Mobil 1™ ESP X3 0W-40

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Zaawansowany technologicznie, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil 1™ ESP X3 0W-40 to najwyższej jakości syntetyczny olej silnikowy zaprojektowany w celu zapewnienia doskonałej wydajności wysoko obciążonym silnikom, gwarantujący ich doskonałą czystość, ochronę przed zużyciem oraz wysoką wytrzymałość i oszczędność paliwa*.  Mobil 1 ESP X3 0W-40 to produkt najnowszej technologii opracowany we współpracy z Porsche, jednym z naszych kluczowych europejskich producentów oryginalnego wyposażenia (OEM). Mobil 1 ESP X3 0W-40 został specjalnie zaprojektowany, żeby przedłużyć czas pracy nowych, napędzanych benzyną pojazdów europejskich.

 

* w porównaniu do Mobil 1 ESP Formula 5W-30 / Mobil 1 ESP 5W-30

 

Właściwości i zalety

Mobil 1 ESP X3 0-40 jest przygotowany z wysokiej jakości zastrzeżonych komponentów tworząc formulację w pełni kompatybilną z najnowszymi filtrami cząstek stałych w silnikach benzynowych (GPF). Mobil 1 ESP X3 0W-40 został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić wyjątkową wydajność i ochronę silnika w połączeniu z zaawansowanymi korzyściami w zakresie oszczędności paliwa. Kluczowe właściwości i potencjalne korzyści obejmują:

** na podstawie specyfikacji i testów silnikowych producentów OEM

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Aktywne dodatki myjące

Zapobiega odkładaniu się osadów, przez co wydłuża czas pracy silnika**

Zapewnia wyjątkową czystość silnika i ogranicza wytrącanie się szlamu

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Pomaga ograniczyć starzenie się oleju w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przez cały okres między wymianami

Udoskonalone właściwości smarne

Zapewnia lepszą oszczędność paliwa w porównaniu zproduktem Mobil 1 ESP Formula 5W-30

Doskonałe właściwości niskotemperaturowe

Szybkie działanie w niskich temperaturach zapewnia ochronę podczas rozruchu

Ochrona przed zużyciem

Zapewnia doskonałe zabezpieczenie przed zużyciem**

 

Zastosowania

Mobil 1 ESP X3 0W-40 jest zalecany do wysoko wysilonych silników wymagających filtrów cząstek stałych (GPF).

     Mobil 1 ESP X3 0W-40 może być stosowany tylko w pojazdach, do których jest rekomendowany. Produkt nie jest wstecznie kompatybilny z olejami do silników wymagających specyfikacji A40, C30 lub C20.***

 

*** Należy zawsze sprawdzać zalecane przez producenta klasy lepkości i specyfikacje w instrukcji obsługi pojazdu.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Porsche C40

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

GM dexos2

VW 511 00

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA C3

FIAT 9.55535-S2

API SN PLUS

API SN

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

 

Klasa lepkości

SAE 0W-40

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,846

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

230

Lepkość HTHS w 150ºC1x10(6) sek(-1), [mPa.s],, ASTM D 4683

3,8

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,1

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-48

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

204

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.