Mobil Super™ 2000 X1 10W-40

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Półsyntetyczny olej silnikowy klasy Premium.

Opis produktu

Oleje silnikowe Mobil Super™ 2000 to najwyższej jakości oleje silnikowe stworzone w celu zapewnienia doskonałego poziomu ochrony.

 

Mobil Super 2000 x1 10W-40 przeznaczony jest do jazdy w ruchu miejskim pojazdów z silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi, w tym samochodów osobowych, lekkich pojazdów użytkowych i dostawczych w szerokim zakresie temperatur. Dobra ochrona przed zużyciem i czystość silnika przyczyniają się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej silnika.

 

Właściwości i zalety

Mobil Super 2000 x1 10W-40 zapewnia:

•  Skuteczną ochronę przed szlamem

•  Dobrą czystość silnika

•  Solidną ochronę przed zużyciem

• Ochronę w wysokich temperaturach

 

Zastosowania

Produkty Mobil Super 2000 zostały opracowane z myślą o kierowcach, którzy stosują je w silnikach swoich pojazdów, aby uzyskać ochronę i sprawność silnika lepszą niż przy stosowaniu konwencjonalnych lub półsyntetycznych olejów. Mobil Super 2000 x1 10W-40 zaleca się do stosowania:

 

     • W silnikach starszego typu

     • W silnikach benzynowych oraz silnikach wysokoprężnych bez filtrów cząstek stałych (DPF)

     ・W samochodach osobowych, SUV-ach, lekkich pojazdach użytkowych i dostawczych

     • Do jazdy po trasach szybkiego ruchu i w ruchu miejskim

     • W normalnych i okazjonalnie ciężkich warunkach jazdy

 

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt posiada następujące aprobaty:

VW 501 01

VW 505 00

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

API CF

MB 229.1

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SL

API SM

API SN

API SJ

API SN PLUS

ACEA A3/B3

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 10W-40

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,867

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

234

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

95

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-33

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

04-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.