Mobil 1™ ESP LV 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Zaawansowany technologicznie, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil 1 ™ ESP LV 0W-30 to najwyższej jakości, w pełni syntetyczny olej silnikowy zaprojektowany specjalnie w celu zapewnienia wyjątkowych osiągów silnika.

 

Właściwości i zalety

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Niska lepkość, zaawansowana technologicznie, w pełni syntetyczna receptura

Większa wydajność silnika i oszczędność paliwa

Aktywne dodatki myjące

Redukuje powstawanie osadów i szlamów, dzięki czemu łatwiej utrzymuje silnik w czystości

Znakomita stabilność termiczna i oksydacyjna

Odporny na rozkład termiczny w celu zapewnienia długotrwałej ochrony

Doskonałe parametry pracy w niskich temperaturach

Doskonały zimny start i szybkie smarowanie w niskich temperaturach zapewniają ochronę przed zużyciem

Zbilansowany pakiet dodatków

Doskonałe właściwości smarne i ochrona przed zużyciem

 

Zastosowania

Mobil 1 ESP LV 0W-30 przeznaczony jest do nowoczesnych, wysokosprawnych samochodów benzynowych, wysokoprężnych i hybrydowych firm BMW, Volvo i Mercedes-Benz a także do pojazdów japońskich i koreańskich, które wymagają oleju o klasie lepkości SAE 0W-30 i dowolnej specyfikacji, do której nadaje się ten olej, umożliwiając wydłużenie okresów pomiędzy wymiana oleju tam, gdzie zaleca to producent.

 

• Mobil 1 ESP LV 0W-30, oparty na niskopopiołowej, syntetycznej technologii firmy Mobil, spełnia lub przekracza wymagania branżowej normy ACEA C2 i lepiej ochroni układy oczyszczania spalin przeznaczone do ograniczenia emisji z silnika.

 

• Mobil 1 ESP LV 0W-30 nie jest zalecany dla silników dwusuwowych ani silników lotniczych, o ile nie zostanie zatwierdzony przez producenta silnika.

 

Należy sprawdzić klasy lepkości i specyfikacji zalecane w instrukcji obsługi pojazdu.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

BMW Longlife 12 FE

VOLVO 95200377

MB-Approval 227.61

MB-Approval 229.61

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

Spełnienia wymogów próby silnika FORD WSS-M2C920-A

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

Wymagania API SN dot. testów silnikowych

API SL

ACEA C2

ACEA A5/B5

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 0W-30

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

9,7

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

180

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,8

Lepkość HTHS, [mPa.s] w 150ºC, ASTM D 4683

3,0

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-51

Temperatura zapłonu, [°C], ASTM D93

200

Gęstość w 15.6°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,8429

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

10-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.