Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Zaawansowany technologicznie, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30 jest najwyższej jakości syntetycznym olejem silnikowym zaprojektowanym, aby zapewnić wyjątkową czystość, ochronę przed zużyciem i doskonałą wydajność zarówno w samochodach na olej napędowym, jak i benzynę, pracujących w klimacie umiarkowanym lub gorącym. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 został przygotowany, aby przedłużyć żywotność i utrzymać efektywność systemów emisji spalin.

Mobil 1 sprawi, że Twój silnik będzie działał jak nowy!

 

Właściwości i zalety

Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30 stworzono w oparciu o opatentowaną kombinację najnowocześniejszych komponentów, które zapewniają wyjątkową skuteczność czyszczenia i ochronę przed zużyciem, w połączeniu z oszczędnością paliwa.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Niska zawartość popiołu siarczanowego

Przyczynia się do ograniczenia osadów na filtrach cząstek stałych (DPF)

Niska zawartość siarki i fosforu

Pomaga zmniejszyć ryzyko zatrucia katalizatorów wsilnikach benzynowych

Aktywne dodatki myjące

Redukcja osadów i szlamu przyczyniająca się do przedłużenia okresu eksploatacji silnika i zapewnienia jego czystości

Wyjątkowa stabilność termiczna i stabilność utleniania

Przyczynia się do zmniejszenia starzenia się oleju, co umożliwia wydłużenie okresów pomiędzy wymianami oraz odpowiednią ochronę silnika i pracę w krajach ogorącym klimacie

Udoskonalone właściwości cierne

Zapewnia oszczędność paliwa

Doskonałe właściwości niskotemperaturowe

Szybki rozruch i ochrona w niskich temperaturach przyczyniają się do przedłużenia żywotności silnika

 

Zastosowania

Mobil 1 ESP P 5W-30 ma rekomendacje dla szerokiej gamy samochodów osobowych, SUV-ów i lekkich vanów. Jest przeznaczony jest do nowoczesnych, wysokosprawnych samochodów benzynowych, wysokoprężnych i hybrydowych firm PSA (Peugeot, Citroen), Mercedes-Benz i General Motors, a także do pojazdów japońskich i koreańskich, które wymagają oleju o klasie lepkości SAE 5W-30 i dowolnej specyfikacji, do której nadaje się ten olej, umożliwiając wydłużenie okresów pomiędzy wymiana oleju tam, gdzie zaleca to producent.

 

Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30 zaprojektowano tak, aby był w pełni kompatybilny z najnowszymi filtrami cząstek stałych (DPF) i katalizatorami benzynowymi (CAT) oraz zapewniał niezrównaną wydajność i ochronę, co sprawia, że jest produktem preferowanym dla pojazdów pracujących w gorącym klimacie.

 

Należy sprawdzić klasy lepkości i specyfikacji zalecane w instrukcji obsługi pojazdu.

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt posiada następujące aprobaty:

GM dexos2

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

PSA B71 2290

PSA B71 2297

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

API CF

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SJ

API SL

API SM

API SN

ACEA C2

ACEA C3

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,8

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

64

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

239

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-48

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,846

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.