Mobil ATF 220

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Płyn do automatycznych skrzyń biegów

Opis produktu

Mobil ATF 220 to wysokiej jakości płyn do automatycznych skrzyń biegów w starszych pojazdach o specyfikacji Dexron IID. Stosowany także jako płyn hydrauliczny w szczególnych zastosowaniach.

 

Właściwości i zalety

Formulacja Mobil ATF 220 składa się z wysokiej jakości konwencjonalnych olejów bazowych w połączeniu ze specjalnym pakietem dodatków uszlachetniających, w tym dodatkami poprawiającymi wskaźnik lepkości, przeciwutleniaczami i środkami zapobiegającymi pienieniu się zapewniającymi niewielkie i kontrolowane tarcie/zużycie. Produkt ten zapewnia doskonałe wrażenia z jazdy nawet w szerokim zakresie jej warunków w wielu różnych samochodach sprzed 1994 roku. Najważniejsze cechy i zalety:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Dobra stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Odporny na tworzenie się laków, szlamów i osadów, utrzymujący czystość i sprawność przekładni przez cały okres eksploatacji

Dobra ochrona przed zużyciem

Spełnia wymagania dotyczące zużycia, co wydłuża trwałość eksploatacyjną przekładni.

Doskonała płynność w niskich temperaturach.

Przyczynia się do poprawy rozruchu oraz czystego i szybkiego smarowania w niskich temperaturach otoczenia

Skuteczne ograniczenie pienienia się

Trwale płynna zmiana biegów oraz zmniejszona utrata płynu w trudnych warunkach eksploatacyjnych

Kompatybilny ze wszystkimi popularnymi materiałami uszczelniającymi stosowanymi w przekładniach typu IID

Trwałe i skuteczne zapobieganie wyciekom

 

Zastosowania

Mobil ATF 220 zaleca się do niektórych automatycznych i ręcznych skrzyń biegów w samochodach osobowych i lekkich ciężarówkach o specyfikacji osiągów na poziomie Dexron IID, a także do powiązanych układów wspomagania kierownicy. Nadaje się również do stosowania w niektórych specjalnych układach hydraulicznych w sprzęcie rolniczym i innych instalacjach o podobnych wymaganiach dotyczących płynów. Zaleca się, aby użytkownik zapoznał się z wymaganiami producenta. Inne zastosowania to między innymi:

     •  Przekładnie, wspomaganie systemu kierowniczego i inne układy hydrauliczne w pojazdach terenowych i maszynach roboczych wymagające zastosowania płynu Dexron IID lub Allison C-4.

     •  Przemysłowe układy hydrauliczne i ich komponenty

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MAN 339 Typ V1

MAN 339 Typ Z1

MB-Approval 236.7

VOITH TURBO H55.6335.xx

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 11A

ZF TE-ML 14A

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

Allison C-4

CATERPILLAR TO-2

Ford ESR-M2C163-A2

GM DEXRON II

GM Type A Suffix A

Renk Doromat

VOLVO 97340

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

Lepkość Brookfielda w -40°C, mPa.s, ASTM D2983

33000

Barwa, wygląd

Czerwona

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,870

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

200

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

7,0

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

37,0

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-44

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

153

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.