Seria Mobilgear™ XMP

Mobil industrial , Poland

Przemysłowe oleje przekładniowe o bardzo wysokiej wydajności

Opis produktu

Przemysłowe oleje przekładniowe Mobilgear™ serii XMP o bardzo wysokiej wydajności zostały zaprojektowane w celu zapewnienia optymalnej ochrony sprzętu i żywotności oleju nawet w ekstremalnych warunkach. Oleje serii Mobilgear™ XMP składają się z wysokiej jakości mineralnych olejów bazowych i oryginalnego pakietu zaawansowanych dodatków uszlachetniających zapewniających doskonałą ochronę przed konwencjonalnym zużyciem, np. przed zacieraniem, ale także znaczną odporność na mikrowżery. Stwarza to również możliwość lepszego smarowania łożysk tocznych elementów przekładni. W porównaniu z konwencjonalnymi olejami przekładniowym, produkty serii Mobilgear XMP zapewniają wyjątkowo skuteczną ochronę przed rdzewieniem i korozją, w tym powodowaną wodą morską i wodą kwaśną. Nie zatykają filtrów dokładnego oczyszczania, nawet gdy są mokre, i są doskonale kompatybilne ze stopami żelaza i innych metali, nawet w podwyższonych temperaturach.

 

Środki smarne Mobilgear XMP są zalecane dla zamkniętych przemysłowych napędów zębatych, w tym stalowych przekładni czołowych, śrubowych i stożkowych. Szczególnie zalecane jest ich stosowanie w mechanizmach podatnych na mikrowżery, zwłaszcza w wysokoobciążonych skrzyniach biegów z hartowanymi powierzchniowo zębami przekładni. Można je także stosować w przekładniach i tam, gdzie korozja może być znaczna.

 

Dzięki wyjątkowemu połączeniu właściwości, w tym odporności na zużycie mikrowżerowe, oraz efektywności smarowania  w ciężkich warunkach, seria produktów Mobilgear XMP cieszy się uznaniem wśród klientów i producentów urządzeń oryginalnych na całym świecie.

 

Zalety i Korzyści

Marka środków smarnych Mobilgear jest rozpoznawana i uznawana na całym świecie dzięki ich innowacyjności i niezrównanej wydajności. Głównym czynnikiem w opracowywaniu produktów serii Mobilgear XMP były bliskie kontakty naszych naukowców i specjalistów od zastosowań z kluczowymi producentami sprzętu oryginalnego, aby zapewnić ich wyjątkową wydajność wobec dynamicznego rozwoju konstrukcji i działania przekładni przemysłowych.

Nasza współpraca z konstruktorami urządzeń pomogła potwierdzić wyniki naszych własnych badań laboratoryjnych wykazujących wyjątkową wydajność środków smarnych serii Mobilgear XMP.

Jedną z zalet tych olejów, jakie potwierdziły się w toku pracy z producentami OEM, jest odporność na zużycie mikrowżerowe, które może wystąpić w niektórych wysoko obciążonych przekładniach z zębami o powierzchni utwardzonej.

W celu rozwiązania problemu mikrowżerowego zużycia przekladni nasi specjaliści od formulacji zaprojektowali oryginalne połączenie dodatków uszlachetniających odpornych na tradycyjne mechanizmy zużywania się przekładni, które także chronią przed mikrowżerami i zapewniają inne istotne dla wydajności właściwości.

Stosowanie środków smarnych z serii Mobilgear XMP przynosi następujące korzyści:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed mikrowżerami oraz wysoka odporność na powszechnie spotykane zużycie przez zacieranie

Przedłużona żywotność przekładni i łożysk w zamkniętych napędach zębatych działających w warunkach ekstremalnego obciążenia, prędkości i temperatury

 

Mniej nieprzewidzianych przestojów i prac konserwacyjnych – szczególnie ważne dla przekładni z utrudnionym dostępem

Bardzo dobra odporność na degradację w wysokich temperaturach

Wydłużone życie oleju i okresy jego wymiany, mniejsze zużycie oleju i koszty robocizny

Bardzo dobra odporność na rdzę i korozję oraz na emulgowanie

Równe, bezproblemowe działanie w wysokich temperaturach lub w warunkach dostępu wody

 

Doskonała kompatybilność z metalami miękkimi

Nie zatyka filtrów, nawet w obecności wody

Rzadsze wymiany filtrów i niższe koszty ich utrzymania

 

Zastosowania

Serię Mobilgear XMP przemysłowych olejów przekładniowe o bardzo wysokiej wydajności stworzono w celu zapewnienia optymalnej ochrony urządzeń i trwałości eksploatacyjnej oleju nawet w warunkach ekstremalnych. Ich skład został specjalnie dobrany, aby chronił przed mikrowżerami w nowoczesnych przekładniach z zębami utwardzanymi powierzchniowo oraz zastosowaniach, przy których pożądana przedłużona trwałość eksploatacyjna oleju.

Typowe zastosowania to między innymi:

•  Turbiny wiatrowe

•  Przekładnie wytłaczarek tworzyw sztucznych

•  Skrzynie biegów w przemyśle papierniczym, stalowym, naftowym, tekstylnym, drzewnym i cementowym

 

Specyfikacje i dopuszczenia

 

Produkt posiada następujące aprobaty:

MOBILGEAR XMP 150

MOBILGEAR XMP 220

MOBILGEAR XMP 320

MOBILGEAR XMP 460

MOBILGEAR XMP 680

HANSEN

X

X

X

X

 

JAHNEL-KESTERMANN

 

X

X

X

 

ZF TE-ML 04H

X

 

 

 

 

ISO L-CKC (ISO 12925-1:1996)

 

 

 

 

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

 

 

 

 

 

AGMA 9005-E02-EP

 

X

X

X

 

ISO L-CKC (ISO 12925-1:1996)

X

X

 

X

 

ISO L-CKD (ISO 12925-1:1996)

 

 

X

 

 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własności

MOBILGEAR XMP 150

MOBILGEAR XMP 220

MOBILGEAR XMP 320

MOBILGEAR XMP 460

MOBILGEAR XMP 680

Klasa lepkości

ISO VG 150

ISO VG 220

ISO VG 320

ISO VG 460

ISO VG 680

Korozja na miedzi, 3 godz., 100ºC, [ocena], ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

Gęstość w 15.6ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,896

0,900

0,903

0,909

0.917

Deemulgowalność, Czas do 40/37/3, 82ºC, [min], ASTM D1401

10

10

10

10

10

Test FZG Mikropitting, Obciążenie zacierające, Stopień, FVA 54

 

10+

10+

10+

10

Test FZG Mikropitting, Klasa GFT, [Stopień], FVA 54

 

Wysoka

Wysoka

Wysoka

Wysoka

Test FZG Scuffing, Obciążenie zacierające, A/16.6/90, ISO 14635-1 (mod)

12

13+

14

14+

14+

Test FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

13+

14

14+

14+

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

258

272

268

270

272

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

Test 4-kulowy, Wskaźnik zużycia, [kg], ASTM D2783

45

45

45

45

45

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2783

250

250

250

250

250

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,6

18,8

24,1

30,6

36,9

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

150

220

320

460

680

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-27

-24

-18

-12

-9

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

96

96

96

96

89

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

11-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.