Nuto™ H Series

Mobil industrial , Poland

View the Nuto H Series
Oleje hydrauliczne

Opis produktu

Oleje serii Nuto™ H to wysokiej jakości przeciwzużyciowe oleje hydrauliczne przeznaczone do układów hydraulicznych w stacjonarnych urządzeniach przemysłowych i mobilnych maszynach pracujących w średnich i trudnych warunkach eksploatacyjnych, które wymagają stosowania olejów z dodatkami przeciwzużyciowymi.

Ich doskonała odporność na utlenianie i stabilność chemiczna sprzyjają długiej żywotności oleju w warunkach eksploatacyjnych od umiarkowanych do ciężkich.

Właściwości i zalety

•  Dobre właściwości przeciwzużyciowe pomagają zmniejszyć zużycie pomp i wydłużyć ich czas pracy

•  Ochrona antykorozyjna, która redukuje niekorzystny wpływ wilgoci na elementy układu

•  Dobra filtrowalność, która zapobiega blokowaniu filtrów w obecności wody

Zastosowania

    •  Układy z pompami zębatymi, łopatkowymi, promieniowymi i osiowymi oraz układy wykorzystujące przekładnie i łożyska, w których wymagane są umiarkowane właściwości przeciwzużyciowe oleju

    •  Tam, gdzie nieuniknione są zanieczyszczenia oleju hydraulicznego lub wycieki

    •  Układy, w których nie da się uniknąć występowania niewielkich ilości wody

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

32

46

68

100

150

Denison HF-0

X

X

X

 

 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

32

46

68

100

150

Fives Cincinnati P-68

X

 

 

 

 

ASTM D6158 (Class HM)

X

X

X

 

 

DIN 51524-2:2017-06

X

X

X

X

 

ISO L-HM (ISO 11158:2023)

X

X

X

X

X

Fives Cincinnati P-69

 

 

X

 

 

Fives Cincinnati P-70

 

X

 

 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

32

46

68

100

150

Klasa lepkości

ISO VG 32

ISO VG 46

ISO VG 68

ISO VG 100

ISO VG 150

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1A

1A

1A

1A

1A

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D1298

0,872

0,876

0,882

0,884

0,887

Deemulgowalność, Czas do 3ml emulsji, 54ºC, [min], ASTM D1401

15

15

20

 

 

Deemulgowalność, Czas do 3ml emulsji, 82ºC, [min], ASTM D1401

 

 

 

10

5

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

212

226

234

242

258

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

5,3

6,6

8,3

11,0

14,9

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

31,4

44,0

63,3

96,0

150

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-24

-24

-18

-18

-18

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

98

98

98

98

98

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

07-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.