Mobil 1™ ESP 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Zaawansowany technologicznie, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil 1™ ESP 0W-30 to zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy opracowany w celu zapewnienia wyjątkowej skuteczności czyszczenia, ochrony przed zużyciem i ogólnej wydajności. Mobil 1™ ESP 0W-30 został opracowany przez ekspertów w celu przedłużenia eksploatacji i utrzymania wydajności systemów emisyjnych zarówno w pojazdach z silnikami wysokoprężnymi, jak i benzynowymi. Mobil 1™ ESP 0W-30 spełnia lub przewyższa wymagania norm wielu przodujących producentów samochodów, obowiązujących w najnowszych samochodach osobowych z napędem Diesla i benzynowym.

 

Właściwości i zalety

Mobil 1™ ESP 0W-30 został opracowany na bazie mieszanki wysokiej jakości syntetycznych olejów bazowych i najnowocześniejszych składników, o recepturze w pełni kompatybilnej z najnowszymi filtrami cząstek stałych (DPF) w silnikach Diesla i katalizatorami (CAT), jak i w silnikach benzynowych. Mobil 1™ ESP 0W-30 został opracowany w celu zapewnienia wyjątkowej wydajności i ochrony w połączeniu z potencjalnymi korzyściami w zakresie oszczędności paliwa. Kluczowe właściwości i potencjalne korzyści obejmują:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Niska zawartość popiołu siarczanowego

Pomaga ograniczyć ilość osadów na filtrach cząstek stałych (DPF)

Niska zawartość siarki i fosforu

Pomaga zmniejszyć ryzyko zatrucia katalizatorów w silnikach benzynowych

Aktywne dodatki myjące

Redukcja osadów i szlamu przyczyniająca się do przedłużenia okresu eksploatacji silnika i zapewnienia jego czystości

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Pomaga zminimalizować proces starzenia się oleju, co umożliwia wydłużenie okresów między wymianami

Niskie zużycie oleju

Mniejsze zanieczyszczenie węglowodorami

Udoskonalone właściwości smarne

Potencjalnie sprzyja zmniejszeniu zużycia paliwa

Doskonałe parametry pracy w niskich temperaturach

Szybki rozruch w niskich temperaturach i wyjątkowo skuteczna ochrona przyczyniają się do wydłużenia eksploatacji silnika.

 

Zastosowania

Mobil 1™ ESP 0W-30 posiada rekomendacje dla szerokiej gamy samochodów osobowych, SUV-ów i lekkich samochodów dostawczych. Jest przeznaczony do nowoczesnych, wysokowydajnych samochodów benzynowych, wysokoprężnych i hybrydowych firm Porsche, Volkswagen i Mercedes-Benz, a także do pojazdów japońskich i koreańskich, które wymagają klasy lepkości SAE 0W-30 i dowolnej specyfikacji, do której nadaje się ten olej.

 

• Mobil 1™ ESP 0W-30, oparty na niskopopiołowej, syntetycznej technologii firmy Mobil, spełnia lub przekracza wymagania branżowej normy ACEA C3 i lepiej ochroni układy oczyszczania spalin przeznaczone do ograniczenia emisji. Spełnia również lub przewyższa wymagania specyfikacji API SP, przyczynia się do rozwiązania problemu przedwczesnego zapłonu przy niskich prędkościach obrotowych silnika LSPI (Low Speed Pre-Ignition), i dlatego jest preferowanym wyborem dla małych silników benzynowych z bezpośrednim wtryskiem i turbodoładowaniem.

 

Mobil 1™ ESP 0W-30 szczególnie nadaje się do pracy w ekstremalnych warunkach, z którymi konwencjonalne oleje często sobie nie radzą. W szczególności może przyczynić się do zwiększenia ochrony zimnego silnika i jego rozruchu w zastosowaniach wymagających tej samej specyfikacji w klasie 5W-30.

 

•  Olej Mobil 1™ ESP 0W-30 nie jest zalecany dla silników dwusuwowych ani silników lotniczych, o ile nie zostanie zatwierdzony przez producenta silnika.

 

Należy sprawdzić klasy lepkości i specyfikacji zalecane w instrukcji obsługi pojazdu.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

Porsche C30

VW 504 00

VW 507 00

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

ExxonMobil zaleca stosowanie tego produktu, gdy obowiązują wymagania ACEA C2

 

Produkt ten spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SL

ACEA C3

API SN (wym. dot. testów silnikowych)

WYMAGANIA API SN PLUS DOT. TESTÓW SILNIKOWYCH

WYMAGANIA API SN DOT. TESTÓW SILNIKOWYCH

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa

SAE 0W-30

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

64,8

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

12,2

Gęstość w 15,6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,846

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-51

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

230

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.