Mobil 1™ x1 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Zaawansowany technologicznie, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil 1™ to wiodąca na świecie marka syntetycznych olejów silnikowych zapewniających maksymalną wydajność i ochronę.

 

Zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy Mobil 1 x1 5W-30 zaprojektowano, aby Twój silnik wciąż pracował jak nowy, poprzez zapewnienie wyjątkowej ochrony przed zużyciem, właściwości czyszczących, oraz ogólnej efektywności. Mobil 1 x1 5W-30 spełnia lub przewyższa wymagania najbardziej wymagających standardów branżowych i przewyższa nasze konwencjonalne oleje. Technologia Mobil 1 jest standardowo stosowana w wielu różnych pojazdach, w tym wybranych pojazdach o wysokich osiągach.

 

Właściwości i zalety

Zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy Mobil 1 x1 5W-30 stworzono w oparciu o opatentowaną kombinację wysokiej jakości syntetycznych olejów bazowych wzbogaconą precyzyjnie zrównoważonym zestawem dodatków uszlachetniających. Klasa lepkości 5W-30 jest zalecana dla wielu nowych samochodów. Mobil 1 x1 5W-30 został wyjątkowo zaprojektowany, aby zapewnić niezrównaną jakość, właściwości czyszczące i ochronę silnika, przy spełnieniu wysokich wymagań norm jakości ILSAC GF-5.

•  Doskonałe ogólne właściwości smarne i ochrona przed zużyciem przy wielu różnych stylach jazdy.

•  Zapewnia szybszą ochronę dla zmniejszenia zużycia silnika i powstawania osadów nawet w bardzo ekstremalnych warunkach jazdy.

•  Zapewnia ochronę przed wysoką temperaturę i przyczynia się do przedłużenia żywotności turbosprężarki.

• Charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami czyszczącymi

•  Niezawodne smarowanie i ochrona przy rozruchu w niskich temperaturach

 

Zastosowania

Zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy Mobil 1 x1 5W-30 zaleca się do wielu typów nowoczesnych pojazdów, w tym wysokowydajnych silników benzynowych i wysokoprężnych (bez filtrów cząstek stałych DPF) z turbodoładowaniem i doładowaniem, wielozaworowych silników z wtryskiem paliwa stosowanych w samochodach osobowych, SUVach i lekkich samochodach dostawczych.

 

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada aprobaty następujących producentów:

GM dexos1:GEN2 Licensed

 

Produkt ten jest zalecany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

GM 6094M

GM 4718M

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SN PLUS

Ford WSS-M2C946-B1

Ford WSS-M2C929-A

ACEA A5/B5

API SN

Ford WSS-M2C946-A

ILSAC GF-5

ILSAC GF-6A

FORD WSS-M2C961-A1

API SN PLUS RESOURCE CONSERVING

API SN Resource Conserving

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,1

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

64,2

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

167

Gęstość w 15.6°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,85

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-45

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

230

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,8

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.