Mobil 1™ 10W-60

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil 1 to wiodąca na świecie marka syntetycznych olejów silnikowych zapewniających maksymalną jakość i ochronę.

 

Zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy Mobil 1 10W-60 opracowano, aby sprostać specyficznym wymaganiom starszych pojazdów, o przebiegu nawet powyżej 150 000 km. Olej Mobil 1 10W-60 nadaje się również do stosowania w silnikach o wysokich osiągach i pojazdów sportowych wymagających olejów silnikowych o wysokiej lepkości.

 

Właściwości i zalety

Zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy Mobil 1 10W-60 składa się z oryginalnej kombinacji wysokiej jakości syntetycznych olejów bazowych wzbogaconej precyzyjnie zrównoważonym zestawem dodatków uszlachetniających. Olej Mobil 1 10W-60 opracowano, aby zapewnić długotrwałą ochronę w silnikach o większych przebiegach, a tym samym długą trwałość eksploatacyjną pojazdu.

•  Dodatkowe środki zwiększające elastyczność uszczelek, co zapobiega wyciekom oleju.

•  Zapewnia wyjątkową czystość i usuwa istniejący osad

•  Niezrównana/ doskonała grubość filmu olejowego dla dodatkowej ochrony w starszych silnikach

•  Wysoka lepkość, aby zmniejszyć wypalanie się oleju w starszych silnikach

•  Więcej dodatków przeciwzużyciowych, które przyczyniają się do ochrony zużytych silników

•  Wysokiej jakości oleje bazowe dla doskonałej i wszechstronnej ochrony przed zużyciem

 

Zastosowania

Olej Mobil 1 10W-60 zaprojektowano, aby zapewnić dodatkową ochronę, jakiej mogą wymagać starsze silniki. Nadaje się do większości starszych pojazdów zarówno z silnikami benzynowymi, jak i Diesla (bez filtra cząstek stałych).

     •  Starsze pojazdy

     •  Prawie wszystkie warunki eksploatacyjne, od łagodnych po ekstremalne

     •  Idealny produkt do zastosowań wyścigowych

 

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

API CF

MB 229.1

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SN

API SM

API SL

API SJ

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4-16

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 10W-60

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,855

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

234

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

22,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

156

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

01-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.