Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

W pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Seria syntetycznych olejów silnikowych Mobil Super™ 3000 została stworzona w celu zapewnienia wyjątkowej ochrony.

 

Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30 to wysokowydajny olej silnikowy o małej zawartości popiołu, zaprojektowany aby sprostał surowym wymaganiom przedłużonej trwałości eksploatacyjnej, a jednocześnie nadal przyczyniał się do utrzymania doskonałej czystości silnika. Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 zapewnia doskonałą wydajność w wysokich i niskich temperaturach oraz ochronę przed zużyciem i większą czystość silnika.

 

Produkt ten jest zalecany do stosowania w pojazdach Volkswagena oraz w wielu europejskich samochodach osobowych i lekkich samochodach dostawczych, takich jak BMW, Mercedes ze specyfikacją oleju opartą na bazie podstawowej normy ACEA C3.

 

Właściwości i zalety

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem w wysokich i niskich temperaturach oraz większą czystość silnika.

 

Główne właściwości i zalety:

• Wydłużony okres międzyobsługowy zgodnie z wymaganiami VW, MB, BMW

• Kompatybilność z filtrami cząstek stałych i konwerterami katalitycznymi

Zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem w wysokich i niskich temperaturach

• Poprawia czystość wnętrza silnika, co utrzymuje jego sprawność przez cały okres użytkowania pojazdu.

• Szybka cyrkulacja i ochrona oleju

 

Zastosowania

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 zaprojektowano, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych (Euro 6 lub wcześniejszych) silników wysokoprężnych i benzynowych z turbodoładowaniem, wyposażonych w filtry cząstek stałych lub katalizatory.

     •  Samochody osobowe i lekkie pojazdy użytkowe lub dostawcze Volkswagen (olej ten spełnia najnowsze wymagania grupy VW dla silników, dla których wymagane jest przedłużenie okresów pomiędzy wymianą oleju) Ten olej silnikowy jest również zalecany do wielu pojazdów BMW i MB.

     •  Samochody osobowe i lekkie pojazdy użytkowe lub dostawcze, dla których wymaga się przestrzegania specyfikacji ACEA C3 ze względu na stosowanie filtrów GPF lub DPF.

     •  Silniki benzynowe oraz wysokoprężne z filtrami cząstek stałych (DPF) i konwertorami katalitycznymi.

     •  Normalne warunki pracy oraz warunki okresowo cięższe (w tym jazda w ruchu miejskim)

 

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

VW 507 00

VW 504 00

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.31

BMW Longlife 04
Porsche C30 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SN

ACEA C3 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

65,5

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,65

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

236.

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,852

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,8

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,08

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-45

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

04-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.