Mobil 1™ FS 0W40

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Zaawansowany technologicznie, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil 1™ to wiodąca na świecie marka syntetycznych olejów silnikowych zapewniających maksymalną wydajność i ochronę.

 

Zaawansowany w pełni syntetyczny olej silnikowy Mobil 1 FS 0W-40 został opracowany z myślą o najnowszej technologii silników benzynowych i wysokoprężnych (bez filtrów benzyny lub cząstek stałych), zapewniając doskonałą, uniwersalną wydajność. Charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami czyszczącymi i ochroną przed zużyciem. Z olejem Mobil 1 FS 0W-40 silnik wciąż pracuje jak nowy w każdych warunkach jezdnych.

 

Właściwości i zalety

Mobil 1 FS 0W-40 stworzono w oparciu o opatentowaną formulację składającą się z najwyższej jakości syntetycznych olejów bazowych wzbogaconych precyzyjnie dobranym zrównoważonym pakietem dodatków uszlachetniających.

 

   • Spełnia lub przewyższa najnowsze wymagania producentów OEM i norm branżowych

 

  • Zapewnia doskonałe osiągi

 

  • Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami w niskich temperaturach, co zapewnia natychmiastowe smarowanie przy rozruchu zimnego silnika

 

  • Umożliwia zwiększenie oszczędności paliwa dzięki zmniejszonemu współczynnikowi tarcia

 

  • Zapewnia szybką ochronę, zmniejsza zużycie silnika i powstawanie osadów, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach jazdy

 

  • Charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami czyszczącymi w brudnych silnikach

 

Zastosowania

Dzięki szeroko zakrojonym pracom rozwojowym podjętymi wspólnie z najważniejszymi producentami sprzętu oraz zastosowaniem najnowocześniejszej technologii smarowania Mobil 1 FS 0W-40 jest zalecany dla wielu typów nowoczesnych pojazdów ze względu na doskonałą ochronę i osiągi, nawet w najtrudniejszych warunkach drogowych.

 

     •  Najnowsze technologie w konstrukcji silników takie jak turbosprężarki i układ wtrysku bezpośredniego w silnikach Diesla (bez filtrów cząstek stałych) i pojazdów o napędzie hybrydowym

 

     •  Silniki wyczynowe

 

     • Przeznaczony do zastosowania w różnych warunkach eksploatacyjnych, od tych łagodnych po najbardziej ekstremalne

 

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 229.3

MB-Approval 229.5

Porsche A40

VW 502 00

VW 505 00

Nissan Genuine Performances

AVTOVAZ (LADA)

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

API CF

VW 503 01

FIAT 9.55535-M2

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SN

API SM

API SL

API SJ

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4-16

AAE (STO 003) Group B7

AAE (STO 003) Group B6

Ford WSS-M2C937-A

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 0W-40

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

70,8

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

12,9

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-60

Lepkość strukturalna w MRV w -40ºC, [mPa.s,], ASTM D4684

21600

Lepkość HTHS w 150ºC1x10(6) sek(-1), mPa.s,, ASTM D 4683

3,6

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,1

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,34

Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D2896

12,6

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

226

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,846

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

01-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.