Mobil 1™ ESP X4 0W-40

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Zaawansowany syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil 1™ ESP X4 0W-40 to zaawansowany syntetyczny olej silnikowy zaprojektowany w celu zapewnienia doskonałej wydajności wysoko obciążonym silnikom, gwarantujący ich doskonałą czystość, ochronę przed zużyciem oraz wysoką wytrzymałość i oszczędność paliwa (1) (2).  Mobil 1™ ESP X4 0W-40 został specjalnie zaprojektowany, żeby przedłużyć czas pracy nowych, napędzanych benzyną pojazdów europejskich. Jest to najnowsza technologia opracowana w ramach współpracy nawiązanej z Porsche AG ponad 25 lat temu.

Właściwości i zalety

Mobil 1 ESP X4 0-40 jest przygotowany z wysokiej jakości zastrzeżonych komponentów tworząc formulację w pełni kompatybilną z najnowszymi filtrami cząstek stałych w silnikach benzynowych (GPF). Mobil 1 ESP X4 0W-40 został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić wyjątkową wydajność i ochronę silnika w połączeniu z zaawansowanymi korzyściami w zakresie oszczędności paliwa. Kluczowe właściwości i potencjalne korzyści (3) obejmują:

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Aktywne dodatki myjące

Przyczynia się do utrzymywania wyjątkowej czystość silnika i ogranicza wytrącanie się szlamu

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Pomaga ograniczyć starzenie się oleju w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przez cały okres między wymianami

Udoskonalone właściwości cierne

Przyczynia się do poprawy oszczędności paliwa

Doskonałe parametry pracy w niskich temperaturach

Szybki rozruch w niskich temperaturach i szybka ochrona silnika

Odporność filmu olejowego w wysokich temperaturach

Przyczynia się do doskonałego zabezpieczenia przed zużyciem**

Zastosowania

Mobil 1 ESP X4 0W-40 zalecany jest do wysokowydajnych silników benzynowych lub Diesla wyposażonych w GPF lub DPF (filtry cząstek stałych) oraz wybranych silników benzynowych, które nie mają GPF.

    • Mobil 1 ESP X4 0W-40 jest szczególnie zalecany do nowoczesnych silników o dużej mocy Audi, Bentley, Lamborghini, Mercedes AMG i Porsche, wymagających oleju o specyfikacji A40 / C40 / VW 511 00 / MB 229.52.(4)

    • Mobil 1 ESP X4 0W-40 nie nadaje się do pojazdów Porsche wymagających oleju silnikowego Mobil 1 z aprobatą C20, C30 lub C40 GT. Oleju Mobil 1™ ESP X4 0W-40 nie można używać w silnikach Porsche GT.  Do silników GT dostępny jest osobny produkt Mobil 1, Mobil 1™ C40 GT 0W-40.

Uwagi:

(1): według testów VW PV1496 FE.

(2): Rzeczywiste oszczędności zależą od typu pojazdu i silnika, temperatury zewnętrznej i ciśnienia barometrycznego, warunków jazdy oraz lepkości dotychczas stosowanego oleju silnikowego.

(3): Według specyfikacji i testów silnikowych producentów OEM.

(4): Należy zawsze sprawdzać zalecane przez producenta klasy lepkości i specyfikacje w instrukcji obsługi pojazdu.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Porsche C40

VW 511 00

MB-Approval 229.52

MB-Approval 229.51

Porsche A40

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

API CF

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SP

ACEA C3

FIAT 9.55535-S2

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 0W-40

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-54

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

230

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

72

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13,9

Lepkość HTHS w 150ºC1x10(6) sek(-1), [mPa.s],, ASTM D 4683

3,8

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,846

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

201

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych, o ile nie podano inaczej.

04-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.