Mobil 1™ ESP 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Zaawansowany technologicznie, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil 1™ ESP 5W-30 to zaawansowany syntetyczny olej silnikowy należący do serii Mobil 1™, wiodącej na świecie marki syntetycznych olejów silnikowych zapewniających najwyższą wydajność i ochronę.  Mobil 1™ ESP 5W-30 opracowano, aby zapewnić doskonałą wszechstronną ochronę dla samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi spełniających warunki normy Euro 6 oraz wcześniejszych, i spełnia lub przekracza wymagania wielu czołowych producentów samochodów.

Mobil 1 sprawi, że Twój silnik będzie działał jak nowy!

 

Właściwości i zalety

Mobil 1 ESP 5W-30 jest produkowany z zastrzeżonych komponentów najwyższej jakości dobranych tak, aby zapewnić niezrównanie skuteczne czyszczenie i ochronę przed zużyciem oraz pełną kompatybilność z filtrami cząstek stałych w silnikach Diesla (DPF) i katalizatorami w silnikach benzynowymi (CAT).

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Niska zawartość popiołu siarczanowego

Pomaga ograniczyć ilość osadów na filtrach cząstek stałych (DPF)

Niska zawartość siarki i fosforu

Pomaga zmniejszyć ryzyko zatrucia katalizatorów w silnikach benzynowych

Aktywne dodatki myjące

Przyczynia się do redukcji osadów i szlamu, aby zapewnić czystość silnika i przedłużyć okres jego trwałości eksploatacyjnej.

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Przyczynia się do spowolnienia starzenia się oleju, co umożliwia wydłużenie okresów między jego wymianami.

Doskonałe właściwości niskotemperaturowe

Szybki rozruch i ochrona w niskich temperaturach przyczyniają się do przedłużenia żywotności silnika

Spełnia najnowsze branżowe wymagania ze względu na zapłon LSPI dla silników z turbodoładowaniem z bezpośrednim wtryskiem benzyny.

Przyczynia się do zapobiegania awariom silnika wynikającym z przedwczesnego zapłonu przy niskich obrotach i wysokim momencie obrotowym.

 

Zastosowania

Mobil 1 ESP 5W-30 ma rekomendacje dla szerokiej gamy samochodów osobowych, SUV-ów i lekkich vanów. Jest przeznaczony jest do nowoczesnych, wysokosprawnych samochodów benzynowych, wysokoprężnych i hybrydowych firm Porsche, BMW, Volkswagen, Opel i Mercedes-Benz, a także do pojazdów japońskich i koreańskich, które wymagają oleju o klasie lepkości SAE 5W-30 i dowolnej specyfikacji, do której nadaje się ten olej, umożliwiając wydłużenie okresów pomiędzy wymiana oleju tam, gdzie zaleca to producent.

 

• Mobil 1 ESP 5W-30 to olej silnikowy o niskiej zawartości popiołu (mid SAPS), który przyczynia się do ochrony układów oczyszczania spalin zaprojektowanych w celu ograniczenia emisji. W pełni spełnia lub przewyższa wymagania standardu branżowego ACEA C3 i nadaje się do obsługi i ochrony silników oraz układów oczyszczania spalin w pojazdach wymagających zgodności z ACEA C2. Zapewnia jedynie potencjał oszczędności paliwa wymagany przez klasyfikację C3, a nie C2.

 

• Mobil 1 ESP 5W-30 spełnia lub przewyższa wymagania branżowego standardu API SP, przyczyniając się tym samym do rozwiązania problemu przedwczesnego zapłonu przy niskich prędkościach obrotowych silnika (LSP) i dlatego jest to olej preferowany dla nowoczesnych mniejszych silników benzynowych z bezpośrednim wtryskiem i turbodoładowaniem.

 

 • Mobil 1 ESP 5W-30 jest szczególnie przydatny do stosowania w ekstremalnych warunkach, w których konwencjonalny olej silnikowy często się nie sprawdza.

 

 • Olej Mobil 1 ESP 5W-30 nie jest zalecany dla silników dwusuwowych ani silników lotniczych, o ile nie zostanie zatwierdzony przez producenta silnika.

 

Należy sprawdzić klasy lepkości i specyfikacji zalecane w instrukcji obsługi pojazdu.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

BMW Longlife 04

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

OV 040 1547 – D30

OV 040 1547 – G30

Porsche C30

VW 504 00

VW 507 00

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

FIAT 9.55535-S3

ExxonMobil zaleca stosowanie tego produktu, gdy obowiązują wymagania ACEA C2.

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

API SP

ACEA C3

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Popiół siarczanowy, [% wag.], ASTM D874

0,8

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

234

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

67

Lepkość HTHS w 150ºC1x10(6) sek(-1), [mPa.s], ASTM D 4683

3,5

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,9

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,851

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

175

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

10-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.