Mobilmet 440 Series

Mobil industrial , Poland

Oleje obróbkowe

Opis produktu

Produkty Mobilmet 440 są wysokiej jakości wielozadaniowymi płynami chłodząco-smarującymi. Mają one zastosowanie w średnio- i wysoko obciążonych operacjach skrawania oraz jako oleje smarne do obrabiarek i oleje hydrauliczne w niektórych systemach hydraulicznych, eliminując w ten sposób problem wzajemnego zanieczyszczania płynu chłodząco-smarującego i oleju smarnego. Ich formulacja zawiera wysokiej jakości oleje bazowe i dodatki uszlachetniające nie zawierające chloru, które zapewniają efektywność obróbki w wielu operacjach oraz nie plamią metali żelaznych i nieżelaznych w trakcie obróbki. Oleje mają jasny kolor i są przezroczyste, dlatego obszar roboczy jest cały czas widoczny. Dobrze chronią elementy skrawające narzędzia przed zużyciem. W operacjach szlifowania redukują one obciążenie ściernic i przedłużają ich żywotność. Pozwalają uzyskać gładsze powierzchnie i niższe temperatury robocze. Lepsza dokładność wymiarów będąca rezultatem zastosowania produktów Mobilmet 440 znacznie zmniejsza ilość odrzutów spowodowanych niezgodnością wymiarową lub odkształceniom podczas obróbki. Skład serii Mobilmet 440 jest dobrany tak, aby zapobiegać tworzeniu się mgiełki olejowej wokół obrabiarki, dzięki czemu przyczynia się do stworzenia bezpieczniejszego i przyjemniejszego środowiska pracy. 

Oleje Mobilmet 440 zalecane są dla szerokiego zakresu procesów obróbki skrawaniem wszystkich rodzajów metali. Zapewniają one doskonałą ochronę elementów obrabiarek w warunkach dużych obciążeń i wysokich obrotów. Mobilmet 443 jest zalecany dla obróbki metali nieżelaznych i ich stopów oraz stali o normalnym i wysokim stopniu trudności obrabialności, w tym stali nadeutektoidalnej, stali węglowej i stali wysokostopowej. Mobilmet 443 redukuje obciążenie ściernic, przedłuża żywotność ściernic, pozwala uzyskać lepszą jakość wykończeń i obniża temperatury robocze. Stosowanie produktów Mobilmet 446 i Mobilmet 447 zaleca się także dla wysoko obciążonej obróbki kół zębatych frezem ślimakowym, frezowania modułowego i wiórkowania kół zębatych, szlifowania kół zębatych i gwintów, frezowania i przeciągania.

Produkty Mobilmet 440 przeznaczone są do stosowania w wielu operacjach skrawania metali w warunkach dużych obciążeń i w procesach metalurgicznych. Ich formuła zapewnia łatwość użycia i wygodę operatora. Cechy te sprawiają, że produkty te są wybierane przez wiele warsztatów mechanicznych.


Zalety

Marka płynów chłodząco-smarujących Mobilmet przez lata zdobyła sobie zasłużone uznanie za swoją innowacyjność i efektywność. Seria produktów Mobilmet 440 jest ważnym członkiem tej rodziny, dzięki braku w ich składzie chloru oraz technologii dodatków ograniczających powstawaniu mgiełki. Rezultatem zastosowanie takiej formuły jest doskonała efektywność w szerokiej gamie zastosowań przy jednoczesnych korzyściach dla środowiska dzięki braku chloru.

Zalety i potencjalne korzyści produktów Mobilmet 440 to między innymi:

Właściwości Zalety
Wysoka efektywność skrawania Zwiększona produkcja będąca wynikiem wydłużonej żywotności narzędzi i skróconym czasem przestoju przy wymianie narzędzi i obciągania ściernic
Lepsza gładkość powierzchni i dokładność wymiarowa powodująca mniej odrzutów
Szybkości posuwu i obroty maszyny mogą być zwiększane bez negatywnego wpływu na żywotność narzędzi lub inne czynniki, czego wynikiem jest zwiększona produktywność
Szeroka gama zastosowań Zalecane dla szerokiej gamy materiałów żelaznych i nieżelaznych oraz operacji obróbkowych
Zmniejszona liczba wymaganych cieczy chłodząco-smarujących, niższe koszty magazynowe
Odpowiednie dla smarowania obrabiarek i systemów hydraulicznych, eliminują wzajemne zanieczyszczenia
Stopy metali kolorowych, żelazne i nieżelazne Nie plami prowadnic i osprzętu obrabiarki
Jasny kolor, przezroczyste Zapewnia dobry widok obszaru roboczego
Formuła ograniczająca tworzenie się mgiełki Przyczynia się do stworzenia bezpieczniejszego środowiska pracy

Zastosowanie

Oleje Mobilmet 440 zalecane są dla szerokiego zakresu procesów obróbki skrawaniem wszystkich rodzajów metali. Typowe zastosowania to:

  • Mobilmet 443: typowe zastosowania to prace na tokarkach automatycznych, toczenie, wiercenie, wytaczanie, rozwiercanie, gwintowanie i obróbka gwintu. Zalecane dla wszelkich typów prac szlifowania, w tym wysoko obciążonego szlifowania stali nierdzewnej i stali wysokostopowej
  • Mobilmet 446 i Mobilmet 447: takie same zastosowania, jak w przypadku Mobilmet 443, a także wysoko obciążona obróbka kół zębatych frezem ślimakowym, frezowanie modułowe i wiórkowanie kół zębatych, szlifowanie kół zębatych i gwintów, frezowanie i przeciąganie
  • Wszystkie trzy klasy Mobilmet 440: oleje o wielu zastosowaniach w przypadkach, gdy wymagane jest użycie jednego płynu jako oleju smarnego do obrabiarek i płynu hydraulicznego

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilmet 440 443 446 447
Lepkość kin., ASTM D 445
[cSt] w 40ºC 15.3 32.6 45.9
[cSt] w 100ºC 3.8 6.0 7.4
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270 145 132 124
Temp. płynięcia, [ºC], ASTM D 97 -33 -24 -33
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92 170 190 220
Ciężar właściwy w 15ºC [kg/l], ASTM D 4052 0.86 0.88 0.89
Korozja na Cu, ASTM D 130 2A 2A 2A

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są Karcie Bezpieczeństwa produktu. Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.

Logo Mobil, a także wizerunek Biegnącego Pegaza są zarejestrowanymi znakami handlowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.