Mobil Super 3000 Formula P 5W30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Wysokiej jakości olej silnikowy

Opis produktu

Seria syntetycznych olejów silnikowych Mobil Super™ 3000 została opracowana z myślą o zapewnieniu wyjątkowej ochrony.

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 to wysokowydajny olej silnikowy o niskiej zawartości popiołu. Został zaprojektowany, aby wydłużyć trwałość eksploatacyjną i utrzymać wydajność układów redukcji emisji spalin w silnikach zarówno wysokoprężnych, jak i benzynowych. Nadaje się do samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów użytkowych i dostawczych.

Produkt ten zaleca się do stosowania w pojazdach marki Peugeot i Citroën oraz w wielu innych samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych europejskich producentów wymagających spełnienia lub przekroczenia specyfikacji ACEA C2.

Właściwości i zalety

Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30 zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem w wysokich i niskich temperaturach oraz większą czystość silnika.

Główne właściwości i zalety:

•  Niska zawartość popiołu oraz niska zawartość fosforu i siarki przyczyniają się do przedłużenia trwałości eksploatacyjnej i utrzymania sprawności układów redukcji emisji zarówno w silnikach Diesla, jak i benzynowych.

•  Kompatybilny z filtrami cząstek stałych i katalizatorami.

•  Przyczynia się do oszczędności paliwa (zgodnie z ACEA C2).

•  Doskonałe właściwości niskotemperaturowe zapewniają niezawodne i szybkie uruchamianie silnika i ochronę układu elektrycznego w niskich temperaturach.

•  Wysoka skuteczność ochrony przed zużyciem (zgodnie z ACEA).

•  Aktywne czynniki czyszczące pomagają zapobiegać odkładaniu się osadów i szlamów oraz umożliwiają długą i czystą eksploatację silnika.

Zastosowania

Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30 zaleca się do stosowania w wielu nowoczesnych silnikach samochodowych, zwłaszcza w wysokowydajnych silnikach benzynowych, silnikach wysokoprężnych z wtryskiem i turbo doładowaniem z zasilaniem typu common rail oraz innych silnikach wysokoprężnych najnowszych samochodów osobowych, SUV-ów i lekkich pojazdów dostawczych.

    •  W samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych lub dostawczych Peugeot-Citroën

    •  W samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych lub dostawczych, takich jak furgonetki Iveco i Fiat, z wymaganiem przestrzegania specyfikacji ACEA C2

    •  Silniki benzynowe oraz silniki wysokoprężne z filtrami cząstek stałych (DPF) i katalizatorami

    •  Normalne do okazjonalnie cięższych warunki pracy (wliczając w tym jazdę w trybie miejskim)

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji. Nie jest zalecany do stosowania w silnikach dwusuwowych ani lotniczych, chyba że zostanie dopuszczony przez ich producentów.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

PSA B71 2290

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA C2

FIAT FIAT 9.55535-S1

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,853

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

57

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

9,9

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

160

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-39

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

234

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

04-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.