Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

W pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Seria syntetycznych olejów silnikowych Mobil Super™ 3000 została stworzona w celu zapewnienia wyjątkowej ochrony.

 

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 to wysokowydajny olej silnikowy o niskiej zawartości popiołu, zaprojektowany, aby przyczynić się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej i utrzymania wydajności układów redukcji emisji spalin w silnikach zarówno wysokoprężnych, jak i benzynowych samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów użytkowych i dostawczych.

 

Produkt ten zaleca się do stosowania w pojazdach marki Peugeot i Citroen oraz w wielu europejskich samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych, w których wymaga się spełnienia lub przekroczenia wymagań specyfikacji ACEA C2 lub A5/B5.

 

Właściwości i zalety

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem w wysokich i niskich temperaturach oraz większą czystość silnika.

 

Główne właściwości i zalety:

•  Niska zawartość popiołu oraz niska zawartości fosforu i siarki przyczyniają się do przedłużenia trwałości eksploatacyjnej i utrzymania sprawności układów redukcji emisji zarówno w silnikach Diesla, jak i benzynowych.

•  Kompatybilny z filtrami cząstek stałych i katalizatorami.

•  Przyczynia się do oszczędności paliwa (zgodnie z ACEA C2, A5/B5).

•  Doskonałe właściwości niskotemperaturowe zapewniają niezawodne i szybkie uruchamianie silnika i ochronę układu elektrycznego w niskich temperaturach.

•  Wysoka wydajność ochrony przed zużyciem.

•  Aktywne czynniki czyszczące ograniczają odkładanie się osadów i szlamów, co umożliwia przedłużenie trwałości eksploatacyjnej silnika i utrzymywanie go w czystości.

 

Zastosowania

Mobil Super 3000 Formuła P 5W-30 zaleca się do stosowania w wielu nowoczesnych silnikach samochodowych, zwłaszcza w wysokowydajnych silnikach benzynowych, silnikach wysokoprężnych z wtryskiem i turbo doładowaniem z zasilaniem typu common rail oraz innych silnikach wysokoprężnych najnowszych samochodów osobowych, SUV-ów i lekkich pojazdów dostawczych.

 

     •  W samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych lub dostawczych Peugeot-Citroen

     •  W samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych lub dostawczych, dla których wymaga się przestrzegania specyfikacji ACEA A5/B5, takich jak furgonetki Iveco i Fiat.

     • W silnikach benzynowych oraz silnikach wysokoprężnych z filtrami cząstek stałych (DPF) i katalizatorami

     • W normalnych warunkach pracy oraz w warunkach okresowo ciężkich (w tym do jazdy w ruchu miejskim)

 

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji. Nie jest zalecany do stosowania w silnikach dwusuwowych ani silnikach lotniczych, chyba że zostanie dopuszczony przez ich producentów.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten został dopuszczony przez następujących producentów urządzeń::

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290

 

TProdukt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

API CF

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SN

ACEA C2

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30  
Lepkość kin., ASTM D 445  
cSt w temp. 40ºC 60
cSt w temp. 100 ºC 10,5
Popiół siarczanowy (w%) ASTM D 874 0,7
Fosfor 0,08
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 226
Gęstość w temp. 15° C, [kg/l], ASTM D 4052 0,85
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -39

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.