Mobil 1™ Racing 4T

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Zaawansowany wielosezonowy olej syntetyczny do czterosuwowych silników motocyklowych

Opis produktu

Mobil 1™ Racing 4T to zaawansowany olej do czterosuwowych silników motocyklowych. Produkt ten przyczynia się do zapewnienia wyjątkowych osiągów dzisiejszych motocykli wyczynowych. Pomoże utrzymać silniki czterosuwowe w czystości, chroniąc je nawet w ekstremalnych warunkach pracy.

 

Właściwości i zalety

Mobil 1 Racing 4T łączy w sobie wysokiej jakości syntetyczne oleje bazowe z precyzyjnie wyważonym zestawem dodatków uszlachetniających, aby zapewnić wyjątkową czystość silnika, doskonałą ochronę przed zużyciem w wysokich temperaturach i bardzo skuteczną ochronę przed korozją. Stosowanie oleju Mobil 1 Racing 4T pomaga utrzymać maksymalną moc wyjściową dzięki naturalnie wysokiej skuteczności i ochronie zapewnianej przez technologię syntetyczną. Ten specjalnie zaprojektowany olej silnikowy do motocykli przyczynia się do zapewnienia niezrównanych osiągów w trudnych warunkach eksploatacyjnych przez cały rok, przy jeździe w każdych warunkach terenowych od łagodnych do ciężkich, a także na torze wyścigowym. Najważniejsze właściwości i potencjalne korzyści to:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Zoptymalizowane właściwości smarne

Stała moc dzięki zmniejszeniu strat na skutek tarcia

Ogólnie zoptymalizowany stosunek wydajności silnika do oszczędności paliwa

Wyjątkowa ochrona przed zużyciem

Przyczynia się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej silnika

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Ochronna warstwa płynu utrzymująca się we wszystkich temperaturach roboczych minimalizuje tworzenie się osadów, zwłaszcza w wysokich temperaturach w silnikach chłodzonych powietrzem

Wyróżniające się właściwości w niskich temperaturach

Skuteczne smarowanie w niskich temperaturach otoczenia ułatwia rozruch, szybka ochronę przed zużyciem i zmniejsza obciążenie układów rozruchowych.

Doskonałe właściwości detergencyjno-dyspergujące

Wyróżniająca się czystość oraz płynna i niezawodna praca silnika

Skuteczna ochrona przed rdzewieniem i korozją

Długa trwałość eksploatacyjna krytycznych elementów rozrządu zaworowego i łożysk

 

Zastosowania

Mobil 1 Racing 4T szczególnie zaleca się do smarowania czterosuwowych silników motocyklowych w motocyklach wyczynowych.

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

10W-40

15W-50

Klasa lepkości

SAE 10W-40

SAE 15W-50

Lepkość względna CCS w 25°C, [mPa.s], ASTM D5293

4640

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,86

0,86

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens, [°C], ASTM D93

212

204

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

13,1

16,9

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

82

114

Lepkość strukturalna w MRV w -30ºC, [mPa.s,], ASTM D4684

11700

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-45

-39

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

161

161

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

08-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.