Mobil Velocite™ Oil No seria

Mobil industrial , Poland

Oleje wrzecionowe i hydrauliczne

Opis produktu

Oleje numerowanej serii Mobil Velocite™ to produkty najwyższej jakości przeznaczone głównie do smarowania pracujących przy wysokich prędkościach wrzecion w maszynach narzędziowych. Oleje o odpowiedniej klasie lepkości wykorzystywane są również w niektórych kluczowych hydraulicznych systemach obiegowych oraz olejarkach liniowych. Produkty te posiadają w swoim składzie wysokiej jakości oleje bazowe o niskiej lepkości oraz unikalny pakiet dodatków uszlachetniających, który zapewnia wysoką odporność na utlenianie oraz wyśmienite zabezpieczenie przed rdzą i korozją. Posiadają też bardzo dobrą odporność na pienienie i łatwo oddzielają się od wody.

 

Własności i zalety

Oleje serii numerowanej Mobil Velocite zapewniają wyjątkowo skuteczne smarowanie łożysk tocznych, co pomaga w utrzymywaniu łożysk w niskiej temperaturze oraz pomaga w utrzymaniu precyzji wymaganej w wielu używanych obecnie maszynach narzędziowych. Choć oleje serii numerowanej Mobil Velocite  stworzone zostały z myślą o łożyskach wrzecionowych, posiadają one też właściwości predystynujące je do  pełnienia roli niskociśnieniowych olejów hydraulicznych i obiegowych, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio dobrane pod kątem  lepkości. Cecha ta pomaga zminimalizować koszty magazynowania i zredukować potencjalne przypadki niewłaściwego zastosowania.

Własności Zalety i potencjalne korzyści
Dobra odporność na utlenianie Pomagają zredukować tworzenie się niebezpiecznych osadów
Przedłużają przydatność eksploatacyjną oleju
Bardzo dobre zabezpieczenie przed rdzą i korozją Przedłużają żywotność sprzętu
Przyczyniają się do zwiększonej precyzji przez dlugi czas
Skuteczne właściwości oddzielania wody Uniemożliwiają tworzenie się emulsji
Chronią partie smarowane przed dostępem wilgoci
Ułatwiają  usuwanie wilgoci ze zbiorników systemu

 

Zastosowania

  • Łożyska w szybkoobrotowych wrzecionach w maszynach narzędziowych i sprzęcie z wysokimi prędkościami
  • Precyzyjne młyny, tokarki, wiertarki i mechanizmy obrabiarkowe
  • Mobil Velocite Oil Nr 3 zalecany jest do łożysk wrzecionowych tzw. „zerowego ścierania”, które pracują przy niezwykle małych prześwitach
  • W przypadku łożysk wrzecionowych typu rękawowego z większymi prześwitami, wybór lepkości zależy od stosunku prześwitu do prędkości wrzeciona
  • Niskociśnieniowe systemy hydrauliczne, do których dobiera się olej o odpowiedniej lepkości
  • Do niektórych precyzyjnych instrumentów takich jak teleskopy, sprzęt laboratoryjny itp

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Seria numerowana  olejów Mobil Velocite Nr 3 Nr 4 Nr 6 Nr 8 Nr 10
ISO VG 2   10 15 22
Lepkość kin., ASTM D 445          
cSt w temp. 40ºC 2,1 4,83 10,0 15,0 22,0
cSt w temp. 100ºC 0,95 1,53 2,62 3,28 4,0
Całkowita liczba kwasowa, ASTM D 974, mgKOH/g 0,06 0,06 0,06 0,06 0,1
Korozja na Cu, 3 godz. w temp. 100º C, ASTM D 130 1A 1A 1A 1A 1A
Ochrona przed rdzą, Proc. A, ASTM D 665 Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -36 -15 -15 -9 -30
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 84 102 180 194 212
Gęstość w temp. 15°C, ASTM D 4052, kg/l 0,802 0,822 0,844 0,854 0,862

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

07-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.