Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

W pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Seria syntetycznych olejów silnikowych Mobil Super™ 3000 została stworzona w celu zapewnienia wyjątkowej ochrony.

 

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 to najwyższej jakości olej silnikowy o niskiej zawartości popiołu. Został zaprojektowany, aby wydłużyć trwałość eksploatacyjną i utrzymać wydajność układów redukcji emisji spalin w silnikach zarówno wysokoprężnych, jak i benzynowych. Nadaje się do samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów użytkowych i dostawczych.

 

Produkt ten zaleca się do stosowania w pojazdach marki Peugeot i Citroen oraz w wielu innych samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych europejskich producentów wymagających spełnienia lub przekroczenia specyfikacji ACEA C2.

 

Właściwości i zalety

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem w wysokich i niskich temperaturach oraz większą czystość silnika.

 

Główne właściwości i zalety:

 

•  Niskie zawartości popiołu, fosforu i siarki przyczyniają się do przedłużenia trwałości eksploatacyjnej i utrzymania sprawności układów redukcji emisji zarówno w wysokoprężnych jak i benzynowych silnikach.

 

•  Kompatybilny z filtrami cząstek stałych i katalizatorami.

 

•  Przyczynia się do oszczędności paliwa (zgodnie z ACEA C2).

 

•  Doskonałe właściwości niskotemperaturowe zapewniają niezawodne i szybkie uruchamianie silnika i ochronę układu elektrycznego w niskich temperaturach.

 

•  Wysoka skuteczność ochrony przed zużyciem.

 

•  Aktywne czynniki czyszczące ograniczają odkładanie się osadów i szlamów, co umożliwia przedłużenie trwałości eksploatacyjnej silnika i utrzymywanie go w czystości.

 

Zastosowania

Mobil Super 3000 Formuła P 5W-30 zaleca się do stosowania w wielu nowoczesnych silnikach samochodowych, zwłaszcza w wysokowydajnych silnikach benzynowych, silnikach wysokoprężnych z wtryskiem i turbo doładowaniem z zasilaniem typu common rail oraz innych silnikach wysokoprężnych najnowszych samochodów osobowych, SUV-ów i lekkich pojazdów dostawczych.

 

     •  W samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych lub dostawczych Peugeot-Citroen

 

     •  W samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych lub dostawczych, takich jak furgonetki Iveco i Fiat, z wymaganiem przestrzegania specyfikacji ACEA C2

 

     • Silniki benzynowe oraz silniki wysokoprężne z filtrami cząstek stałych (DPF) i katalizatorami

 

     • Normalne warunki pracy oraz warunki okresowo cięższe (wliczając w tym jazdę w trybie miejskim)

 

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji. Nie jest zalecany do stosowania w silnikach dwusuwowych ani lotniczych, chyba że zostanie dopuszczony przez ich producentów.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten został dopuszczony przez następujących producentów urządzeń::

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290

  

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA C2

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,85

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

226

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

10,5

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

60

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,08

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-39

Popiół siarczanowy, % wag., ASTM D874

0,7

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

12-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.