Mobil Super 3000 Formula R 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

W pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Seria syntetycznych olejów silnikowych Mobil Super™ 3000 została stworzona w celu zapewnienia wyjątkowej ochrony.

 

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 to wysokowydajny olej silnikowy o niskiej zawartosci popiołu, zaprojektowany, aby przyczynić się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej i utrzymania wydajności układów redukcji emisji spalin w silnikach zarówno wysokoprężnych, jak i benzynowych samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów użytkowych i dostawczych.

 

Produkt ten zaleca się do stosowania w pojazdach marki Renault, w których wymaga się zgodności ze specyfikacją RN0720, oraz w wielu europejskich samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych, w których wymaga się spełnienia lub przekroczenia wymagań specyfikacji ACEA C4.

 

Właściwości i zalety

•  Przyczynia się do utrzymania sprawności systemów emisji spalin zarówno w pojazdach z silnikami Diesla, jak i benzynowymi.

•  Umożliwia przedłużoną eksploatację w podwyższonych temperaturach bez oksydacyjnego gęstnienia oleju i pogarszania jego właściwości.

• Zapewnia doskonałą płynność w niskich temperaturach umożliwiając łatwe uruchamianie silnika w zimie i szybką cyrkulację oleju w silniku.

•  Olej ten nadaje się do samochodów osobowych, lekkich pojazdów użytkowych oraz dostawczych zarówno z silnikami benzynowymi, jak i wysokoprężnymi.

 

Zastosowania

ExxonMobil zaleca stosowanie oleju Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 przy wymagających warunkach jazdy:

 

     •  W samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych lub dostawczych, dla których wymaga się zgodności ze specyfikacją RN0720

     W samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych lub dostawczych, dla których wymaga się przestrzegania specyfikacji ACDEA C4 ze wzgledu na stosowanie filtrów GPF lub DPF.

     • W silnikach benzynowych oraz silnikach wysokoprężnych z filtrami cząstek stałych (DPF) i katalizatorami

     • W normalnych warunkach pracy oraz w warunkach okresowo ciężkich (w tym do jazdy w ruchu miejskim)

 

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Renault RN0720

MB-Approval 226.51

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

FIAT 9.55535-S4

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA C4

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

73.8

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

12.4

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,5

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,05

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

244

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,85

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-36

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

12-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.