Mobil Super™ 3000 X1 5W-40

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Wysokiej jakości w pełni syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych

Opis produktu

Produkt Mobil Super™ 3000 x1 5W-40 jest w pełni syntetycznym olejem, który zapewnia długą żywotność silnika w samochodach różnego typu i wieku, zapewniając ochronę w szerokim zakresie temperatur.

 

Właściwości i zalety

Oleje Mobil Super 3000 mają ustaloną markę w branży, tak więc stosujący go kierowcy mogą liczyć na to, że zapewniają swym pojazdom należytą ochronę. Mobil Super 3000 x1 5W-40 zapewnia:

 

• lepszą ochronę w wysokich temperaturach

• lepszą ochronę przy rozruchu na zimno

• lepszą czystość silnika i ochronę przed powstawaniem szlamów

• lepszą ochronę przed zużyciem

 

Zastosowania

Produkty Mobil Super 3000 zostały opracowane tak, aby zapewnić kierowcom ochronę i sprawność silnika lepszą niż przy stosowaniu konwencjonalnych lub półsyntetycznych olejów. ExxonMobil zaleca produkt Mobil Super™ 3000 x1 5W-40, jeśli systematycznie są trudne warunki jazdy i olej może przyczynić się do zmniejszenia uszkodzeń spowodowanych wysokim obciążeniem silnika:

 

     •  W samochodach osobowych, pojazdach typu SUV i samochodach dostawczych

     •  W silnikach benzynowych oraz wysokoprężnych bez filtrów cząstek stałych (DPF)

     •  W silnikach wysokowydajnych z turbodoładowaniem i wtryskiem bezpośrednim

     •  Do jazdy po trasach szybkiego ruchu i w ruchu miejskim

     •  W normalnych i okazjonalnie ciężkich warunkach jazdy

 

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Porsche A40

PSA B71 2296

RENAULT RN0700

RENAULT RN0710

VW 502 00

VW 505 00

MB-Approval 229.3

AVTOVAZ (LADA)

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

API CF

FIAT 9.55535-G2

ACEA A3/B3-16

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA A3/B4

API SL

API SM

API SN

Fiat 9.55535-M2

AAE (STO 003) Group B6

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-40

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

79

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,847

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-39

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

236

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.