Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

W pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30 to w pełni syntetyczny, wysokowydajny olej silnikowy przeznaczony do silników benzynowych samochodów producentów amerykańskich, japońskich i koreańskich. Olej ten zaprojektowano, aby przyczyniał się do wydłużenia żywotność silnika oraz lepszej ochrony turbosprężarki i silnika w pojazdach w każdym wieku, przewyższając nasze konwencjonalne mieszanki syntetyczne. Zapewnia doskonałą ochronę przed osadami, rdzą i korozją silnika w trudnych warunkach i w niskich temperaturach oraz optymalną lepkość i płynność w szerokim zakresie temperatur. Jest odpowiedzią na wyzwania zakresie ochrony silnika i układu oczyszczania spalin charakterystyczne dla silników benzynowych o zmniejszonej pojemności, z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa.

 

Olej ten spełnia najnowsze standardy branżowe API i ILSAC wymagane przez japońskich i koreańskich konstruktorów samochodów, a także najnowsze standardy General Motors i Ford dla ich obecnych i starszych silników benzynowych.

 

Właściwości i zalety

Olej Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 zaprojektowano tak, aby przyczyniał się do*:

 

• oszczędności paliwa i kompatybilności z układami oczyszczania spalin, co razem przyczynia się do utrzymania emisji w granicach określonych przepisami

 

• zapobiegania występowaniu LSPI, gdy silnik pracuje na niskich obrotach i z wysokim momentem obrotowym

 

• ochrony silnika przed rdzą, korozją i zużyciem, a tym samym do wydłużenia jego żywotności

 

• utrzymywania czystości silnika dzięki doskonałej odporności oleju na utlenianie i ochronie przed tworzeniem się osadów

 

• utrzymywania sprawność silnika dzięki optymalnej lepkości i płynności oleju w niskich i wyższych temperaturach roboczych

 

*: Rzeczywiste osiągi zależą od typu pojazdu i silnika, warunków atmosferycznych i jazdy oraz poprzedniego oleju silnikowego i historii konserwacji.

 

Zastosowania

Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 nadaje się do różnych samochodów osobowych, SUV-ów i lekkich pojazdów użytkowych produkowanych przez General Motors, Ford, Chrysler, a także producentów japońskich i koreańskich.

 

• Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 zalecany jest do najnowszych i starszych modeli pojazdów General Motors i Ford ze względu na zapewnienie skutecznej ochrony turbosprężarki i czystości silnika.

 

• Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 zalecany jest do wszystkich japońskich lub koreańskich pojazdów benzynowych dla których wymaga się oleju 5W-30 na poziomie API lub ILSAC dowolnej kategorii.

 

Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 został sklasyfikowany przez „American Petroleum Institute" (API) jako „SP Resource Conserving" oraz przez „International Lubricant Standardization and Approval Committee" (ILSAC) jako GF-6A. Kategorie te określają oleje, które oprócz doskonałej ochrony silnika wykazują również zmniejszenie zużycia paliwa zgodnie z najnowszymi wymaganiami branżowymi. Standardy te są wstecznie kompatybilne z wcześniejszymi poziomami wydajności, takimi jak API SN Plus, SN, SM, SL i ILSAC GF-5, GF-4...

 

Zalecane klasy lepkości i specyfikacje należy sprawdzać w instrukcji obsługi pojazdu.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

GM dexos1:GEN3 Licensed

VW VWC 53034

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

FIAT 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C929-A

GM 6094M

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SP

Zasobooszczędność (Resource Conserving) API SP

ILSAC GF-6A

Chrysler MS-6395

Ford WSS-M2C946-A

Ford WSS-M2C946-B1

FORD WSS-M2C961-A1

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-39

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

235

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

61,1

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

168

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,847

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

10,7

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

04-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.