Mobil 1™ Peak Life 5W-50

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Zaawansowany technologicznie, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil 1™ jest wiodącą na świecie marką syntetycznych olejów silnikowych zapewniających najlepsze osiągi i wyjątkową ochronę silnika.

Mobil 1 Peak Life 5W-50 jest naszym sprawdzonym w eksploatacji i godnym zaufania produktem, która zapewnia doskonałe działanie i osiągi silnika we wszystkich warunkach eksploatacji.

 

Właściwości i zalety

Mobil 1 Peak Life 5W-50 zapewnia doskonałą ochronę przeciwzużyciową silnika. Został starannie zaprojektowany, aby ograniczyć zużycie silnika poprzez zminimalizowanie powstawania osadów i szlamu, które gromadzą się w miarę eksploatacji pojazdu.

 • Posiada doskonale dobrany zestaw dodatków w celu minimalizacji tworzenia się osadów i szlamu co przyczynia się do spowolnienia zużycia silnika
 • Zawiera antyoksydanty, które przyczyniają się do wydłużenia trwałość oleju
 • Zrównoważona formulacja przyczynia się do zapewnienia doskonałej wydajności silnika przez cały okres jego eksploatacji
 • Doskonałej jakości oleje bazowe w połączeniu z precyzyjnie dobranym pakietem dodatków zapewniają doskonałą ochronę przed zużyciem we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.
 • Szeroki zakres klasyfikacji lepkości przyczynia się do zapewnienia ochrony zarówno
  w wysokich jaki i niskich temperaturach.
 • Gruby film olejowy dostarcza dodatkową ochronę nieco starszych silników

 

Zastosowania

Dzięki swej zrównoważonej technologii, olej Mobil 1 Peak Life 5W-50 doskonale sprawdza się
i nadaje się do praktycznie wszystkich rodzajach pojazdów i w różnych warunkach eksploatacyjnych. Zastosowania obejmują:

 • Prawie wszystkie technologie silnikowe
 • Pojazdy starszego typu
 • Silniki wysokowydajne
 • Prawie wszystkie warunki eksploatacyjne.

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil 1 Peak Life 5W-50 spełnia lub przewyższa następujące wymagania:

 

API SN, SM, SL

X

ACEA A3/B3, A3/B4

X

Lexus LFA Service Fill

X

 

Mobil 1 Peak Life 5W-50posiada następujące aprobaty producentów:

 

VW 501 01 / 505 00

X

Porsche A40

X

MB-Approval 229.1

X

MB-Approval 229.3

X

 

W ocenie ExxonMobil Mobil 1 Peak Life 5W-50 spełnia wymagania następującego poziomu jakości:

 

API CF

X

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil 1 Peak Life 5W-50

 

Lepkość, cSt ASTM D 445

 

w temp. 40ºC

108

w temp. 100º C

17,5

Wskaźnik lepkości

180

Popiół siarczanowy, wt% (ASTM D874)

1,3

Fosfor, wt% (ASTM D4951)

0,1

Temp. zapłonu, °C (ASTM D92)

231

Gęstość w 15,6 °C, g/ml (ASTM D4052)

0,85

Całkowita liczba zasadowa (ASTM D2896)

11,8

Graniczna temperatura pompowalności MRV w temp -35ºC cP (ASTM D4684)

29,244

Lepkość HTHS, mPa•s w temp. 150ºC (ASTM D4683)

4,4

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS).  Karty charakterystyki można uzyskać na żądanie u dystrybutora lub przez Internet bądź też będą one dostarczone klientom przez sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Produkt nie powinien być używany do celów innych niż wyznaczone. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska. 

Logo firmy Mobil, znak graficzny Mobil 1 oraz wizerunek Biegnącego Pegaza są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.