Mobil Super™ 3000 Formula RN 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Mobil Passenger Vehicle Lube, Polska

Opis produktu

Mobil Super™ 3000 Formula RN 5W-30  jest syntetycznym, wysokiej jakości olejem silnikowym o niskiej zawartości popiołu, opracowanym zgodnie z RN17, najnowszą specyfikacją Renault dla nowoczesnych pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi.  Szczególnie nadaje się do przedłużania trwałości eksploatacyjnej i utrzymywania wydajności filtrów cząstek stałych i reaktorów katalitycznych w pojazdach z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi wprowadzanych do obrotu od połowy 2018 r., aby sprostać najnowszym europejskim przepisom dotyczącym emisji.

 

Właściwości i zalety

• Nadaje się do większości silników benzynowych i wysokoprężnych w samochodach osobowych i lekkich samochodach dostawczych marki Renault.

 

•  Przyczynia się do utrzymania sprawności systemów emisji spalin zarówno w pojazdach z silnikami Diesla, jak i benzynowymi.

 

• Przyczynia się do utrzymania silnika w czystości, bez osadów, co zapewnia optymalną wydajność i długa trwałość eksploatacyjną.

 

•  Umożliwia przedłużoną eksploatację w podwyższonych temperaturach bez szkodliwego oksydacyjnego gęstnienia i degradacji oleju.

 

• Zapewnia doskonałą płynność w niskich temperaturach umożliwiając łatwe uruchamianie silnika w zimie i szybką cyrkulację oleju w silniku i ochronę wszystkich jego elementów.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

RENAULT RN17

MB-Approval 226.52 
 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA C3

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Wygląd, AMS 1738

Ciecz, bursztynowa

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

64,4

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

12,3

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens, [°C], ASTM D93

212

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,8

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,08

Zawartość siarki, % masy, ASTM D 2622

0,2

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,852

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.