Teresstic T Series

Mobil industrial , Poland

Olej turbinowy

Opis produktu

Teresstic™ T 32-100 to asortyment wysokiej jakości olejów smarnych do turbin i układów obiegowych, przeznaczonych do wielu różnych zastosowań przemysłowych. Produkty z tej rodziny stosuje się w turbinach parowych, lekkich stacjonarnych turbinach gazowych, a także w układach obiegowych. Od lat stale ulepszane, oleje Teresstic T 32-100 składają się ze starannie dobranych olejów bazowych i wysoce skutecznych dodatków uszlachetniających, w tym przeciwutleniaczy, środków powstrzymujących rdzewienie i korozji oraz dodatków przeciwdziałających tworzeniu się piany. Teresstic T 32-100 jest do nabycia w czterech klasach lepkości ISO od ISO VG 32 do 100. Teresstic T 32 i 46 zostały opracowane do zastosowań w turbinach, gdzie wymagana jest najwyższa jakość środków smarnych o stabilnej odporności na utlenianie, dobrej ochronie przed rdzewieniem i doskonałych właściwościach międzyfazowych (takich jak uwalnianie powietrza, niska skłonność do pienienia i szybka separacja powietrza).

Rodzina produktów Teresstic T stanowi wszechstronne źródło środków smarnych  dla szerokiego zakresu urządzeń przemysłowych. Produkty te wytwarza się zgodnie z rygorystycznymi normami, aby rok po roku zapewniać stałą jakość. Oleje Teresstic T 32-100 zapewniają użytkownikom niezawodną i wydajną pracę, zarówno w zastosowaniach turbinowych, jak i innych zastosowaniach przemysłowych. Są szczególnie odporne na skutki długotrwałego działania wysokich temperatur i bardzo dobrze sprawdzają się w układach obiegowych - nawet tych z krótkim czasem przebywania oleju. To połączenie zalet sprawia, że Teresstic T 32-100 jest właściwym wyborem dla wielu użytkowników.

 

Właściwości i zalety

Seria produktów Teresstic T 32-100 słynie z wysokiej jakości i niezawodności, a także możliwości działania w trudnych warunkach. Wyroby z tej rodziny produkuje się według najwyższych standardów jakości.

Produkty z tej serii dzięki szerokiemu zakresowi klas lepkości, zapewniają doskonałe parametry w bardzo szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Zastosowane w nich wysokiej jakości oleje bazowe i wybrane dodatki uszlachetniające zapewniają doskonałą odporność na utlenianie, co jest zasadniczo ważne przy stosowaniu w lekkich turbinach gazowych i parowych.  Doskonała separacja wody, odporność na pienienie i napowietrzanie to cechy użytkowe ważne dla wszystkich układów obiegowych, zwłaszcza tych o krótkim czasie przebywania oleju. Bardzo dobra odporność na rdzewienie i korozję zapewnia ochronę we wszystkich zastosowaniach. Oto niektóre właściwości tych olejów i potencjalne korzyści z ich stosowania:

  • Szeroki zakres zastosowań przemysłowych, w tym turbiny parowe i lekkie turbiny gazowe, zapewniające wszechstronność i efektywną inwentaryzację.
  • Produkty wysokiej jakości, cieszące się dobrą reputacją ze względu na niezawodność, skutkującą zmniejszeniem konserwacji i nieprzewidzianych przestojów.
  • Długa żywotność przy zastosowaniach turbinowych i obiegowych prowadzi do zmniejszenia kosztów wymiany produktu.
  • Wytwarzane zgodnie z naszymi rygorystycznymi standardami kontroli jakości wg Systemu Zarządzania Integralnością Jakości (QIMS).
  • Stworzone z wysokiej jakości olejów bazowych i specjalnie dobranych dodatków funkcjonalnych.

 

Zastosowania

Teresstic™ T 32-100 to asortyment środków smarnych klasy premium do turbin, przeznaczonych do wielu różnych zastosowań przemysłowych.

  • Układy obiegowe narażone na umiarkowanie wysokie temperatury i wymagające długiej żywotności.
  • Lądowe i morskie turbiny parowe oraz lekkie przemysłowe turbiny gazowe wymagające oleju mineralnego.
  • Turbiny wodne
  • Uklady hydrauliczne

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

32

46

68

100

SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812101

X

Siemens Industrial Turbo Machinery Mat 812102

X

GE GEK 46506-D

X

DIN 51515-1 2010-02

X

X

X

X

JIS K2213 Typ 2 z dodatkami (2006)

X

X

X

Krajowa Norma Chińska GB 11120-89 L-TSA

X

X

X

 

Produkt ten posiada dopuszczenia następujących producentów urządzeń:

32

46

68

100

Alstom Power HTGD 90 117

X

X

Siemens TLV 9013 04

X

X

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

32

46

68

100

GE GEK 27070

X

GE GEK 28143A

X

X

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Teresstic T 32

Teresstic T 46

Teresstic T 68

Teresstic T 100

Klasa lepkości ISO

32

46

68

100

Lepkość, ASTM D 445

cSt w 40º C

32

46

68

100

cSt w 100º C

5,4

6,8

8,5

10,6

Wskaźnik lepkości, ASTM D 2270

100

100

95

95

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97

-30

-30

-30

-27

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92

222

218

220

242

Gęstość w 15º C kg/l, ASTM D 1298

0,86

0,87

0,87

0,88

TOST, ASTM D 943, godziny do 2 NN

5000

4500

3500

2500

Korozja na miedzi, ASTM D 130

1B

1B

1B

1B

Zapobieganie rdzewieniu, ASTM D 665, woda morska

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia (tylko destylowana)

Separacja wody, ASTM D 1401, min. do 3 ml emulsji w 54º C

15

15

20

20

Test na pienienie, [ml/ml], ASTM D 892, Sekw. I Tendencja/stabilność, ml/ml

0/0

0/0

0/0

10/0

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

08-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.