatków, które zapewniają kontrolę właściwości ciernych dla obróbki precyzyjnej, kompatybilność z płynami obróbkowymi na bazie wody i ochronę przed korozją części i urządzeń. Ten unikalny pakiet dodatków zapewnia doskonałe właściwości cierne w szerokim zakresie par materiałów ślizgowych, w tym stali ze stalą i stali z polimerami, zmniejszając efekt drgań „stick-slip" i karbowania powierzchni. Umożliwia to płynny, równomierny ruch przy projektowanych prędkościach posuwu, co zwiększa wydajność i bardzo podnosi dokładność maszyny, wydłuża trwałość eksploatacyjną narzędzi i poprawia jakość wykończenie powierzchni. Mobil Slideway Oil Ultra został również zoptymalizowany pod kątem oddzielania od wielu wodnych chłodziw.

 

Właściwości i zalety

Środki smarne Mobil Slideway Oil Ultra zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić doskonałą ochronę maszyn i dokładność obróbki, spełniając rygorystyczne wymagania dotyczące prowadnic obrabiarek. Środki smarne Mobil Slideway Oil Ultra odznaczają się doskonałą smarownością i nośnością, co znacząco przyczynia się do poprawy jakości obrabianych części, nawet na poziomie submikronowym.

 

Środki smarne Mobil Slideway Oil Ultra charakteryzują się przyczepnością, która zapobiega ich wypłukiwaniu z prowadnic. Wypłukiwanie środka smarnego przez chłodziwo może być przyczyną nadmiernego hałasu, wzrostu oporów ślizgowych, przeciążenie silników ślizgowych, zatrzymywania operacji i zmniejszenie dokładności obróbki.  Mobil Slideway Oil Ultra może przyczynić się do zapobiegania tym zakłóceniom, nawet w zastosowaniach o wysokim poziomie efektu wypłukiwania przez chłodziwo.

 

Mobil Slideway Oil Ultra wykazuje wyjątkową zdolność oddzielania od chłodziw, co umożliwia wysoką precyzję pracy obrabiarki i przyczynia się do maksymalizacji trwałości eksploatacyjnej i wydajność chłodziw.

 

Ponadto Mobil Slideway Oil Ultra został przetestowany i zoptymalizowany pod kątem zgodności z serią numerowaną olejów Mobil Vactra™.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Kontrolowane współczynniki tarcia

Zmniejsza drgania cierne („stick-slip") i poprawia dokładność obróbki w zastosowaniach o wysokiej precyzji, nawet na poziomie submikronowym

Przyczepność

Zapobiega wypłukiwaniu środka smarnego z powierzchni o znaczeniu krytycznym.

Oddzielanie od chłodziw na bazie wody i olejów mieszalnych z wodą

Przyczynia się do poprawy trwałości eksploatacyjnej iwydajności wielu chłodziw wodnych

Trwałe zabezpieczenie przed rdzą i korozją

Przyczynia się do zmniejszenia degradacji powierzchni ślizgowych w obecności wody i chłodziw wodnych

Skuteczne smarowanie wielu różnych materiałów

Ułatwia konsolidację olejów - stosowanie jednego oleju do wielu kombinacji materiałów ślizgowych.

 

Zastosowania

Produkty Mobil Slideway Oil Ultra zaleca się do smarowania systemów prowadnic w obrabiarkach. Przeznaczone są do smarowania kombinacji żeliwa, stali i niemetalowych materiałów ślizgowych. Oleje Mobil Slideway Oil Ultra można nakładać ręcznie, za pomocą smarownic zasilanych pod ciśnieniem lub w systemie swobodnego obiegu oleju.

 

     •  Zalecane dla prowadnic poziomych w obrabiarkach małych i średnich w zastosowaniach o wysokiej precyzji. Nadają się także do stosowania w systemach obiegowych w dużych maszynach oraz jako olej hydrauliczny w obrabiarkach pracujących w warunkach umiarkowanych obciążeń.

     •  Można je stosować do smarowania śrub kulowych, prowadnic liniowych, wrzecienników, śrub przenoszących.

     •  Zalecane do zastosowań, w których zanieczyszczenie chłodziwa wodnego konwencjonalnym olejem mineralnym skraca trwałość eksploatacyjną chłodziwa.

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

68

220

China GB 11118.1-2011, L-HG

X

X

DIN 51502:1990-08 CGLP

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

68

220

Klasa lepkości

ISO 68

ISO 220

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1B

1B

Test FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

12

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

245

255

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

70,5

218,4

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-12

-12

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.